Susi jo syntyessään

Kun aktiivimalli vähän yli vuosi sitten runnottiin läpi, niin sen tiedettiin aiheuttavan ongelmia. Hallitus lupasi seurata tarkasti mahdollisia ongelmia ja korjata ne välittömästi. Vuosi on kulunut, ja vasta nyt tulivat ensimmäiset korjaukset. Ei uskosi, että aktiivimallia voi sotkea lisää, mutta hallitukselta se näkyy onnistuvan hyvin.

Lakiin otettiin kirjaus, jonka mukaan myös lyhytkestoinen sivutoiminen opiskelu täyttää aktiivimallin ehdot. Ikävän tuttuun tapaan taaskaan ei annettu selkeitä soveltamisohjeita, joten nyt TE-toimistoilla, Kelalla ja työttömyyskassoilla on jokaisella oma tulkintansa. TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon siitä, onko opiskelu päätoimista vai sivutoimista. Jos se katsotaan päätoimiseksi, niin työtön menettää kaiken tuen. Jos se on sivutoimista, niin TE-toimiston puolesta tuet voi maksaa.

Kela tulkitsee aktiivimallin täyttymisen niin, että puhtaasta harrastuksesta ei aktiivisuutta kerry, vaan opiskelun tulee olla työllistymistä edistävää. Työttömyyskassojen mukaan lakimuutos ei erottele opintoja työllistymisen edistämisen tai puhtaan harrastuksen mukaan, vaan kaikki opiskelu käy. Lakimuutoksen valmistellut virkamies sanoo, että mitkä tahansa sivutoimiset opinnot kelpaavat.

Odotettavissa on taas melkoinen sotku ja tukien viivästyminen. Ensin TE-toimisto tutkii, onko opiskelu päätoimista. Jos ei ole, niin tuen voi maksaa. Jokainen tuen maksaja tulkitsee lakia omalla tavallaan, eikä mitään yhtenäistä linjaa ole. Näin moni hyvässä uskossa jonkin koulutuksen aloittanut joutuu ensin odottelemaan tukiaan turhaan. Kielteisen päätöksen saatuaan hän joutuu hakemaan niitä valitusteitse. Tukien maksatus on keskeytynyt koko prosessin ajan.

Näin on lakia ”korjaamalla” luotu ihan uusi ongelma. Näin käy aina, kun lakeja rustataan hätäisesti ja ilman kokonaisuuden ottamista huomioon. Kun yhtä kohtaa viilataan, niin se lyö korville jotain toista kohtaa. Ongelmista kärsii aina se, johon lakia sovelletaan.

Tämä ongelma olisi voitu ratkaista antamalla kerrankin selkeät soveltamisohjeet, mutta taas piti tehdä sama virhe kuin vuosi sitten. Aktiivimallista ei ensimmäiseen neljään kuukauteen ollut olemassa minkäänlaisia soveltamisohjeita.

Kelan tulkinta näyttää olevan kaikkein tylyin. Se ei ole uutta, sillä Kelan tehtävänä näyttää nykyisin olevan estää ihmisiä saamasta heille lain mukaan kuuluvia tukia. Yksi ikävimpiä esimerkkejä tästä on toimeentulotuen alennus työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen takia. Alennus on 20-40 prosenttia, ja Kela on tehnyt siitä kaavamaisen massamenettelyn.

Laki edellyttää kuitenkin tuen alentamisen yhteydessä tehtävää kokonaisarviointia hakijan tilanteesta, eikä alennus saa vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa. Alennus saa kestää kerrallaan enintään kaksi kuukautta, mutta sitä voidaan ketjuttaa loputtomiin.

Kela ei tutki eikä arvioi hakijan kokonaistilannetta eikä ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Se alentaa tukea kaavamaisesti, koska sillä on lakiin perustuva oikeus tehdä niin. Ongelmat hoitaa sitten kunta täydentävänä toimeentulotukena.

Kelan massamenettely on saanut toisessa asiassa eduskunnan oikeusasiamieheltä vakavan huomautuksen. Kela oli linjannut, että tiettyä lääkevalmistetta ei myönnetä toimeetulotukena kenellekään nyt eikä tulevaisuuudessa. Oikeusasiamiehen mukaan tämä rikkoi laissa säädettyä yksilöllisen käsittelyn vaatimusta. Koko päätöksen voitte lukea täältä.

Nyt Kela on taas tekemässä yleistä linjausta, jonka mukaan aktiivimalliin ei hyväksytä kaikkea koulutusta. Laki ei näin linjaa, mutta lait eivät näytä sitovan Kelaa ollenkaan.

 

 

 

Kommentit (68)
 1. Viime päivinä on keskusteltu paljon rangaistusten ennaltaehkäisyvyydestä. Vaan kuka ehdottaisi sanktioita niille virkamiehille, jotka estävät laillisten perusoikeuksien toteutumisen ja aiheuttavat toiminnallaan turhaa kärsimystä heikossa asemassa oleville ihmisille. Mikäli virkamies tietäisi saavansa tuntuvat sakot virheellisestä toiminnastaan, niin tämä luultavasti vaatisi itsekin tarkkoja ja selkeitä soveltamisohjeita. Ja luultavasti myös vaatisi esimiehiltään parempaa työtä.

  1. Vähän voisi sanktioida poliitikkojakin. Kovin luokatonta kansan edustamista.

 2. Kilpirauhaslääkkeen korvattavuuteen liittyen on ongelmallista, jos asiantuntijalääkäreiden kannasta huolimatta potilas haluaa saada kalliin lääkkeen maksatettua yhteiskunnan pussista. Jos oikein ymmärsin, niin tässä tapauksessa potilaan kilpirauhasarvot eivät vaatineet lääkkeen määräämistä. On hyvä muistaa, että Kelan asiantuntijalääkärit tekevät työtään lääketieteellisen koulutuksen ja osaamisen pohjalta ja konsultoivat tarvittaessa erikoislääkäreitä kuten tässäkin tapauksessa oli tehty. Kelan muihin epäonnistumisiin (ja niitä riittää) en ota kantaa, mutta erilaisia hömppähoitoja ei yhteiskunnan toivottavasti tarvitse kustantaa.

  1. Tässä tapauksessa ei oltu otettu kantaa erikoislääkärin lausuntoihin joka oli moitittavaa

   1. Moitittavaa ja mielestäni törkeintä tuossa oli se ettei Kela-paskiainen välitä hittojakaan edes oikeuden päätöksistä vaikka se koskisi suoraan sitä itseään.
    https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/7043/2017
    Tuossakin tapauksessa persläpi-Kela on jättänyt toimeenpanematta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen vaikka hallinto-oikeuden päätös on toimeenpantava välittömästi silloin jos valittaminen KHO:een vaatii valitusluvan. Minulle sossu yritti aikoinaan änkyröidä hallinto-oikeuden päätöksen toimeenpanossa vaikka ei edes aikonut valittaa siitä. Kerroin sossulle virolaisesta perintäfirmasta joka heti ensi viikolla tulee hakemaan saataviani, rahat oli tilillä seuravana päivänä ja sossukan naama oli norsunvitulla kauan sen jälkeen 😣

  2. Kela oli jo korvannut kyseisen lääkkeen, mutta poliittisella ohjauksella oli muuttanut päätöksensä myöhemmin kielteiseksi. Takautuvasti oli siis peruttu jo myönnetty tuki, vaikka mikään ei potilaan toimittamissa asiakirjoissa ollut muuttunut tai potilaan tilassa. Potilaan tai asiakkaan pitää voida luottaa oikeusvaltiossa siihen, että päätökset ovat johdonmukaisia eivätkä muutu poliittisten tuulien mukaan.

   Kyse ei ollut mistään ”hömppähoidosta”, vaan korvaavasta rinnakkaisvalmisteesta, koska toinen valmiste oli kantajalle sopimaton.

   Kyse ei ollut enää vain lääkkeen korvattavuudesta, vaan Kelan käsittelyn huolimattomuudesta ja prosessin epäjohdonmukaisuudesta. Kela oli myös evännyt oikeuden toimeentulotukeen ennustavasti tulevaisuuteen, mikä on sekin oikeudenvastaista. Toimeentulotukea haetaan aina jälkikäteen.

   Yksityisen henkilön tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta ei yllättäen, eikä ainakaan takautuvasti muutu siten, että se vaikuttaisi yksityisen oikeuteen tai etuun rajoittavasti tai muuten negatiivisesti. Luottamuksensuojan periaatteen mukaan viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja niihin sisältyviä sitoumuksia ja lupauksia. Luottamuksensuojaa voidaan pitää yhtenä oikeusvarmuuden takeena.

   1. Endokrinologisyhdistyksen mukaan kyseistä lääkettä ei suositella hypotyreoosin hoitoon, joten varmaankin Kelan linja perustuu tähän asiantuntijaohjeeseen. Lisäksi päätöksessä huomautetaan etteivät hakijan toimittamat kilpirauhasarvot osoita lääkehoitoa vaativaa kilpirauhasen vajaatoimintaa. Olen aivan samaa mieltä siitä että heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ei tulisi joutua kamppailemaan tukea saadakseen, mutta tällaiset tapaukset myös osoittavat miten hankalassa välikädessä päätöksiä tekevät asiantuntijat joskus saattavat olla. Hömppähoitojen suhteen en jaksa väitellä, jokainen voi asiasta googlailla vaikkapa sanoilla T3, Taija Somppi, Valvira.

  3. Työsuhde-etuna astma
   16.1.2019, 10:34

   Kilpirauhasen vajaatoimintaa ei voi hoitaa pelkkien laboratorioarvojen perusteella, eiköhän hoitava lääkäri ole osannut määrätä kilpirauhashormonia ihan potilaan tilanteen mukaan. Turhaan niitä ei määrätä.

  4. Jos tarkoitat kilpirauhaslääkityksen olevan ”hömppähoitoa”, voin kertoa, että sitä se ei todellakaan ole. KIlpirauhanen on elin, joka säätelee monia ihmiselle elintärkeitä toimintoja. KIlpirauhasen toimintahäiriöiden hoitoa ei mistään syystä saa laiminlyödä. Valitettavasti on tapauksia, joissa puutteellinen tai jopa väärä diagnoosi on estänyt asianmukaisen hoidon, mutta rahanpuute ei saa koskaan olla esteenä hoidon toteuttamiselle. Yhteiskunnan varojen käytöstä löytyy varmasti paljon kaikenlaista ”hömppää”, joten rohkenisin ehdottaa tällä kertaa tarkastelun suuntaamista muihin kohteisiin. Mieluimmin sellaisiin, jotka eivät kurjistaisi sairaiden ihmisten elämää.

  5. Ehkä sun pitäis lukea tuo päätös, jota kommentoit. Satutko muuten olemaan tätä kyseessä ollutta henkilöä hoitava lääkäri?

   1. … vai oletko kenties se kyseinen Kelan asiantuntijalääkäri??

Kommentointi suljettu.