Kollektiivinen syyllisyys ja ennaltaehkäisevä rangaistus

-Kaikki prosessissa olevat turvapaikanhakijat pitäisi sijoittaa sillä tavoin, että he eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhteiskunnalle. He kaikki eivät ole syyllisiä, mutta me emme voi tietää, kuka heistä tulee syyllistymään rikoksiin.

Näin kevyesti oli perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sivuuttamassa kansainväliset ihmisoikeus- ja pakolaissopimukset ja Suomen perustuslain eilisessä ajankohtaisohjelmassa Sannikka & Ukkola. Hänen puheenvuoronsa löytyy noin kymmenen minuutin kohdalta.

Halla-aho esitti myös, että seksuaalirikoksista tuomittavia minimirangaistuksia pitäisi nostaa mieluummin kuin maksimirangaistuksia ja että kaikki rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat pitäisi ottaa säilöön siihen asti, kunnes heidät saadaan palautettua.

Aloitetaan siitä harvinaisuudesta, että olen Halla-ahon kanssa samaa mieltä jostain asiasta. Minimirangaistusten nostaminen toimii paremmin, sillä tuomioistuimet soveltavat rangaistusasteikkoa aina tapauskohtaisesti. Jos tuomittavan rangaistuksen minimiä nostetaan, niin rangaistukset kovenevat nopeammin ja varmemmin kuin maksimia nostamalla. Kaikkien tehokkainta on, jos molempia nostetaan. Silloin rangaistukset kovenevat automaattisesti.

Muu Halla-ahon puheessa onkin sitten populistin retoriikkaa, jolla vedotaan kansan oletettuun oikeustajuun ja sinänsä oikeutettuun suuttumukseen Oulun kammottaviin rikoksiin. Jos tehtäisiin Halla-ahon ehdottamalla tavalla, niin tässä maassa tarvitttaisiin paljon vankiloita ja vankileirejä.

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä tarkoittaa ihan kaikkia ihmisiä, joihin Suomen lainsäädäntöä sovelletaan. 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin.

Jos kaikki turvapaikanhakijat sijoitettaisiin “sillä tavoin, että he eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhteiskunnalle”, niin se tarkoittaisi käytännössä vapauden menettämistä ennaltaehkäisevästi ilman tuomioistuimen päätöstä ja ilman tehtyä rikosta. Jos tälle tielle lähdettäisiin, niin kenet tahansa voitaisiin ja yhdenvertaisuuden nimissä pitäisi voida eristää ihan vain sillä perusteella, että jotkut samaan viiteryhmään kuuluvat ovat todistettavasti syyllistyneet rikoksiin.

Viiteryhmä voisi tietenkin olla mikä tahansa, koska lain edessä ollaan yhdenvertaisia. Miettikääpä itse mahdollisuuksien runsautta. Jos vaikkapa työttömien rikollisuus osoittaisi tilastollisesti huolestuttavia kasvun merkkejä, niin kaikki työttömät voitaisiin eristää.

Ihan sama ongelma tulisi rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton suhteen. Oletan Halla-ahon tarkoittavan ihan kaikkea rikollisuutta, koska hän ei mitenkään rajannut ehdotustaan. Vapauden menettämisestä päättää tuomioistuin, ja laissa on jo säädökset säilöönotosta ja karkottamisesta rikoksen seuraamuksena. Jos säilöönotosta ja karkottamisesta tehtäisiin automaatti, niin kuka tahansa mihin tahansa rikokseen syyllistynyt turvapaikanhakija voitaisiin ottaa säilöön ja karkottaa, vaikka teosta olisi säädetty vain pieni sakkorangaistus. Ja koska ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, niin sama koskisi kaikkia ihmisiä sillä erolla, että Suomen kansalaista ei voi karkottaa. Säilöön voitaisiin ottaa.

Näin päädyttäisiin hulluuteen, jossa kuka tahansa voitaisiin ottaa kiinni ja eristää kenen tahansa tekemästä rikoksesta, kunhan vain viiteryhmä täsmää. Vasenkätinen, kierosilmäinen, punatukkainen, työtön, mikä tahansa yhteinen tekijä riittää. Mikä voidaan tehdä yhdelle, voidaan tehdä kenelle tahansa, kuten olen monta monituista kertaa varoittanut.

Ja taas kerran muistutan, että en takuulla puolustele Oulun rikollisia tai ketään muutakaan rikoksiin syyllistyneitä. Kerron vain, että laki ei tunne kollektiivista syyllisyyttä eikä ennaltaehkäisevää vankeutta. Vain tekijät vastaavat teoistaan, eivät heidän naapurinsa. Eikä kukaan etukäteen.

***

En anna kommentoida tätäkään juttua, koska isolla osalla lukijoista ei ole mitään halua ymmärtää tätä juridiikkaa. Samalla opitte, että juuri näin toimii kollektiivinen ja ennaltahkäisevä rangaistus. Se rajoittaa viattomien vapautta etukäteen.

 

 

puheenaiheet politiikka yhteiskunta
Kommentit (0)