Kannustinloukku ja laskupää

Kun rikas harjoittaa verosuunnittelua, niin hän on älykäs ja käytännöllinen. Kun yli 300 miljoonan euron nettotulosta tekevä vähittäiskauppa-ala maksattaa työntekijöidensä toimeentuloa yhteiskunnalla  30 miljoonan euron edestä, niin se on tuottoisaa bisnesajattelua. Kun laskutaitoinen köyhä miettii kannattaako hänen ottaa vastaan lyhytaikainen ja huonosti palkattu osa-aikatyö vaikkapa siellä kaupassa, niin hän on laiska työnvälttelijä ja tuilla loisija.

Jatkuvasti näkee puhuttavan pehmoisia tukien runsaudesta. Tavallisin virhe on laskea yhteen kaikki mahdolliset maksimituet ja olettaa, että jokaiselle maksetaan ne kaikki automaattisesti. Juuri näin tekevät ne itseoppineet sosiaaliturvan ”asiantuntijat”, jotka vouhkaavat tuhansien eurojen maksamisesta sinne kotisohvalle. Äkkiä siitä tuhansia euroja saa, jos virheellisesti laskee suoraan yhteen vaikkapa työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen maksimimäärät ja olettaa, että sen verran maksetaan kaikille.

Tosiasiassa kaikki tuet vaikuttavat toisiinsa ja työllä ansaittu raha vaikuttaa kaikkiin tukiin alentavasti. Ansiotulojen vaikutus on erilainen eri tukiin, sillä kunkin tuen suojaosa on eri suuruinen. Työttömyysturvassa ja asumistuessa on 300 euron suojaosuus, ja jokainen sen päälle ansaittu euro vähentää asumistuesta 32 senttiä ja työmarkkinatuesta 50 senttiä. Yhteisvaikutus on siis 82 senttiä, eli ansaitusta eurosta hyötyy vain 18 senttiä, josta maksetaan tulovero.

Toimeentulotukea myönnettäessä jätetään huomioon ottamatta 20 prosenttia tuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. En tiedä mikä on Kelan käytäntö, mutta kunnissa tämä euromäärä vaihteli huomattavasti, ja vain harvassa kunnassa käytettiin lain mahdollistamaa 150 euroa. Jokainen sen yli menevä euro vähentää toimeentulotukea saman euron verran.

Jos vaikkapa työmarkkinatuella oleva ja asumistuen lisäksi myös toimeentulotukea saava ansaitsee satunnaisesti palkkaa, niin hänen on ilmoitettava tulonsa jokaisen tuen myöntäjälle erikseen. Kaikki tuet lasketaan uudelleen, ja niiden maksatus katkeaa siksi aikaa, kunnes uudet laskelmat on tehty. Laskelmat tehdään palkkatodistusten perusteella, ja niitä voi joutua odottelemaan. Lisäksi voi joutua odottelemaan sitä palkkaa, joten lyhyt työkeikka voi poikia pitkän nälkäjakson.

Tämä on lyhytaikisen ja huonosti palkatun työn ongelma, jota vakituista palkkaa saavan on vaikea ymmärtää. Tukien varassa elämään joutuvan on laskettava ihan jokaisen ansaitun euron vaikutus tukiin. Tämä on se paljon puhuttu kannustinloukku, jonka purkamisesta moni puhuu. Sitä ei pureta aktiivimalleilla eikä keppiä antamalla, vielä vähemmän syyllistämällä. Jos tässä maassa joku aktiivimallia ja keppiä tarvitsee, niin palkanmaksuhaluttomat. Eivät ne työttömät, joille on annettu pikkuisen laskupäätä.

 

 

Kommentit (58)
  1. Erittäin hienoa tekstiä jälleen kerran. t. Monet yöunet mennyt näitä laskuja laskeskella makaroonit lautasella…

  2. Hanna Sipponen
    20.2.2018, 11:32

    Kannustinloukkujen purkamisen suunnitteluun pitäisi perustaa työryhmä, johon palkattaisiin vähintäänkin puolet kokemusasiantuntijoita eli tukien hakijoita. Ja ihan tervettä olisi lainsäätäjien laskeutua korokkeeltaan sinne arkeen, jota pienituloiset, sairaat, työttömät, vanhat ja nuoret elävät.
    Hyvä johtaja tekee edes toisinaan alaisensa hommia ymmärtääkseen haasteita ja vasta sitten ryhtyy pohtimaan tarvittavia muutoksia.

Kommentointi suljettu.