Suoneniskentää verenvuotoon

Yli 11 000 henkilön perustoimeentulotukea on alennettu 20-40 prosenttia sen jälkeen, kun tuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle, kertoo MTV. Rahassa se tarkoittaa jopa 200 euron leikkausta 491,21 euron perustoimeentulotukeen, joten rangaistuksen uhrin on pahimmassa tapauksessa elettävä alle kolmella sadalla eurolla koko kuukausi.

Kyseessä on oikeasti rangaistus, sillä toimeentulotukilain mukaan tukea voidaan alentaa 20-40 prosenttia, jos henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota taikka ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta.

Käytännössä työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymiseksi katsotaan ihan mikä tahansa laiminlyönti. Se voi olla TE-toimiston ilmoittaman täysin mahdottoman ja sopimattoman työpaikan hakematta jättämistä tai palkattomasta työstä kieltäytymistä. Vain taivas on rajana Kelan tulkinnalle, joka lähtee aina siitä, että asiakas on väärässä. Päätökseen voi hakea muutosta, mutta se kestää, eikä päätös tule muuttumaan.

Lain mukaan tukea voidaan alentaa ensimmäisellä kerralla enintään 20 prosenttia ja toistuvan menettelyn takia enintään 40 prosenttia. Alennus voi siis olla mitä tahansa välillä 1-40 prosenttia, mutta sana ”enintään” on laissa vain koristeena. En ole koskaan kuullut alennuksesta, joka olisi jotain muuta kuin 20 tai 40 prosenttia.

Alennus voi kestää kerrallaan enintään kaksi kuukautta. Sen jälkeen tukea voidaan alentaa seuraavat kaksi kuukautta, sitten taas kaksi, ja niin edelleen.

Alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Tästä lainkohdasta ei käytännössä enää piitata, sillä Kela on pelkkä laskukone. Sen etuuskäsittelijöillä ei ole ymmärrystä sosiaalityöstä, eikä asia heitä kiinnosta. Heidän tehtävänsä on rangaista.

Kela ei myöskään piittaa lainkohdasta, jonka mukaan alennuksen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Sen laatimisen Kela sysää kunnan tehtäväksi. Tämä suunnitelma on muista suunnitelmista erillinen, ja se on laadittava aina tuen alentamisen yhteydessä. Jos asiakas on mahdoton, niin suunnitelma on silti laadittava, sillä sanat ”mikäli mahdollista” tarkoittavat yhteistyön mahdollisuutta, mutta eivät vapauta suunnitelman laatimisesta.

Kunnat eivät tätä laissa vuodessa 2002 lähtien ollutta alennusmahdollisuutta juuri käyttäneet, sillä se olisi ollut niiden sosiaalityön kannalta turhaa. Alennettua tukea olisi kuitenkin pitänyt paikata täydentävällä tuella, joten tulos olisi ollut plus miinus nolla. Lisäksi suunnitelman laatimisesta olisi aiheutunut käytännössä turhaa työtä.

Kela ei tällaisia ajattele, koska sen ei tarvitse. Sen käsitys asiakkaan itsenäisen suoritumisen edistämisestä on samanlainen kuin entisajan puoskarilla, joka määräsi verenvuotoon lääkkeeksi suoneniskentää.

Kuva: Wikipedia

Kommentit (84)
 1. Havahduin ajattelemaan kummia seisoessani taannoin erään marketin kassahihnalla asiakkaana. Kuinka helppoa oli pikaisesti ulkoasusta päätellä henkilöä tuntematta vain kädellä näyttää ”vasemmalle/oikealle”. Marketin kassajono voisi olla allegoria Auschwitzin/Kelan valinnalle junalaiturilla. Vasemmalle –> suihkuun, oikealle –> (palkattomaan) työhön.

  1. Raimo Leppänen
   9.10.2018, 12:06

   Hieno vertaus!

 2. Markku Kiiskinen
  8.10.2018, 09:28

  Taas hyvä kirjoitus nyky-systeemin keppi politiikasta. Hyvä Saku jaksa jatkaa !

Kommentointi suljettu.