Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Presidenttiehdokkaiden osaamisvaje

Satuin eilen illalla avaamaan television juuri silloin, kun MTV:n presidenttiehdokkaiden tentissä puhuttiin turvapaikanhakijoista. Kolmesta näkemästäni puhujasta kaksi puhui mitä sattui, joko tietämättömyyttään tai äänestäjäkuntaansa miellyttääkseen. He olivat Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrynen. Istuva presidentti Sauli Niinistö puhui juridista faktaa.

Huhtasaari ja Väyrynen halusivat pysäyttää osan turvapaikanhakijoista rajalle. He sivuuttivat kokonaan sen tosiasian, että kansainvälisten sopimusten mukaan jokainen voi hakea turvapaikkaa, ja hakemuksen käsittelyn ajan oleskelu maassa on laillista. Ratifioitu sopimus sitoo viranomaisia samalla tavalla kuin säädetty laki, joten jos siitä halutaan eroon, niin siitä on sanouduttava irti. Eroaminen sopimuksesta tekisi maasta hylkiövaltion, jonka kanssa sivistysmaat eivät haluaisi olla tekemisissä.

Paavo Väyrynen sanoi, että EU-tuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan turvapaikanhakija voidaan palauttaa turvalliseen lähtömaahan suoraan rajalta. Tämä ei pidä paikkaansa. Ei ole sellaista tuomioistuimen päätöstä, joka sallisi automaattisen palautuksen. Väyrynen on monien muiden tavoin ymmärtänyt väärin viime kesänä tehdyn päätöksen.

EU:n tuomioistuin linjasi heinäkuussa, että turvapaikanhakijat voidaan palauttaa siihen ensimmäiseen EU-maahan, jossa heidät on rekisteröity tai johon he muuten todistettavasti ovat ensiksi tulleet. Tässä ei ole mitään uutta, eikä linjaus vaikuta Suomeen millään tavalla. Dublin-sopimuksen mukaan turvapaikanhakija voidaan palauttaa siihen maahan, jossa hänet on ensimmäiseksi rekisteröity tai johon hän muuten on todistettavasti tullut ensimmäiseksi. Todistaminen perustuu rajaa ylitettäessä otettuihin sormenjälkiin tai muuhun varmaan näyttöön. Ennakkopäätös ei oikeuta käännyttämään Ruotsista tulevia turvapaikanhakijoita automaattisesti suoraan rajalta. Asiasta voi lukea enemmän täältä.

Huhtasaari ja Väyrynen olivat tiukimmin sillä linjalla, että kirkko ei saa auttaa laittomasti maassa olevia. Kysymys oli vähän huonosti muotoiltu, koska kaikkien ehdokkaiden mukaan hädässä olevaa pitää auttaa, mutta lakia ei saa rikkoa.

Niinistö oli parhaiten selvillä auttamisen juridiikasta. Hän sanoi, että Suomen laki ei kiellä turvapaikanhakijan suojelemista, ellei kyseessä ole rikoksentekijän suojeleminen. Niinistö on oikeassa. Laittomasti maassa oleskelu ei ole sellainen rikos, josta epäillyn auttaminen olisi laitonta. Tätä monen on vaikea ymmärtää.

Rikoslain 15 luvun 11 §: 1 momentti sanoo näin:

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan rikoksentekijän suojeleminen ei koske rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta. Ulkomaalaislain 12 luvun 185 §:n mukaan ulkomaalainen, joka tahallaan oleskelee maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa taikka laiminlyö velvollisuutensa rekisteröidä oleskelunsa tai laiminlyö ilmoittautumisvelvollisuutensa, syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen. Rangaistus siitä on sakkoa. Tällaisen henkilön auttaminen ei siis ole rikos, ellei kyse ole viranomaisen toiminnan estämisestä.

Se juridiikasta, puhutaan vähän helpommin ymmärrettävästä asiasta eli arvoista. Kun kysyttiin kuka on lähimmäinen, niin erityisopettaja ja uskonnon aineenopettaja Huhtasaaren mukaan lähimmäinen on ihminen, joka on siinä lähellä. Muualla maailmassa on omat lähimmäisensä, meidän lähimmäisemme ovat suomalaisia.

Huhtasaaren kannattaisi varmaan kerrata oman erityisalansa lähdeteosta ja lukea Luukkaan evankeliumin 10 luvun jakeet 25 – 37. Siellä puhutaan laupiaasta samarialaisesta ja kerrotaan kuka on lähimmäinen.

Kommentit (51)

 1. Sirpa Kuisma

  Kiitos selventävästä juridiikan osiosta, koskien turvapaikanhakijoiden auttamista!

  • Harri kekäläinen

   V…u mikä juristi.siis heidät voidaan palauttaa siihen maahan mihin tosistettavasti tulleet. Esim. Tornion rajan yli tulleet tulivat varmaan Ruotsista, vai tulivatko herra juristin mielestä kuubasta.eli esim. Ruotsista tulleet olisivat voitu käännyttää. Miten juristi voi olla noin pässi.

   • Saku Timonen

    Ei voida palauttaa siihen maahan, josta viimeksi ovat tulleet. Dublin-asetuksen mukaan voidaan palauttaa siihen EU-maahan, johon ovat todistettavasti _ensimmäiseksi_ tulleet. Tuskinpa tulivat ensimmäiseksi Ruotsiin. Opettele asioita ennen kuin tulet toisia pässiksi sanomaan.

    • Toni Lahtinen

     ”Tutkimatta jättäminen

     Turvapaikkahakemus voidaan jättää tutkimatta, jos

     1) hakija on saapunut turvallisesta turvapaikkamaasta, jossa hän olisi voinut saada turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella ja jonne hänet voidaan palauttaa,
     2) hakija voidaan lähettää toiseen EU-valtioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

     Ensimmäisessä tapauksessa hakija voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 21 päivää, mutta päätös eli käännytys voidaan panna täytäntöön 8. päivänä (joista 5 pitää olla arkipäiviä) sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle. Helsingin hallinto-oikeus voi hakemuksesta kieltää tai keskeyttää käännyttämisen täytäntöönpanon 8 vrk:n määräajan puitteissa.

     Myös jälkimmäisessä tapauksessa turvapaikanhakija voi valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 21 päivän kuluessa, mutta Maahanmuuttoviraston päätös eli käännytys voidaan panna täytäntöön välittömästi.”

     Tällaiselle maallikolle tuosta ylläolevasta lainauksesta jää sellainen kuva, että mikäli Ruotsi katsotaan tuvalliseksi maaksi, jossa turvapaikanhakijan turvapaikkahakemus käsitellään asiallisesti, voidaan Ruotsista saapuvien hakemukset jättää käsittelemättä ja tulijat käännyttää. Ja vaikka näistä käännytyspäätöksistä valitettaisiin Helsingin hallinto-oikeuteen, voidaan käännytys käytännössä suorittaa 8 vuorokauden (edellyttäen toki vähintään 5 arkipäivää) kuluttua, ellei Helsingin hallinto-oikeus erikseen keskeytä käännytystä.
     Eihän tämä toki mikään suora käännytys olisi, mutta 8 vuorokautta on kuitenkin lyhyt aika verrattuna siihen, kuinka paljon aikaa (ja rahaa) Ruotsista saapuneiden turvapaikanhekijoiden hakemusten käsittelyyn on nyt käytetty.

     • Saku Timonen

      Tätä lainkohtaa sovellettaessa asian pitää olla harvinaisen selvä. Joka tapauksessa ensin on tutkittava onko lainkohta sovellettavissa, ja sen aikaa oleskelu on laillista. Ruotsi ei ole itsestään selvä palautusmaasieltä tulleille, sillä tulija on voitu rekisteröidä tai hän on todistettavasti tullut ensimmäiseksi johonkin muuhun maahan, jolle hakemuksen käsittely sitten kuuluu. Dublin-asetus aiheuttaa koko ajan tällaista pompottelua maalta toiselle.

     • Toni Lahtinen

      Voisitko valaista, mikä tässä asiassa vaatii tutkimista. Se onko Ruotsi turvallinen maa, vaiko se käsitelläänkö siellä turvapaikanhakijoiden hakemukset oikeuden mukaisesti? Ainakaan palautuksen logistisesta ongelmallisuudesta ei Suomen ja Ruotsin välillä pitäis olla kysymys, kun Torniossakin rajan yli pääsee siltaa pitkin.

      • Saku Timonen

       Tutkitaan se, kuuluuko hakemuksen käsittely Ruotsille vai jollekin muulle maalle. Tutkimisen ajan henkilö on siinä maassa, josta on hakenut turvapaikkaa.

       Noin yleensä ottaen kaikki suoraa palauttamista Ruotsiin tai peräti tutkimatta rajalta käännyttämistä haluavat voisivat edes alustavasti tutustua Dublin-asetukseen ja sen edellyttämään menettelyyn ennen kuin tulevat tänne vänkäämään.

     • Toni Lahtinen

      Yhdestä asiasta voinemme kuitenkin olla samaa mieltä, eli ettei Suomen voimassa olevien lakien mukaan tarvitsisi myöntää turvapaikkaa ensimmäisellekkään Ruotsista saapuneelle turvapaikanhakijalle. Dublin tapaukset voitaisiin, ja sopimusten mukaan tulisi, palauttaa EU maahan, jossa tulija on rekisteröity, ja loput voitaisiin palauttaa Ruotsiin, koska Ruotsi on a) turvallinen maa, josta b) turvapaikanhakija olisi voinut saada turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella.

 2. Merja Nurmi

  Huhtasaari puhui itsensäkin kanssa ristiin. Jos lähimmäinen on ”se, joka on siinä lähellä”, hänhän voi olla kotoisin ihan mistä vain, vaikka Antarktikselta, mutta sattuu olemaan Huhtasaaren lähellä, vaikkapa turistina.

  Laura-parka on laitettu kompuroimaan ihan liian suurissa saappaissa, ja vieläpä julkisesti.

  • Irmeli

   Laitettu? Ei toki.

 3. Salsgren

  En katsonut koko tenttiä, koska en voi sietää Niinistön ja Vanhasen naamoja ja ympäripyöreitä lässytyksiä. En kuitenkaan epäile, etteikö Niinistö tuntisi juridiikkaa Väyrystä tai Huhtasaarta paremmin.

 4. Hannu Kosonen

  Miten nämä kommentisit saataisiin tv tenttiin.

 5. Raimo Korhonen

  Turvapaikanhakijan tutkimatta käännyttäminen rajalta ilmeisestikään ei onnistu, mutta selvissä tapauksissa pikakäännyttämisen ei tarvitse kestää kuukausia, kuten nykyisin, puolisen tuntia riittää hyvin.

  Nykyisellä tietotekniikalla tiedot saa nopeasti, jos halutaan. Esim. Turun puukottajasta ei ennen tekoa tiedetty mitään, mutta teon jälkeen henkilöys ja historia selvisivät äkkiä. Tästä pitäisi oppia jotakin.

  • stunned

   Miehen tapauksesta opittiin ainakin se, että laajennetuilla tietojenurkintavaltuuksilla ei saavuteta mitään, mitä ei olisi muutenkin voitu tehdä. Miehestä oli tehty viranomaisille useita ilmoituksia, jotka eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään. Jo nykyiset poliisin valtuudet riittävät vaikka mihin, kunhan niitä käytetään oikein ja ollaan hereillä.

   Terrorismin uhkaa ei saisi käyttää tekosyynä poliisin valtuuksien summamutikkaiseen laajentamiseen yksityisyydensuojan ja kansalaisvapauksien kustannuksella.

 6. Jarkko

  ”Niinistö oli parhaiten selvillä auttamisen juridiikasta. Hän sanoi, että Suomen laki ei kiellä turvapaikanhakijan suojelemista, ellei kyseessä ole rikoksentekijän suojeleminen. Niinistö on oikeassa. Laittomasti maassa oleskelu ei ole sellainen rikos, josta epäillyn auttaminen olisi laitonta. Tätä monen on vaikea ymmärtää.”

  Tosin Niinistö on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.
  Paavo Väyrynen on valtiotieteen tohtori.
  Laura Huhtasaari on kasvatustieteenmaisteri, luokanopettaja ja erityisopettaja.

  • Valtteri

   Tosin, kaikki kolme ovat toimineet kansanedustajina, siis lain laatijoina, ja asiakin on ollut sen verran tapetilla, että pitäisi tässä kohtaa kyllä tuntea kyseinen laki erittäinkin hyvin. Etenkin Huhtasaaren, joka on kovasti ollut kyseiseen lakiin ajamassa muutoksia.

  • Jarno

   Kun on isot mielipiteet laista ja sen tulkinnasta niin olisi oletettavaa, että maisteris- ja tohtorisihmiset osaisivat ottaa sen lakikirjan käteen ja harjoittaa oletettavasti yliopisto-opintoihin mennessä syntynyttä sisälukutaitoa ja opiskella että mitähän laki oikeasti sanoo ja sitten vielä vaikka vähän sitäkin, että mitä se mahtaa merkitä noin käytännössä – vaikka oma erikoisala olisikin jotain muu kuin juridiikka.

   Jos se onnistuu multa insinöörin logiikalla ja amk-opintojen voimalla niin luulis sen onnistuvan Väyryseltä ja Huhtasaareltakin… ja jos ei onnistu, niin ainahan he voisivat kysyä joltain joka oikeasti ymmärtää että mistä on kyse – mutta kun se ei taida heitä juuri kiinnostaa, kun tärkeämpää on kalastella ääniä tahallisella väärin ymmärtämisellä ja turhanaikaisella vänkyttämisellä.

 7. Sauli

  Olen joskus itsekseni ihmetellyt miten paljoa voikaan kirjanoppineiden ja kansan ymmärrys poiketa raamatun opetuksista. Kysymys on ajankohtainen, koska ainakin yksi presidenttiehdokas on aikeissa ratsastaa raamatulla eduskuntaan ja hallituksessa on ainakin kaksi julkiuskovaista ministeriä. Vaan, ei näy laupeudentyöt näiden miesten ja naisen teoissa.

  Voisi melkein sanoa, että meillä on kaksi kansanosaa joita hallituksen raamatuntulkinta ei kosketa, työttömät ja maahan tulevat pakolaiset. Heidän kohdallaan saa raamattu ja perustuslaki aivan uusia tulkintoja. Jos taivaassa Pietarilla on yhtään oikeudenmukaisuutta, hän evää näiden edellä mainittujen politiikkojen taivaaseen pääsyn samoin argumentein, kuin he kieltävät maahan pääsyn ja perusoikeudet täällä murheenlaaksossa hädässä olevilta.

 8. Joni Pelkonen

  ”uskonnon erityisopettaja Huhtasaaren mukaan lähimmäinen on ihminen, joka on siinä lähellä. Muualla maailmassa on omat lähimmäisensä, meidän lähimmäisemme ovat suomalaisia.”

  Ja kukapa onkaan Huhtasaarta lähempänä kuin hän itse. Tuli sen sitten itse sanoneeksi.

 9. Petri

  Kuinka sitten Ruotsi ja Tanska onnistuu käännyttämään tulijat etelärajoiltaan? Ruotsi sulki etelärajansa turvapaikanhakijoilta ja se on vieläkin ummessa. Eikö Suomi voisi noudattaa samaa lakia kuin Ruotsi? Ja myös Itävälata ja Ransa ovat sulkeneet rajansa ja käännyttävät rajalta. Näyttää onnistuvan ihanEU lakien puitteissa.

  • Saku Timonen

   Ruotsi ja Tanska eivät käännytä turvapaikanhakijoita rajoiltaan. Ne ottivat käyttöön rajatarkastukset, ja se on ihan eri asia. Jos rajatarkastuksessa pyytää turvapaikaa, niin ne päästävät maahan. Suomikin voisi tietysti ottaa käyttöön rajatarkastukset Ruotsin rajalla, mutta se vasta kalliiksi tulee, eikä estä yhdenkään turvapaikanhakijan tuloa. Rajaliikennettä se sen sijaan vaikeuttaisi huomattavasti.

   • Esko Viitala

    Onko näillä toimenpiteillä mitään vaikutusta turvapaikanhakijoiden liikkuvuuteen? Rajatarkastuksestahan ei ole mitään hyötyä, jos se ei vaikuta turvapaikanhakijoiden mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa.

    Silti ne otettiin käyttöön huolimatta siitä, että rajaliikenne vaikeutuu ja kustannuksia tulee valtavasti. Jokin tässä mättää, mutta mikä?

    • Esko Viitala

     Jaahas. Vastaus löytyi. Rajatarkastukset eivät ole täydellisiä, vaan vain osa rajan ylittävistä ihmisistä tarkastetaan. Ja jos yrittää useamman kerran, pääsee melko suurella varmuudella läpi.

     Eli rajatarkastuksia ei kannata tällaisessa tilanteessa asettaa Suomen rajoille, koska Suomi on ketjun viimeinen maa ja rajatarkastukset eivät estä millään tavalla turvapaikan hakemista. Ainoa minkä ne käytännössä tekevät on se, että ainakin jotkut ilman maahantuloon tarvittavia asiakirjoja tulevat joutuisivat varmasti rekisteröitymään heti rajalla, mikäli mielisivät päästä Suomeen.

     On siis täysin selvää, että Suomi on toiminut johdonmukaisesti pitämällä rajamuodollisuudet Ruotsin vastaisella rajalla minimissä.

     Toivottavasti vain EU pystyy pitämään muuttoliikkeen hallinnassa – tarkoittaen sitä, että ihmiset pystytään ohjaamaan koordinoidusti uusille asuinseuduille.

   • Esko Viitala

    EU- maiden tulisi järjestää Kreikkaan ja Italiaan tuleville turvapaikanhakijoille inhimilliset olosuhteet. Turvapaikanhakijoiden kulkeminen hallitsemattomasti mihin tahtovat on kuitenkin estettävä. EU- maiden on huolehdittava siirtolaisista, mutta siten, että väestöä siirretään hallitusti ja koordinoidusti uusiin asuinpaikkoihin.

    Hallitsematon kulun salliminen on kuitenkin niin suuri turvallisuusriski, että sitä ei pidä sallia.

    Mutta majoituksen, terveydenhoidon ja koulutuksen järjestäminen olisi ehdottomasti järjestettävä niin pian kuin suinkin ihmiset Eurooppaan saapuvat. Olen saanut käsityksen, että ihmiset joutuvat elämään todella kurjissa olosuhteissa näissä etulinjan maissa ja se ei käy järkeen, mikäli EU todellakin kannattaa ihmisoikeuksia, kuten väitetään.

    Nyt on kuitenkin niin, että Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita jatkuvasti mitä ilmeisimmin juuri Ruotsin kautta, vaikka Ruotsin rajatarkastuksen pitäisi vaikuttaa niin, että tulijan pitää hakea turvapaikkaa nimenomaan Ruotsista. Jokin siis mättää tässäkin.

 10. stunned

  Suomalaiselta ei passia kysellä Schengen-alueella, eikä pohjoismaissakaan tarvita mitään matkustusasiakirjaa.

  Jotkut liikennevälineet, laivat, junat tai lentokoneet vaativat passin, jotta kyytiin voi nousta.

  Suomeen voi aina tulla, vaikka olisi ryöstetty puhtaaksi kännipäissään Tallinnassa ja hukannut paperinsa Eestissä.

  Mutta että tahallaan kadottaisi passinsa suomalaisena, jotta pääsisi samalle viivalle pakolaisen kanssa, on ihmetyttävää ajattelua.

  • kk

   Tässä asiassa on kirjoitettu sakkoja, ja Viroon matkustaessa henkilöllä tulee olla mukana passi tai muu hyväksytty matkustusasiakirja. Ilman sitä matkustaminen voidaan katsoa rangaistavaksi Suomessa ja mahdollisesti myös Virossa, sanoo Jari Nyström Rajavartiolaitokselta.

   Ilman passia Viroon matkustava syyllistyy lievään valtionrajarikokseen, mistä normaali päiväsakkomäärä on 15 ja liukuma 8–25.

   Kopio ”rantapallosta”

   • stunned

    Olet katkera siitä, että pakolainen ei tarvitse matkustusasiakirjaa? Mikä estää sinua hukkaamasta papereitasi ja matkustamasta Ruotsiin anomaan turvapaikkaa?

    Pakolaisuus on jotain muuta kuin valinnanvapaus lähteä yön selkään tai jäädä kotiin.

    • Salsgren

     Sitähän pakolaisuus nimenomaan onkin. Valitettavasti aika paljon, etten sanoisi jopa suurin osa näistä turvapaikkalonnijoista on juurikin niitä valinnanvapauden piirissä olevia.

  • Jarkko

   ”Mutta että tahallaan kadottaisi passinsa suomalaisena, jotta pääsisi samalle viivalle pakolaisen kanssa, on ihmetyttävää ajattelua.”

   On kansainvälisessä suojelussa se hyvä puoli, että jos Suomen viranomaisten toiminta menee sellaiseksi persujen ja muiden mölisiöiden voimaanuttamina, että Suomalainen köyhä ei enää saa edes välttämättömintä hengen ja terveyden ylläpitämikseksi tarvittua suojaa ja turvaa turvapaikan kriteerit täyttyvät ja Suomalaisella köyhällä on silloin oikeus hakea turvapaikkaa muualta.

   Ei ihmisen luonne muutu koskaan joten on hyvä aina olla valmiina vaihtoehtoja. Siis se, että jotain heikompaa pitää päästä kiusaamaan.

  • Pekka Potka

   Tämä passiasian toitottaminen on pitkälti tietämättömyyttä maailman todellisuudesta. Ei ihmisillä siellä yleensäkään ole passeja, ei enimmäkseen edes henkilöllisyystodistuksia. Sellainen kirjoitetaan johonkin tarpeeseen. Kaoottisessa tilanteessa pakoon lähteminen ei kuulu niihin tilanteisiin, joissa mennään kuuluttamaan omaa olemassaoloaan jonkin sillä hetkellä hallitsevan viranomaisen eteen, jos sellaista viranomaista nyt ylipäätään on niissä oloissa missään onkaan. Joillakin tietenkin saattaa passi olla mutta enimmäkseen ne ovat osa salakuljettajien bisnestä. Rikollisin tarkoituksin matkassa olevat tietävät ehkä toimintatavat, mutta muille kaikki on yhtä samaa isoa hukassa olemista. Suomalaisetkin hölmöilevät asioitaan jopa seuramatkoilla, miten sitten kävisikään näillä matkoilla?

   Passeista puheen ollen vielä todellisuudentajun tueksi: esimerkiksi syntyperäisistä USA:n kansalaisista vain noin seitsemällä prosentilla on voimassa oleva passi!!!

   • Jarkko

    ”Passeista puheen ollen vielä todellisuudentajun tueksi: esimerkiksi syntyperäisistä USA:n kansalaisista vain noin seitsemällä prosentilla on voimassa oleva passi!!!”

    Monilla USA köyhimmillä kansalaisilla ei ole edes pankkitiliä, koska yksityiset pankit laskuttavat jokaisesta tilistä erikseen palvelumaksut niin köyhemmät ihmiset säästävät sillä, että koko Suvun pankkiasiat hoidetaan yhden tilin kautta. Tällöin menee vain yhdet palvelumaksut ja monen ihmisen asiat hoituvat samalla.

   • kk

    En ole kertaakaan vielä saanut hotelli huonetta Köpiksestä ilman passia tai henkkareita. Ihan sama onko käteistä tai luottokortti. Joo rajan yli pääsen ilman henkkareita.

 11. Temppu

  Vähän tulee mieleen verosuunnittelu.
  Ihan laillisella asiallahan tässä ollaan, kun laissa ei suoraan sanota, että tämä toiminta olisi rangaistavaa.
  Laittomasti maassa olevien piilottelu ja suojelu on moraalisesti aivan selvästi ja yksiselitteisesti väärin.

  • Saku Timonen

   Moraali on kovin yksilöllistä. Joidenkin mielestä on moraalitonta lähettää kokonaisia perheitä kotimaahansa todennäköisesti tapettavaksi. Mutta laki sinänsä on ihan selvä: Laittomasta maassaolosta tulee vain sakkoja. Rikoksentekijän suojeleminen edellyttää, että suojeltavan teosta seuraa vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Kesällähän nousi esille rikoslain muuttaminen siten, että laittomasta maassaolosta tulisi 6 kk vankeutta, jolloin auttajakin syyllistyisi rikokseen. Tästä ei ole kesän jälkeen kuulunut mitään.

   • Esa J.

    Ja kuten yleisesti tiedetään, on moraali kovasti venyvää sorttia.

    Jotta sallittujen ja kiellettyjen tekojen raja saataisiin tuhmemmallekin selväksi, on tätä varten säädetty lait.

  • Toni Neffling

   Tuon virheellisen moraakäsityksen lisäksi myöskään analogia ei toimi. Toisessa on kysymys lain kierämisestä hankkimalla etua itselleen ja toisessa on kyse auttamisesta. Eli tässä ollaan liki vastakkaisilla puolilla akselilla itsekkyys/altruismi.

   Tietenkin jos nuo turvapaikanhakijat ovat piilossa oman firman kellarissa leipomassa muffinseja ilman palkkaa niin ollaan ehkä lähempänä.

 12. Mauri Pulkkinen

  Huhtasaarta ei kovasti kiinnosta muu kuin omien mielipiteiden esittäminen siinä valossa, että hän presidenttinä muuttaisi asiat mieleisekseen. Jotenkin vaikutelmaksi jää, ettei hän ole sisäistänyt presidentti -instituution tehtäviä ja toimivaltaa Suomessa. Jos joku ottaa hänen puheensa tosissaan, on varmaan tullut lintsanneeksi yhteiskuntaopin tunneilta koulussa.

  Paavo sentään tuntee tehtävän ja sen vaatimukset sekä rajoitukset, oltakoon muutoin hänestä mitä mieltä tahansa.

  • Raija

   Mitä tulee siihen Suomen presidentin mahdollisuuteen käyttää valtaa on helppo löytää netistä. Presidenttiehdokkaat voivat tietysti pyytää avustajiaan ne tiedot hankkimaan jos ei itse osaa.

 13. AikaMies

  Kaikenkaikkiaan: Kukin kykyjensä mukaan… En näemmä mitään menettänyt, vaikka vaihdoinkin kanavaa. Tänään en vaihda – jos nyt edes avaan, kun muiltakin/kaikilta kanavilta tulee vain uusintoja

 14. Joni

  Selkeä osaamisvaje kansainväliseen suojeluun liittyvissä kysymyksissä oli myös muilla ehdokkailla, kuin Väyrysellä ja Huhtasaarella. Hämmästyksekseni myös Haavisto taisi mainita (oikaiskaa, mikäli kuulin tai ymmärsin väärin), että sellaisen turvapaikanhakijan kielteinen päätös (nimenomaan kansainvälisen suojelun osalta), joka on asunut vuosia Suomessa ja töissä, pitäsi asettaa kyseenalaiseksi. Minulle jäi epäselväksi, miten työpaikka Suomessa vaikuttaa hakijan kokemaan kotimaan uhkaan, mitä turvapaikkaprosessissa arvioidaan. Työlupaprosessit ovat erikseen, se taisi joku toinen ehdokas osata mainitakin. Karmeaa kuunneltavaa substanssiosamisen näkökulmasta itse kultakin.

 15. bzznzz

  Mallikon korviin eilen Niinistöltä sen verran mielenkiintoinen lausuma että piti itse käydä toteamassa lainsäädäntöä finlexistä Rikoslain ja Ulkomaalaislain osalta, jonka 185 § 4 momentin tapauksissa tosin ”talteenotto” kuulostaisi omiin korviin huomattavasti perustellummalta ja turvallisemmalta ratkaisulta.

  Rikoslain 17 luvun 8 § ja 8a § sen sijaan tekee eroa ”pakolaisuuden” (15L 11§) ja omatoimisesta ”laittoman maahantulon järjestämisen” (17L 8 §) välillä. Tutkinta ja tulkinta näiden (15L 11§ ja 17L 8 §) välillä olisi oleellista – toisesta sakkoa ja toisesta 2-6 vuotta vankeutta.

  Tästä tulkinnastahan julkisessa keskustelussa on käsittääkseni pääosin kysymys. (asiantuntijat täydentäköön ja oikaiskoon maallikoa)
  ***********************
  FINLEX

  Ulkomaalaislaki

  12 luku
  Rangaistussäännökset

  185 §
  Ulkomaalaisrikkomus

  Ulkomaalainen, joka tahallaan

  1) oleskelee maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa taikka laiminlyö velvollisuutensa rekisteröidä oleskelunsa taikka hakea oleskelulupakortti, oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti,

  2) oikeudetta tekee ansiotyötä tai harjoittaa elinkeinoa,

  3) jättää noudattamatta 118 §:n nojalla määrätyn ilmoittautumisvelvollisuuden, 119 §:n nojalla määrätyn muun velvollisuuden, 120 a §:n nojalla määrätyn asumisvelvollisuuden, 120 b §:n nojalla määrätyn lapsen asumisvelvollisuuden tai 130 §:n nojalla annetun kutsun saapua antamaan tietoja oleskelustaan tai

  4) tulee maahan, vaikka hänelle on määrätty maahantulokielto yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä,
  on tuomittava ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon.

  (27.1.2017/49)
  Ulkomaalaisrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 174 tai 175 §:ssä taikka henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:ssä säädetyn velvollisuutensa. (19.9.2014/755)

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301#L12P18
  ******
  Rikoslaki

  15 luku (24.7.1998/563)
  Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

  11 § (24.7.1998/563)
  Rikoksentekijän suojeleminen

  Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

  Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L15
  ***
  17 luku (24.7.1998/563)
  Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

  8 § (28.2.2014/146)
  Laittoman maahantulon järjestäminen

  Joka

  1) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai matkustusasiakirjaan rinnastettavaa muuta asiakirjaa,

  2) tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jonka 1 kohdassa tarkoitettu asiakirja on väärä, väärennetty, myönnetty toiselle henkilölle taikka saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella,

  3) järjestää tai välittää 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suomeen tai

  4) luovuttaa toiselle 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan käytettäväksi maahantulon yhteydessä,

  on tuomittava laittoman maahantulon järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Laittoman maahantulon järjestämisenä ei pidetä tekoa, jota erityisesti huomioon ottaen tekijän humanitaariset tai läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet sekä ulkomaalaisen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen kotimaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä.

  8 a § (9.7.2004/650)
  Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen

  Jos laittoman maahantulon järjestämisessä

  1) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä tai

  2) rikos tehdään osana 6 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa (8.5.2015/564)

  ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

  • Saku Timonen

   Ihan lyhyesti sanoen ero on siinä, että laittomasti maassa jo olevan auttaminen ei ole kriminalosoitua, mutta auttaminen _tulemaan_ maahan laittomasti on.

 16. Vesa Kananen

  Suomen laki on asiassa harvinaisen selkeä. Ulkomaalaislain 99a § kuuluu:

  ”99 a § (6.3.2015/194)
  Turvallinen kolmas maa
  Hakijalle turvalliseksi kolmanneksi maaksi voidaan hakemusta turvapaikkamenettelyssä ratkaistaessa katsoa valtio:
  1) joka ilman maantieteellistä varaumaa on liittynyt pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 8/1976) sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen yleissopimukseen (SopS 60/1989) ja noudattaa niitä; ja
  2) jossa hakija olisi voinut saada 87 tai 88 §:ssä tarkoitettua taikka muuten riittävää suojelua.
  Turvalliseen kolmanteen maahan palautettavalle ulkomaalaiselle annetaan kyseisen maan kielellä asiakirja, josta ilmenee, että hänen hakemustaan ei ole tutkittu aineellisesti Suomessa.” https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301#L6P99a

  Jos rajavalvonta käynnistetään, tämän pykälän nojalla meillä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan yhtä ainutta Ruotsin kautta tullutta turvapaikanhakijaa. Kv-sopimuksia tässä ei rikota, sillä heillä on mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi Ruotsissa.

  • Saku Timonen

   Tämänkään lainkohdan nojalla rajalta ei voida käännyttää suoraan ketään. Turvapaikanhakija on otettava vastaan ja hän saa olla maassa sen aikaa, kun hänen hekemuksensa käsitellään. Se sanotaan lainkohdan ensimmäisessä lauseessa: Hakijalle turvalliseksi kolmanneksi maaksi voidaan _hakemusta turvapaikkamenettelyssä ratkaistaessa_ katsoa…

   Toivoisin, että lakikirjan selaajat opettelisivat oikeasti ymmärtämään lakia.

   • L’étranger

    Valitettavasti se taitaa olla turha toivo, koska näiden lakikirjan selaajien ja siteeraajien (vanh. kverulanttien) varsinainen tarkoitus ei näytä olevan pyrkimys lakien ymmärtämiseen, vaan omien ennakkoasenteiden, väärinkäsitysten, pakkomielteiden ja harhaluulojen vahvistaminen.

   • Leifhackman

    Pääseekö turvapaikanhakuprosessiin mukaan kuka tahansa, joka pystyy maan rajalla rajaviranomaisen edustajalle lausumaan taikasanat: ”Haen turvapaikkaa?”

    Tuosta ettei voida käännyttää suoraan ketään, kysyisin: Tuleeko turvapaikahakuprosessin määritelmät pakottavana säännöstönä jostain ylempää annettuna (EU:sta?)? Jos ei tule, niin onko mitään estettä sille, että Suomen turvapaikanhakuprosessin ensimmäinen vaihe olisi sellainen, että ensitilassa selvitetään, tuleeko turvapaikanhakija turvallisesta maasta, ja jos tulee, turvapaikanhakuprosessi päättyy siihen lopputulokseen, että hakija tulee maasta ”jossa hakija olisi voinut saada 87 tai 88 §:ssä tarkoitettua taikka muuten riittävää suojelua.” (Ulkomaalaislaki 99a§ 2mom) Ruotsista tulijalle ruotsinkielinen lappu kouraan, mistä käy ilmi että em. syystä turvapaikkahakemusta ei ole käsitelty Suomessa, ja Tillbaka till Sverige, var så god. Olenko väärässä, että Venäjääkin pidetään tässä mielessä turvallisena maana?

    • Saku Timonen

     Turvapaikanhakuprosessi on määritelty Dublin-asetuksessa. Sen mukaan ei selvitetä sitä, mistä maasta hakija viimeiseksi tulee, vaan sitä, mihin maahan hän on ensimmäiseksi tullut. Selvittelyn tuloksena hänet palautetaan siihen maahan, johon hän on ensimmäiseksi todistettavasti tullut. Proseduuri löytyy Dublin-asetuksesta. Lue tämä http://blogit.apu.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2015/09/27/dublinia-rautalangasta/

     • Vesa Kananen

      Rajavalvonnan pointti, siinä merkityksessä kun toin sen esiin, ei ole välttämättä suora käännyttäminen, vaan sen toteennäyttäminen, mistä hakija on tullut. Juuri tässä olisi itsekin toivonut lukutaitoa. Jos ihmistä ei rekisteröidä heti rajalla, saattaa olla huomattavan vaikeaa myöhemmin toteennäyttää, mistä hän on tullut. Vaikka tiedossa olisi, että hän on tullut turvallisesta maasta, on viranomaisen toteennäytettävä, MISTÄ turvallisesta maasta hän saapuu

      Kyllä, lukutaidosta on varsin paljon hyötyä, kuten tämän lain kohdan avaamisessa: ”Turvalliseen kolmanteen maahan palautettavalle ulkomaalaiselle annetaan kyseisen maan kielellä asiakirja, josta ilmenee, että hänen hakemustaan ei ole tutkittu aineellisesti Suomessa.”

      Vaikka välitön käännytys olisi mahdotonta, sen toteaminen, ettei hakemusta täällä käsitellä lienee byrokraattisena prosessina 90 prosenttia halvempi.

      Yhä edelleen on siis niin, että päätös olla palauttamatta niin kutsuttuja turvapaikanhakijoita Ruotsiin, oli 99a§:n nojalla poliittinen päätös, ei toimintaa lain velvoittamana.

      • Saku Timonen

       Olen sinulle jo kerran selittänyt miksi kansainvälisten sopimusten mukaan ketään ei voida käännyttää rajalta suoraan Ruotsiin tutkimatta hänen turvapaikkahakemustaan. En aio selittää sitä uudelleen. Äläkä tule enää jankuttamaan asiasta, joka ei millään tavalla liity jutun aiheeseen. Minulla on ihan tarpeeksi lukemista kommenteissa muutenkin.

 17. AMK

  Ei kyllä kuulu tähän osioon mutta: Omantunnon mukaan saa äänestää 1%:sta, mutta ei 4,65%:sta.???Mitä sanoo hallituksesta,1% ei merkkaa mittään 4,65% on paljon,sillähän he saavat paljon aikaan onhan se rikollisilta otettu…odotellessa budjettipäätöstä,minne ne rahat suunnataan???100 vuotiasta suomea juhlitaan ensi vuonna vaiko yritystukiin,bonuksiin??Kyllä varmaan rahareikiä löytyy,hyville veljille konsulttiyrityksille joka ensi yrityksellä ajoi karille,eivät saanetkaan työttömiä kyykytettäväkseen.Ja hallitushan jo lupasi pitäähän asian korjata,lupauksia ei petetä kuin vain äänestäjille. Asian vierestä anteeksi.

 18. heikoimmanpuolella

  Tulen omilla voimavaroillani aina elmäni loppuun asti ajamaan turvapaikan hakijoitten oikeuksia. Ja tarvittaessa vaikka vien läheiseni vaikka ”maanalle”

Kommentoi »

Comments are closed