Joko nyt uskotaan?

Vuosikausia olen kirjoittanut kuntouttavan työtoiminnan epäkohdista. Olen sanonut, että siihen ei saa painostaa ketään uhkaamalla työttömyysturvan menetyksellä. Olen sanonut, että sitä ei saa käyttää kunnan säästökeinona. Olen sanonut, että aktivointisuunnitelma ei saa olla sanelua, vaan sen on oltava työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja työttömän yhteinen sopimus, jolla työ- tai toimintakyvyltään rajoittunut henkilö ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavaan työtoimintaan ei saa ohjata terveitä ja työkykyisiä, vaan heille on tarjottava palkkatyötä tai muita palveluja.

Kaikesta tästä on säädetty laissa, mutta laista ei ole piitattu. Kunnat ovat avoimesti kehuskelleet kuntouttavan työtoiminnan tuomilla säästöillä. Työttömiä on painostettu allekirjoittamaan sopimus avoimella uhkailulla tukien menettämisestä. Usein työtön on käsketty vain allekirjoittamaan valmiiksi laadittu ja muiden osapuolten valmiiksi allekirjoittama sopimus.

Olen nähnyt valtavan paljon aktivointisuunnitelmia, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta edellyttää, että suunnitelmaan kirjataan henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot, arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta, arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta sekä toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja.

Liian usein tämä kaikki korvataan pelkällä maininnalla kuntouttavan työtoiminnan alkamisesta.

Nyt eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa kaikkiin näihin epäkohtiin, ja todennut ne lain ja hyvän hallintotavan vastaisiksi. Tarkemmin voitte lukea asiasta täältä.

Saa nähdä miten käy. Uskotaanko apulaisoikeusasiamiestä, vai käykö taas kuten kävi tälle STM:n ohjekirjeelle, joka kunnissa on sivuutettu täysin?

Tästä opimme sen, että kantelu hallinnon epäkohdista kannattaa. Kiitos kaikille niille, jotka ovat kantelun tehneet. Olette tehneet arvokasta työtä itsenne ja monen kohtalotoverinne hyväksi.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka
Kommentit (75)
  1. Pitkäaikaistyötön
    6.9.2018, 18:02

    Kiitos itsellesi ja samalla onneksi olkoon! En yhtään ihmettelisi, jos yksittäiset kantelut ovat itse asiassa hedelmiä, joka kasvoivat sinun istuttamistasi siemenistä.

  2. Virve Valoheimo
    6.9.2018, 18:08

    Todellakin kiitos Sakulle. Tässähän saattaa palautua vielä usko oikedenmukaisuuteen. Tiukolla on ollut.

Kommentointi suljettu.