Hallitus tietää kaiken

Valtiovarainministeri Petteri Orpo näkyy nyt olevan ministeriönsä laskelmien pohjalta sitä mieltä, että valtiolle kalliiksi tulevia työttömiä on 272 000. Ihan vähän aikaa sitten koko hallitus kehui omia saavutuksiaan sanoen työttömiä olevan alle 200 000. Määrä siis vaihtelee ihan sen mukaan, puhuuuko hallitus Tilastokeskuksen vai Työministeriön tilastosta ja missä tarkoituksessa se niistä puhuu.

Kun hallitus kehuu itseään, niin silloin käytetään Tilastokeskuksen pienemmän määrän antavaa kyselytutkimusta. Kun halutaan antaa työttömille lisää keppiä, niin käytetään todenmukaisempaa Työministeriön tilastoa ja syytetään sen pohjalta työttömiä laiskureiksi, joihin ei mikään pure.

Valtiovarainministeriön virkamiehet laskevat ja tutkivat mitä hallitus määrää. Joskus tuntuu siltä, että lopputuloskin on ennalta määrätty. Viime viikolla virkamiehet kirjoittivat kolmen lehtijutun perusteella luottamukselliseksi määrätyn ja suoraan iltapäivälehden luottotoimittajlle menneen muistion, jonka mukaan SDP:n sote-malli on vastoin perustuslakia. SDP:ltä tai sen puheenjohtajalta ei kysytty lisätietoja, vaan virallinen muistio ihan aikuisten oikeasti laadittiin lehtijuttujen perusteella.

Nopeasti selvisi, että muistio oli hallituksen tilaustyö, jolla yritettiin kääntää huomio pois hallituksen oman sote-valmistelun heikkouksista. Niitä heikkouksia tulee ihan lähiviikkoina löytymään lisää, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti heti syyskauden alkajaisiksi hallituspuolueiden äänin lopettaa asiantuntijoiden kuulemisen. Kriittiset äänet vaiennetaan ennakolta.

Tämä on ennennäkemättömän härskiä jopa tälle hallitukselle. Perustuslakivaliokunta löysi sote- ja maakuntalainsääädännön luonnoksista valtavan määrän epätarkkuuksia ja perustuslainvastaisuuksia. Niitä oli niin paljon, että esimerkiksi valinnanvapauslain luonnoksen pykälistä yli puolet jouduttiin kirjoittamaan uudelleen. Kiireellä annettun vastineenkin pykälistä osaa muutettiin vielä vauhdissa.

Nyt hallitus katsoo valtavasta lakipaketista tulleen kesälomien aikana niin valmista, että sitä ei yhdenkään valtiosääntöoikeuden asiantuntijan tarvitse edes vilkaista. Muutamassa viikossa on ratkaistu sellaiset pikkujutut kuin EU-notifikaatio ja jostain tyhjästä ilmestyvät 300 miljoonan euron säästöt.

Näitä väitettyjä säästöjä eivät ole pystyneet yksilöimään juuri ne samat virkamiehet, jotka pystyivät kolmen lehtijutun perusteella toteamaan SDP:n esityksen perustuslainvastaiseksi. Samat virkamiehet eivät ole kyenneet selvittämään miksi EU-notifikaatiota ei tarvita, vaan he vain sanovat, että sitä ei tarvita. Samat virkamiehet sanovat, että sote tuo säästöjä 300 miljoonaa, mutta eivät sano lisäkustannuksista mitään.

Tai ihan varmasti sanovat vaikka mitä, mutta eivät julkisesti. Harva on yhtä rohkea kuin se so­siaali- ja terveys­mi­nis­teriön ko­kenut lääkin­tö­neuvos, joka irtisanoutui mieluummin kuin jatkoi soten kelvotonta valmistelua. Hänestä kertomalla aloitti erittäin kriittisen kolumninsa patamustaksi porvariksi itseään tituleerannut Martti Kekomäki.

Mutta hallitus ei piittaa, vaan panee suoraan röytämällä. Nyt tehdään sotea, nyt rakennetaan maakuntahallintoa, nyt piiskataan työttömiä, nyt yksityisteään. Tehdäänpä mitä tahansa, niin hallitus tietää parhaiten. Virkamiehet laskevat mitä käsketään ja kaiken maailman dosentit saavat pitää turpansa kiinni.

 

 

 

 

 

 

Kommentit (52)
 1. Olisi mielenkiintoista nähdä lista sadasta suurimmasta irtisanoja -yrityksestä 10 vuoden ajalta.

 2. Hallituksen voisi tuomita jo kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, työttömät eivät vaan ryhmänä täytä laissa määriteltyjä kansanryhmän kriteereitä.

  1. 2Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan 11 luvussa, joka sisältää sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan:

   Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.[1]”Lisäksi 10 a §:ssä erotetaan rikoksen törkeä muoto.

   Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä, mutta lain esitöissä annetaan esimerkkejä:

   ”Tyypillinen rangaistava menettely olisi sellaisen tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittäminen, joissa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaa tai syrjintää pidetään hyväksyttävänä tai toivottavana tai ihmisiä verrataan eläimiin, loisiin jne. tai yleistäen väitetään heitä rikollisiksi tai esitetään alempiarvoisiksi jne.”[2]” Saattaa olla siinä ja siinä,työttömiähän haukutaan laiskoiksi luusereiksi!

Kommentointi suljettu.