Mikä ihmeen oikeusvaltio?

EU:ssa valmistellaan sääntömuutosta, jonka mukaan EU-varoja ei voitaisi enää myöntää oikeusvaltioperiaatetta rikkovalle jäsenmaalle. Tämä on aiheuttanut meilläkin sellaista keskustelua, jota ei oikeusvaltiossa odottaisi kuulevansa. Laitetaan yksi kuva, joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ilmaisee myötämielisyytensä Puolalle ja Unkarille, jotka aikovat kaataa EU:n budjetin juuri oikeusvaltioperiaatteen takia. Ne vastustavat oikeusvaltioajattelun liittämistä EU-rahoituksen myöntämiseen.

Mikä se sellainen oikeusvaltio sitten on? Lyhyesti sanottuna se on valtio, joka on organisoitu sellaisin oikeussäännöin, joita valtioelinten, viranomaisten ja kansalaisten on noudatettava. Valtioelimet ja viranomaiset ovat sidottuja erityiseen, vaikeutetuin menettelyin säädettyyn perustuslakiin. Oikeussääntöjä soveltavat yksittäistapauksiin riippumattomat tuomioistuimet.

Oikeusvaltiossa yksilön asemaa suojaavat suhteessa sekä valtioon että muihin yksilöihin perustuslaissa säädetyt perusoikeudet, ja yksilön oikeusasemasta eli oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan määrätä vain sellaisen elimen päätöksin, jonka asettamiseen yksilö voi itse vaikuttaa äänestämällä.

EU:n perussopimuksessa oikeusvaltio on listattu yhdeksi EU:n perusarvoista. Se tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden hallitusten tulee noudattaa lakia, että ne eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja että kansalaisten tulee voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat myös korruption vastainen toiminta sekä lehdistönvapauden puolustaminen, jotta kansa saa tietoa hallituksen toimista.

Puola ja Unkari eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta. Molemmissa maissa on kavennettu sananvapautta ja puututtu tuomioistuinten riippumattomuuteen. Yksilön oikeusasemaan puututaan monin eri tavoin ja EU-rahoja on suunnattu maiden hallitusta lähellä oleville tahoille. Kuitenkin molemmat valtiot ovat sitoutuneet oikeusvaltioperiaatteeseen liittyessään EU:n jäseneksi.

Koska ne eivät noudata sitoumustaan, niin ne pitäisi velvoittaa noudattamaan sitä sillä uhalla, että tukien myöntäminen loppuu. Sitä ne eivät kuitenkaan halua, sillä ne ovat niistä tuista riippuvaisia. Niinpä ne nyt väittävät olevansa oikeutettuja toimimaan haluamallaan tavalla, koska niillä on itsemääräämisoikeus. Ne siis haluavat poimia rusinat pullasta eli saada rahaa ja siitä huolimatta olla noudattamatta oikeusvaltioperiaatetta, johon ovat perussopimuksen allekirjoittamalla sitoutuneet.

Ilmeisesti me olemme niin tottuneita oikeusvaltioon, että emme tule ajatelleeksi käsitteen sisältöä. Toisin olisi sitten, jos maan hallitus rupeaisi säätämään vastoin perustuslakeja olevia lakeja, nimittämään itselleen mieluisia tuomareita, lakkauttamaan lehtiä ja kaventamaan kansalaisten perusoikeuksia.

Näyttää ikävästi siltä, että kaikkia puolueita tällainen toiminta ei häiritsisi, jos vain maan hallitus olisi heille mieluisa. Sehän tarkoittaa sitä, että he itse olisivat päättämässä asioista yksin, jolloin kaikki oikeudet kuuluisivat vain heille itselleen.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka laki
Kommentit (68)
 1. Oikeusvaltio on sellainen paikka, että siellä Taviokin uskaltaa esittää näkemyksiään.

  1. Onhan se hyvä tietää ketkä vastustavat oikeuvaltioperiaatetta.

  2. On outoa, ellei juristi Tavio kykene esittämään ajatuksiaan syyllistymättä laittomuuksiin.

   On myös outoa, että tämä puolue kokee lain ja oikeuslaitoksen vihollisekseen.

   Mutta ei siinä sitten mitään outoa ole, jos PS kokee rikolliset tärkeimmäksi äänestäjäryhmäkseen.

  3. Tavion pitäisi lakimiehenä puolustaa oikeusvaltiota ja sananvapautta. Hänen mielestään Unkari ja Puola noudattavat oikeusvaltioiden periaatteita. Nämä maat ovat korruptuneita ja heidän oikeuslaitokseensa ei voi luottaa.Myös sananvapautta on rajoitettu näissä maissa.
   Tavio kannatta näiden maiden hallitusta, koska siellä on samanlaisia populisteja kuin persut ovat. Heille tärkeintä on vastustaa maahanmuuttoa. Unkari ja Puola eivät noudata EU:n ihmisoikeuksia ja sananvapautta!

 2. Niin, no, joskus muutama sana voisi selventää mitä v…. Tavio oikein tahtoo kertoa. Nimittäin, itselleni oikeusvaltioperiaate kuulostaa sellaiselta itsestäänselvyydeltä josta ei voi tinkiä. Kaikesta voi ja pitää keskustella, mutta ei niin, että sananvapautta laajennetaan niin, että vihapuhe ja rasismi olisivat sellaisia joista ei myös tulevaisuudessa saisi ansaittua rangaistusta.

  1. Se hetki kun persut rupeavat rehellisiksi on sen viimeinen; elitismi ja politikointi ovat fasisteille(jonka määritelmät tuo puolue täyttää) olennaisia.
   Uskallan väittää että enemmistö on kanssasi samaa mieltä oikeusvaltiosta ja muutamasta muusta “itsestäänselvyydestä” kuten; tasa-arvo, sekulaarinen valtio, sanan- ja aatteenvapaus, jne.

   Sääli siis että korkean tason poliitikot ovat täysin avuttomia näiden haasteiden ja kriisien edessä.
   No, onneksi sisu ei ole kadonnut tämän maan kansasta, vaikka sen ilmentyminen onkin muuttunut.

   Jos jostakin pitäisi olla ylpeä ja isänmaallinen niin siitä että tämän valtion alusta asti on pyritty toimimaan ja edistymään yhdessä.
   Tätä ei valitettavasti aina ole toteutettu yhdenmukaisesti ja siksi sitä periaatetta tuleekin puollustaa ja edistää rintarinnan ja hartiavoimin.

   Suomen olemassa olo maailman vähiten epäonnistuneena valtiona, kaikista vastoinkäymisistä ja koettelemuksista huolimatta on jo todiste itsessään sosiaali-demokraattisen oikeusvaltion puolesta.

   Kiitos kun tulitte luennolleni.

   1. Niin, mehän emme aivan tasan tarkkaan tiedä kuka vetelee naruja Halla-ahon taustajoukoissa,tai mikä on persujen ideologian todellinen tarkoitus ja se miten sitä toteutetaan hallitusvastuussa suurimpana hallituspuolueena. Voisi olettaa, ettei jyrkkä äärioikeistolainen fasismia hipova hallinto ole mitenkään mahdollinen “maailman onnellisimman” kansan mandaatilla. Itse uskon ettei se ole mahdollista, mutta mikään ei ole mahdotonta.

    Trump osoitti mitä tuhoa saa aikaan maailman vahvimmassa demokratiassa täysin itsekeskeinen karismaattinen narsisti. Ei maailmansotaa, ei edes kunnollista kauppasotaa, mutta hitosti hämminkiä ja eripuraa kansakunnassa. Tämä on täysin mahdollista myös Suomessa, mikäli Tavion kaltaiset opportunistit saavat valtaa.

    1. Anssi Keskiväli
     19.11.2020, 14:09

     Johan siitä saatiin esimakua PersKeKo-hallituksen aikana.

   2. Petri Sakkinen
    19.11.2020, 11:56

    Suomi ei ole sekulaarinen valtio, vaan yhdellä uskonnolla on erityisasema ja oma lainsäädäntövalta ylitse parlamentin.

    1. Juhani Vierimaa
     19.11.2020, 13:47

     Kertositko tarkemmin?

    2. Viittaat siis Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemaan julkisoikeudellisesti joka tulee kirkkolaista, josta taas on säädetty perustuslaissa.
     Yksi näistä erityisoikeuksista on kirkollisvero ja erillinen valtion rahoitus hautaustoimintaan, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.

     Ongelmalliseksi tämän järjestelyn tekee se seikka että kirkko saa toimintoihinsa valtion tukea, jotka tietty tulevat kaikille yhteisestä verokirstusta.
     Tämä lähtökohtaisesti tarkoittaisi sitä että kirkko on velvollinen vastavuoroisuuteen yhteiskunnallisissa asioissa, jotka yllä mainitaan, sekä jollain tapaa noudattamaan koko muutakin “maallista” lakia.

     Kirkko itsessään kutsuu itseään “kansankirkoksi” koska he katsovat sen olevan kiinteä osa Suomen kansan historiaa ja kulttuuria, mutta eivät silti ole valtionkirkko.
     Tilastokeskus ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on asiasta erimieltä.

     Kirkolliskokouksellahan on edelleen yksinoikeus ehdottaa muutoksia kirkollislakiin, jotka eduskunta voi vain joko hyväksyä sellaisenaan tai hylätä(eli pelkkä veto oikeus).
     Heillä on siis lainsäädännöllistä valtaa kirkollislain suhteen, mutta kyseiseen päätäntä elimeen päästäkseen on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, tämä pätee myös Saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajiin.
     Seurakuntien luottamushenkilöt(kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet) valitsevat oman hiippakuntansa maallikkoedustajat. Hiippakunnan papit valitsevat hiippakunnan pappisedustajat.
     Jäsenistöön kuuluvat 64 valittua maallikkoa ja 32 valittua pappia, piispat, kenttäpiispa ja Saamelaiskäräjien sekä valtioneuvoston edustaja.
     Edustajat valitaan välillisillä vaaleilla nelivuotiskaudeksi.

     Sitä ei monikaan äänen kehtaa sanoa, mutta mikään yllä mainituista toiminnoista ei ole mahdoton toteuttaa “maallisella” hallinnolla. Itse asiassa Väestörekisteri on päällekkäinen väestökirjanpito kirkon omalle

     Sitten kun mennään yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten naispappeuteen tai avioliiton määritelmiin niin asia on entistä kimurantimpi; voiko uskonnollinen taho evätä muiden oikeuksia tai rikkoa perustuslain tasa-arvo lakia(saatikka periaatetta) uskon- ja omantunnon vapautensa nojalla?

     Jos kyse olisi jostain muusta kaikkia puhuttavasta Abrahamisesta uskonnosta(niitä on kolme) en epäile hetkeäkään tiettyjen tahojen yksioikoisia näkemyksiä asian tiimoilta.

     Juuri tämän takia sekulaarisen valtion periaate on asia josta itse en tingi tai neuvottele. Jokaisella on ehdoton oikeus uskon- ja vakaumuksen vapauteen, mutta sen nojalla ei ole kenelläkään oikeutta evätä tai riistää muiden oikeuksia tai vapauksia.

    3. Juhani Nissilä
     19.11.2020, 16:26

     Miksi pitäisi olla sekukaarinen ?

     1. Siksi, että maata hallitaan vain maallisen lain avulla. Taivaallisia lakeja on hiukan vaikea yhteensovittaa siihen. Eikä se olisi mitenkään reiluakaan, kun tässäkin maassa on satoja eri uskontokuntia.

      Meillä vallitsee vakaumuksenvapaus, mikä estää ihmisten pakottamisen minkään tietyn uskonnon oppiin. Antaa vapauden sekä uskoa että olla uskomatta.

      Tämäkin kuuluu niihin oikeusvaltioperiaatteisiin. Mietipä, jos vaalien jälkeen sinun uskontosi ei olisikaan enää se vallitseva?

Kommentointi suljettu.