Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Avainsana: yhdenvertaisuus

Omien jälkien siivousta

Elokuussa 2016 Sipilän hallitus hyväksytti eduskunnalla lakimuutokset, joilla turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin Jussi Halla-ahon laatimien ja perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmaan otettujen kirjausten mukaisesti. Va­li­tu­sai­ka kielteisestä turvapaikkapäätöksestä hal­lin­to-oi­keu­teen lyheni 21 päi­vään ja va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muksen tekeminen kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen 14 päivään. …

  • 32

Kollektiivinen syyllisyys ja ennaltaehkäisevä rangaistus

-Kaikki prosessissa olevat turvapaikanhakijat pitäisi sijoittaa sillä tavoin, että he eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhteiskunnalle. He kaikki eivät ole syyllisiä, mutta me emme voi tietää, kuka heistä tulee syyllistymään rikoksiin. Näin kevyesti oli perussuomalaisten puheenjohtaja…

  • 0

Näyttävä rimanalitus

Fjäder lipsahti ajamaan kansantalouden etua, otsikoi Helsingin Sanomat tänään pääkirjoituksensa. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoi Ylen haastattelussa, että jos halutaan kotouttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset, joilla ei ole esimerkiksi ammatillista koulutusta, niin kyllä työehtosopimusten pitää joustaa. Suomeksi tämä…

  • 46

Eriarvoisuuden apostolit

– Se diili kelpaa heille. Sillä lailla he pääsisivät etenemään tikkaita pitkin, eikä se ärsyttäisi suomalaisia niin paljon. Kun Yhdysvalloissa asuva ja siellä uransa tehnyt taloustieteen nobelisti kutsutaan kertomaan kansalle, että maahanmuuttajille pitää voida maksaa pienempää palkkaa…

  • 100

Puhutaan asiasta

Sipilän hallituksen keskeisin ongelma on pyrkimys yrittää saada perustuslaki joustamaan poliittisten tarpeiden mukaan. En edes jaksa muistaa kuinka monta kertaa hallitus on sitä yrittänyt, mutta kerran se on onnistunut. Se onnistui silloin, kun turvapaikanhakijoiden valitusaikaa…

  • 84

Eriarvoisesti yhdenvertaisia

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, sanoo Suomen perustuslain 6 §. Tämä tarkoittaa sitä, että ketään ei saa asettaa parempaan tai huonompaan asemaan kuin muita. Tämä alkaa olla myös vitsi, joka ei edes naurata. Jos kansalainen…

  • 77

Hyvinvoinnin purkutalkoot

Hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa sitä, että valtiovalta turvaa lainsäädännöllä yhdenvertaisuuden, kattavan sosiaaliturvan eri elämäntilanteiden varalle ja tasa-arvoiset peruspalvelut kaikille. Puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta, joka antaa kaikille mahdollisuuden kouluttautua, tehdä työtä ja elää itsensä näköistä elämää syntyperästä ja vanhempien…

  • 130

Laillistettua laittomuutta

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, sanoo Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentti. Nyt on näyttöä siitä,…

  • 88

Niinhän me luulemme

Me tiedämme, että meitä suojaa perustuslaki, jonka mukaan kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei syrjitä, ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Oikeudenmukaisuuden toteutumisesta pitävät huolen puolueettomat virkamiehet. Me vain luulemme…

  • 62