Jo oli aikakin

Olen kirjoittanut kuntouttavan työtoiminnan epäkohdista ihan kyllästymiseen asti, ja jo vuonna 2010 olin sitä mieltä, että jonkun asianosaisen pitäisi tehdä esitutkintapyyntö. Nyt viimeinkin joku on sen tehnyt, ja kielteistä julkisuutta saaneesta Sastamalan kuntouttavasta työtoiminnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, kertoo Yle.

Syyskuussa Yle kertoi, että Sastamalassa työttömillä teetettiin palkkatyötä korvaavaa työtä yrityksissä, ja jo huhtikuussa aluehallintovirasto kiinnitti huomiota siihen, että kuntouttavaan työtoimintaan ohjattiin terveitä ja työkykyisiä vastoin lakia. Läheskään kaikilla ei ollut työ- ja toimintakykyyn tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia, joten he olisivat pystyneet ottamaan vastaan palkkatyötä tai ensisijaisia työvoimapalveluja.

Poliisi selvittää parhaillaan, onko asiasta syytä aloittaa esitutkinta. Toivottavasti se aloitetaan, sillä kuntouttavan työtoiminnan lainvastaisuuksista vaietaan. Kun olen puhunut asiasta, niin työttömät sen ymmärtävät, mutta kuntien ja valtakunnan päättäjät ja virkamiehet eivät ymmärrä. Liian usein he rupeavat puhumaan työllistämisestä, vaikka kuntouttava työtoiminta ei ole työllistämistä, vaan yksilöllisesti räätälöitävää sosiaalipalvelua. Se on viimesijainen palvelu niille, jotka eivät kykene ottamaan vastaan palkkatyötä tai työvoimapalveluja.

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta kunnan ei tarvitse maksaa työmarkkinatuen maksuosuutta eli ns. sakkomaksua, ja lisäksi valtio maksaa kunnalle 10,09 euroa päivässä jokaisesta kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta. Tämän takia kuntouttavaa työtoimintaa käytetään vastoin lakia säästökeinona.

Houkutus sulkea silmät laittomuudelta on suuri, ja aina voi puhua työttömän mahdollisuudesta osallistua yhteiskuntaan ja saada jalka työmarkkinoiden oven väliin. Tosiasiassa työtön juuttuu sen oven väliin lopullisesti, sillä kuntouttava työtoiminta ei ole paras mahdollinen merkintä ansioluettelossa. Niinpä työttömät tekevät palkatonta työtä työmarkkinatuella ja yhdeksän euron päivittäisellä kulukorvauksella samaan aikaan, kun meillä kauhistellaan ulkomaisia hikipajoja.

Mikä sitten olisi rikosnimike? Minä voin ehdottaa kahtakin. Ilmaisista työntekijöistä hyötyneitä yrityksiä voidaan epäillä rikoslain 47 luvun 3a §:n mukaisesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Palkatonta työtä tekevät on asetettu huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi heidän taloudellista ahdinkoaan ja riippuvaista asemaansa, sillä kieltäytyjä menettää työmarkkinatukensa määräajaksi ja hänen toimeentulotukeaan alennetaan.

Aktivointisuunnitelmia vastoin lakia laatineita ja työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan ohjanneita Te-toimiston ja kunnan virkamiehiä voidaan epäillä rikoslain 40 luvun 9 §:n mukaisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tai ainakin 10 §:n mukaisesta tuottamuksellisesta toiminnasta. Kaiken virkatoiminnan on perustuttava lakiin, ja näiden virkailijoiden on pakko tuntea lain säännökset ja noudattaa niitä. Nyt ei selvästikään ole noudatettu.

Toivottavasti esitutkinta alkaa ja toivottavasti se saa mahdollisimman paljon julkisuutta. On aika avata silmät ja tunnustaa, että lakia rikotaan kaikkialla surutta. Jos kaikki lainvastaisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevat tekisivät esitutkintapyynnön, niin niitä tulisi tuhansia.

puheenaiheet laki yhteiskunta
Kommentit (40)
 1. En ole kovin toiveikas tuon julkisuuden suhteen. Enemmän media rummuttaa sitä, tiesikö ja mitä Paatero tiesi. Oikeat asiat hukataan tällaisten jonninjoutavuuksien alle, mutta sehän on perinteisen median tarkoituskin.

  1. Ei nyt olla liian pessimistisiä 🙂 Tästäkin on kuitenkin uutisoitu ja postin lakko kaikkine sävyineen nyt vaan on tämän viikon kuuma peruna. On kuntouttavastakin tehty kuitenkin aika kriittisiä juttuja läpi median.

  2. Julkisuutta saataisiin huomiota herättävällä rikosnimikkeellä. ”Kiristys” työttömän heikkoa oikeusturvaa ja asemaa kohtaan. ”Kiskonta” on myös osuva sana.

   Mutta miksei käytetä suoraan sanoja: Pakkotyö, orjatyö?

  3. ”Enemmän media rummuttaa sitä, tiesikö ja mitä Paatero tiesi”

   Paateron juttu on pelkkä myrsky vesilasissa, josta oppositio epätoivoissaan yrittää repiä tänään kyselytunnillakin vielä irtopisteitä.

 2. Ihmiskaupan määritelmä….Ihmiskauppa on vakava yksilön vapauteen kohdistuva rikollisuuden muoto ja ihmisoikeusrikkomus. Siinä rikoksentekijä saattaa uhrinsa alisteiseen asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi saadakseen uhrista taloudellista tai muuta hyötyä. Uhrin vapautta tehdä päätöksiä omasta elämästään ja toiminnastaan rajoitetaan.
  Ps. Kiitos toiminnastasi suojattomien hyväksi.

  1. Kiitos täältäkin!

Kommentointi suljettu.