Pois palkattoman työn markkinoilta

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu työkuntoisia ihmisiä, joiden ensisijainen syy osallistua siihen on palkkatyön puute, sanoo tänään väittelevä väitöskirjatutkija Päivi Mäntyneva. Väitöskirjan mukaan kuntouttava työtoiminta vastikkeellistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työttömien sosiaaliturvan ja palveluihin osallistumisen. Huolestuttavaa on, että osallistujista noin neljännes on alle 30-vuotiaita. Tutkimuksen tulokset antavat myös viitteitä siitä, että kuntouttava työtoiminta on osalle ainoastaan palkkatyön korvike.

Tästähän minä olen puhunut kyllästymiseen asti ja ylikin. Kuntouttavasta työtoiminnasta on tullut vastoin lakia palkkatyötä korvaavaa työtä, joka vastikkeellistaa sosiaaliturvan. Sitä on koko sen olemassaolon ajan käytetty väärin, ja yhä vieläkin monissa kunnissa uskotellaan sen olevan työllistämistä. Tämä johtuu siitä, että se on kunnille edullista. Sijoittamalla työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan kunta saa palkatonta työvoimaa, välttyy maksamasta osuuttaan työmarkkinatuesta eli niin sanottua Kelan sakkomaksua ja saa valtiolta 10,09 euroa päivässä jokaisesta kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta. Työtä tekevä työtön saa työmarkkinatuen lisäksi yhdeksän euron päivittäisen kulukorvauksen. Ei siis ihme, että kuntouttava työtoiminta mielellään käsitetään kunnissa väärin työllistämiseksi.

Näin on 20 vuoden aikana luotu samoille työtehtäville kahdet työmarkkinat, joilla toisilla maksetaan palkkaa ja toisilla ei. Kerran kuntouttavaan työtoimintaan päätyneen ei ole helppoa päästä siitä pois, sillä kuntouttavaa työtoimintaa voidaan jatkaa käytännössä loputtomiin. Kerrallaan sitä voidaan järjestää enintään kahdeksi vuodeksi, mutta jakson päätyttyä seuraa uusi jakso.

Miten kuntouttavasta työtoiminnasta voi kieltäytyä? Sitä on kysytty monta kertaa ja olen siihen joskus vastannutkin, mutta kerrotaan se uudelleen.

Kuntouttava työtoiminta alkaa aina kutsulla aktivointisuunnitelman laatimiseen. Lain mukaan työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta ovat velvolliset laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä työttömän kanssa. Pitäkää huoli siitä, että paikalla oikeasti on myös TE-toimiston edustaja, sillä liian usein työttömältä vain pyydetään allekirjoitus valmiiksi tehtyyn aktivointisuunnitelmaan.

Lain mukaan aktivointisuunnitelmaan on merkittävä henkilön koulutusta ja työuraa koskevat tiedot, arvio aikaisempien julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuudesta, arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien suunnitelmien toteutumisesta ja  toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Jos näitä lakisääteisiä asioita ei ole kirjattu suunnitelmaan, niin vaatikaa niiden kirjaamista.

Ensiksi on selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen toimenpide ja se tarkoittaa sitä, että ensin on käytävä läpi kaikki muut mahdollisuudet. Tämä unohtuu valitettavan usein kuntien virkamiehiltä, joiden ainoa toimeksianto omilta esimiehiltään saattaa olla kunnan työttömyyslukujen pienentäminen ja ns. sakkomaksujen säästäminen.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työllistämistä, vaan se on sosiaalipalvelua. Se on tarkoitettu vain niille, jotka eivät kykene palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Työkykyistä ei saa velvoittaa osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Jos teille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa, niin kysykää kuka, milloin ja millä perusteella on määritellyt teidät palkkatyöhön tai muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kykenemättömäksi. Jos tällaista määrittelyä ei löydy, niin vaatikaa pääsyä terveysviranomaisten tutkittavaksi. Työttömillä on lakisääteinen oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen. Jos teidän sanotaan olevan päihdeongelmainen tai muuten vaikeuksissa elämänhallinnan kanssa, niin kysykää perusteluja väitteelle. Pelkkä työttömyys ei ole todiste elämänhallinnan menettämisestä.

Tässä vaiheessa teitä luultavasti uhataan karenssilla. Ei pidä säikähtää, sillä viranomaisten on noudatettava lakia, ja olette vain vaatinut lakiin kirjattuja oikeuksianne.

Jos teidät kaikesta huolimatta painostetaan sanktioilla uhaten kuntouttavaan työtoimintaan, niin vaatikaa asiasta valituskelpoinen päätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen. Jos sitä ei anneta, niin asiasta voi silti tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen perusteeksi käy mikä tahansa edellä kerrottu muotovirhe päätöksenteossa. Selvää on, että myös oman työkyvyn arvionti on oikaisuvaatimuksen peruste.

Jos oikaisuvaatimustanne ei hyväksytä, niin tehkää jatkovalitus hallinto-oikeuteen. Sosiaalipalveluun liittyvässä omassa asiassa valittaminen on maksutonta, joten ei kannata säikähtää mahdollisia uhkailuja valittamisen tulemisesta kalliiksi.

Kuntouttavan työtoiminnan lainvastaisuuksista ja menettelyvirheistä voi tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hallinnollisissa asioissa ei tehdä rikosilmoitusta, ellei kyseessä ole virkarikos. Sen kynnys on korkea, joten asia kannattaa hoitaa hallinnollista tietä. Viranomaisen osaamattomuus ei ole virkarikos.

Ei kuntouttava työtoiminta mikään mörkö ole, sillä siitä on oikeasti hyötyä niille, joiden työkyky on heikentynyt ja elämänhallinnassa on ongelmia. Varsinkin monet lähellä eläkeikää olevat osallistuvat siihen ihan mielellään, sillä se antaa sisältöä ja rytmiä elämään. Nuoremmille se voi oikeasti olla se kuuluisa polku avoimille työmarkkinoille, kunhan sitä polkua oikeasti etsitään vaikkapa palkkatuen avulla. Siihen voi myös terve ja työkykyinen osallistua vapaaehtoisesti, jos kokee sen tarpeelliseksi. Siihen pakottaminen ei ole kenenkään etu.

puheenaiheet yhteiskunta tyoelama
Kommentit (74)
 1. Rähinähenki
  5.12.2020, 10:02

  Itse täysin työkuntoisena jouduin tuon terrorismin uhriksi Nokialla, ei auttanut mikään. No otin yhteyttä asianajajaani, kertoen että Nokia rikkoo tässä kohden lakia. Asianajaja lähestyi ko. tahoa ja ei sitten mennyt kuin muutama tunti, kun tuli tieto että mun kuntouttava päätetään ja mukana valittelu “ikävää ettet kokenut saavasi hyötyä kuntouttavasta työtoiminnasta”….. Sen koommin ei sieltä kuulunut mitään, ei myöskään TE-toimisto kontaktoinut.

  Nyt ollut jo vuosia töissä kunnes kaksi viikkoa sitten soppari loppui…onneksi liiton rahat, mutta hiukka mietityttää Tampereen ensi vuoden “kuntoutus/työllistämistoimisuunnitelmat”…..sopii tulla yrittään mun kohdalle…

  1. Eikös Pirkanmaalla kehuskeltu suureen ääneen pari vuotta sitten työttömyyden vähentymistä? Taisipa olla kuntouttava työtoiminta suurin syy tässä “työllistämisessä”.

   1. Ei tietoa, mutta jos hyviä keinoja tottakai monistamaan läpi maan

   2. työtöntyötön
    5.12.2020, 13:08

    Tamperehan on kuuluisa näistä työllisyysihmeistään missä työllisyys vähenee ilmaistyön ansiosta. Taisivat taas valitella että kuntakokeilujen alku siirtyy eivätkä pääse käsiksi työttömiin. Netti on pulloon kertomuksia nimenomaan Tampereen käytännöistä asian suhteen.

    1. Se on vähän ikävää, että kuntouttava työtoiminta esitetään joidenkin poliitikkojen ja virkamiesten suussa “työllistämisenä” vaikka siinä ei synny työ- eikä virkasuhdetta ja juridisesti kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, johon ei päde samat lakipykälät kuin työsuhteisiin.

     Sekin on ikävää, että media ei ikinä kyseenalaista näitä puheita esimerkiksi kysymällä virkamiehiltä, jotka väittävät kyseessä olevan työllistämisen, että onko kyse juridisesti työsuhteesta? Jos virkamies edelleen väittää juridisesti kuntouttavat työtoiminnan kyseessä olevan työsuhde silloin hän antaa hallintolainvastaisesti väärää tietoa tehdystä päätöksestä ja rikkoo virkavelvollisuuksiaan, koska väite ei ole lainmukainen. Jos hän taas myöntää, että näin ei ole hän on puhunut itsensä pussiin.

     Toisaalta elämme maassa, jossa törkeistä rikoksista tuomittu ex-poliisipäällikkö Jari Aarnio tulee saamaan monta kertaa suuremman eläkkeen joka kuukausi kuin pitkäaikaistyötön, joka ei ole rikkonut mitään lakia ikinä. Itse asiassa Aarnio saa paljon suuremman eläkkeen kuin keskiverto suomalainen, joka ei ole ikinä rikkonut lakeja saa. Vaikka Aarnion eläkkeestä menisi osa ulosottoon olisi se silti parempi kuin lain kuuliaisten köyhien eläkkeet. Oikeudenmukaisuusnäkökulmasta asiaa ei voi perustella mitenkään moraalisesti kestävällä tavalla varsinkin kun Aarnion tapauksessa on annettu ehdottomia kaksinumeroisia vankeusrangaistuksia.

 2. Jukka Tujula
  5.12.2020, 10:27

  Onneksi meitä ansiopäivärahalla olevia ei voi määrätä kuntouttavaan. Jos ja kun eläkeputki poistuu, niin taas saadaan lisää kuntoutettavia.

  1. Tämä onkin vakava asia, jos ei ole lisäpäivien suojaa, on taas joillakin tahoilla yritystä yrittää ennen eläkeikää olevia kuntouttavaan ja todeta, että elämänhallintamme ei ole kunnossa, vaikka se olisi ollut pitkän työuran todistetusti sitä. Kun taloudellisesti joudut ahtaalle, sinne kyllä yritetään sysätä, mutta kannattaa lukea uusi laki kutystä, siinä sanotaan kyllä selvästi, keitä sinne voi ohjata ja keitä ei.
   Sopii joo yrittää. Minulla on pitkä “ei oteta” listä meileissä hylätyistä työpaikoista, joita olen hakenut, sekään ei riitä syyksi. Yhteiskunnassa voi tehdä paljon muutakin, kuin kutyillä. Meillä on toisemme, työttöminäkin. On mahdollisuus opiskella vaikka avoimessa yliopistossa, kunhan ei ylitä op-pisteitä.

  2. työtöntyötön
   5.12.2020, 13:05

   Jos eläkeputki poistuu niin myös ikääntyvät työttömät joutuvat arviointiin kuntouttavan tarpeesta siinä missä muutkin. Myöskään heitä ei siihen voi vain työttömyyden keston perusteella määrätä. Tasa-arvoistahan se vain olisi. Nuoria on jo tarpeeksi kustu silmään ilmaistyön “hyödyllisyydellä”.

  3. Matti Viitakoski
   5.12.2020, 15:30

   Ei oikeus ansiosidonnainen päivärähaan ole minkäänlainen suoja työllistämis- ja sosiaalipalveluilta.

   1. Jukka Tujula
    5.12.2020, 20:04

    Ansiosidonnainen päiväraha on juurikin sellainen suoja kaikkea tuollaista shittiä vastaan.

    1. työtöntyötön
     5.12.2020, 22:55

     Samaa mieltä kuin Matti V.

     Itse tiedän yhden joka ainakin väitti olevansa kuntouttavassa ansiosidonnaisella. Siltä se myös vaikutti koska kunnan sosiaalityöntekijä vieraili palavereissa työpaikalla (eli siellä missä hän oli kuntouttavassa). Tästä on jo jokunen vuosi aikaa. Anssilla olevalle voidaan tarjota myös työkokeilua tai kursseja jotka ovat nykyisin sisällöltään enimmäkseen sitä samaa ilmaistyötä.

Kommentointi suljettu.