Lakiin perustumaton automaatti

Kela kertoo verkkosivullaan, että sillä on lakiin perustuva oikeus tehdä yksittäisiä etuuspäätöksiä automaattisesti. Niin se on tehnytkin, ja ilmeisesti ainakin aktivimallin leikkauspäätöksiä ja lausuntoja oikeudesta työmarkkinatukeen on automatisoitu. Tätä rupesi kummastelemaan päätöksen saanut kansalainen, joka ei löytänyt Kelasta päätöksen takana olevaa ihmistä. Kun automaatti tekee päätöksen, niin Kelassa kukaan ei anna lain edellyttämiä lisätietoja eikä ota vastuuta päätöksen valmistelusta.

Yritettyään aikansa saada asiaan selvyyttä kansalainen kanteli asiasta oikeuskanslerille, koska hallintolain mukaan viranomaisen päätöksestä on käytävä selvästi ilmi sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä. Tämän kantelun johdosta apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain noudattamiseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän, vaan oikeuskansleri rupesi oma-aloitteisesti selvittämään Kelan automaattipäätösten lainmukaisuutta. Hän on pyytänyt Kelalta selvitystä siitä, mitä kaikkia päätöksiä Kelassa on automatisoitu ja mihin lakiin automatisointi perustuu. Tästä uutisoitiin pari päivää sitten, mutta en itsekään kiinnittänyt asiaan erityisempää huomiota. Vasta asian alkuperäisen vireillepanijan linkitettyä blogiini oikeuskanslerin selvityspyynnön tajusin, että tässähän taidetaankin olla jännän äärellä. Selvityspyynnössä todetaan aika selkeästi, että maan ylin laillisuusvalvoja ei tunne sellaista lakia, jonka nojalla päätöksenteko sosiaaliturva-asioissa voidaan automatisoida.

Viime hallituskaudella eduskunnassa oli kyllä käsiteltävänä esitys sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. Tavoitteena oli saattaa kansallinen lainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa ja lisätä siihen säännökset automaattisten päätösten antamisesta. Tämän lakiesityksen käsittely kuitenkin raukesi, joten automaattipäätösten tekeminen on juridisesti tyhjän päällä. Ei ole olemassa sellaista lakia, johon tämä viranomaisen toimintatapa perustuu. On vain EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka vaatii täsmennykseksi kansallista lainsäädäntöä.

Tässä vaiheessa näyttää ikävästi siltä, että Kela on ottanut varaslähdön ja automatisoinut päätöksentekoa ilman lain antamaa valtuutusta. Tämä on periaatteellisesti iso asia, sillä lähtökohtaisesti lainvastaisella tavalla tehty päätös on mitätön. Oikeuskansleri haluaa nyt tietää, kuinka paljon ja millaisissa asioissa näitä päätöksiä on tehty ja minkä lain perusteella.

Kelan antama selvitys tulee olemaan mielenkiintoinen. Jos automaatti on tehtaillut päätöksiä ilman lain siihen antamaa oikeutusta, niin Kelalla on käsissään valtava määrä kansalaisten perusturvaa koskevia mitättömiä ja sellaisina täytäntöönpanokelvottomia päätöksiä, jotka on kuitenkin pantu täytäntöön.

Siinäpä onkin selittämisen ja selvittämisen paikka.

puheenaiheet laki yhteiskunta
Kommentit (49)
  1. Enpä olisi tätäkään tiennyt, jos en olisi täältä lukenut. Kiitos Saku! Erittäin mielenkiintoinen uutinen vaikkei minua henkilö koht koske.

  2. Kela-Ellille kerkesi vielä tulla selviteltäviä asioita. Onneksi kohta pääsee ansaitulle eläkkeelle. Voi kirjoitella vaikkapa kirjan tympeistä työttömistä, kun voi olla vaan ja oleskella.

Kommentointi suljettu.