Miten meni?

Eilen kerroin, että perussuomalaiset Riikka Purran johdolla meuhkaavat asiasta, josta jo on säädetty laissa. Kyse on kansalaisaloitteen käsittelystä eduskunnassa. Aloitteessa ehdotettiin ulkomaalaislain muuttamista sen varmistamiseksi, että seksuaalirikokseen Suomessa syyllistynyt ulkomaalainen menettäisi oleskelulupansa ja että hänet voitaisiin karkottaa välittömästi.

Juttuni jälkeen Purra väitti Twitterissä minun levittävän väärää tietoa, sillä itse kansalaisaloitteesta ei äänestetty. Ei äänestetty, enkä minä niin väittänytkään. Sanoin vain, että Purran johtama hallintovaliokunta esitti yksimielisesti kansalaisaloitteen hylkäämistä, koska asia on jo kirjattu lakiin. Jo säädettyä lakia ei säädetä uudelleen samanlaisena.

Mistä eduskunnassa sitten äänestettiin? Siellä äänestettiin perussuomalaisten kolmesta lausumaehdotuksesta, joista yhdenkään hyväksyminen ei olisi suoraan muuttanut lakia. Ne olivat esityksiä lainvalmistelun aloittamiseksi.

Lausumaehdotukset kuuluivat näin:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että kansainvälisen suojelun asema on poistettavissa henkilöltä, jonka on perusteltua olettaa olevan vaaraksi Suomen turvallisuudelle tai joka on Suomessa oleskelunsa aikana syyllistynyt törkeään rikokseen. 

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että henkilö, joka on rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta määrätty palautettavaksi, voidaan välittömästi ottaa säilöön. 

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kansalaisuuslain muuttamiseksi siten, että vakavasta rikoksesta, kuten seksuaalirikoksesta, tuomittu henkilö ei koskaan voi saada Suomen kansalaisuutta.

Katsotaanpa nyt, mitä voimassaoleva laki sanoo näistä ehdotuksista.

Ensimmäiseen ehdotukseen vastaus löytyy jo valiokunnan omasta lausunnosta. Siellä sanotaan näin:

”Maasta voidaan ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut tai Suomen kansalaisuuden menettänyt ulkomaalainen, jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin. Rikosperusteinen karkottaminen tulee kysymykseen myös tilanteissa, joissa ulkomaalainen on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain (39/1889) 3 luvun 4 §:n nojalla.  

Lisäksi ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen, joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi toisten turvallisuudelle. Tällöin kysymys voi olla esimerkiksi toistuvista väkivallanteoista muita kohtaan.

Myös pakolainen voidaan karkottaa edellä mainituilla perusteilla.

Tämä asia on siis jo hoidettu lainsäädännöllä, joten lausumaehdotus on turha.

Toinenkin ehdotus on turha, sillä säilöön ottamisesta on jo säädetty. Ulkomaalaislain 121 §:n 3-kohdan mukaan  ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön, jos hän on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen rikokseen ja säilöönotto on tarpeellinen maastapoistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi.

Laki on tiukempi kuin perussuomalaisten lainvalmisteluehdotus, jossa vaaditaan säilöönottoa vasta rikosoikeudellisen seuraamuksen perusteella. Nykyisen lain mukaan pelkkä epäilys rikoksesta riittää, joten perussuomalaiset vaativat lain lieventämistä.

Kolmaskin ehdotus on turha. Kansalaisuuslain 13 §:n 3-kohdan mukaan kansalaisuuden myöntämisen edellytyksenä on, että hakija ei ole syyllistynyt muulla kuin rikesakolla rangaistuun tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon. Perussuomalaiset vaativat, että vain vakavasta rikoksesta tuomitulle ei saisi myöntää kansalaisuutta, mutta tällä hetkellä laki on tiukempi. Perussuomalaiset vaativat tässäkin lain lieventämistä.

Lausumaehdotuksista yksi on jo valmiiksi laissa ja kaksi muuta johtaisivat nykyisen lain lieventämiseen. Ilmeisesti perussuomalaiset eivät tutustuneet lakiin tehdessään näitä lausumaehdotuksia ja äänestyttäessään niistä eduskunnassa.

Mitähän he sanoisivat, jos eduskunta olisikin päättänyt aloittaa lainvalmistelun ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain lieventämiseksi heidän vaatimustensa mukaisesti?

puheenaiheet politiikka laki
Kommentit (60)
 1. Markku Kiiskinen
  14.2.2021, 14:04

  Voi kun joku “valtamediassa” nostaisi nämä samat asiat lööppeihin. Rupeaisi ihmiset jotka kannattavat näitä “Mersu_Persuja”, ajattelemaan onko Persuilla kaikki oikeasti kohdillaa. Mutta taitaa olla turha toivo, kun katselee uutisointia ja lööppejä. Mika Salokin on eronnut… kuka Mika Salo???

  1. Jukka Laine
   14.2.2021, 15:36

   Toimittajat ja näiden perheet saavat uhkauksia, jos persujen hölmöilyt tuodaan esiin. Jos persut eivät tajua, niin Mestari viheltää koirapilliin.

  2. Kai nyt jokainen tietää, että Mika Salo on formulakuski, josta olisi tullut huippu jos hänestä olisi tullut huippu. Nyt tuli vain turha julkimo, jota media pitää esillä.
   Näistä EriPurrista ei tule edes turhisjulkkiksia. He katsovat oikeudekseen arvostella ja ylenkatsoa kaikkea, mikä ylittää heidän oman tieto- ja taitotasonsa. Todella tyhmä on ihminen, joka ei tiedosta olevansa tyhmä.

 2. Ottamatta kantaa persuihin vaan todeten ihan yleisesti tämän hetken maailman menosta niin Usassa kuin Venäjällä, ja toki Suomi peesaa.

  H. Bielefeld kirjoittaa seuraavasti:”Ajattelu irrottautuu ajan myötä kaikesta kokemuksesta ja kaikista tosiasioista. Siten iihminen, joka on kadottanut terveen järjen ja kaiken arvostelukyvyn, ei enää kykene erottamaan todellisuutta ja harhaa toisistaan. Lopulta myös totuuden ja valheen välinen ero on hänelle irrelevantti.l” Suomeksi tämä löytyy Kurt Sontheimerin teoksesta ”Hannah Arendt, Suuren ajattelijan elämä”. s.68

  1. Kiitos tuosta sitaatista! Hannah Arendt tutki ja kirjoitti paljon totalitarismista, natsien valtaannoususta Euroopassa ja myös stalinismin noususta Neuvostoliitossa (kyseessä samankaltaiset totalitaristiset ilmiöt). Siihen liittyy mm erilaisten ihmisryhmien demonisointi ja/tai ihannointi.

   Ylipäätään ihmisryhmäajattelu typistää, koska silloin halutaan luoda hyvin yksipuolinen mielikuva mukamas yhdenmukaisesta ja samankaltaisesta ihmisryhmästä: miehet, naiset, työttömät, suomalaiset, vanhukset, lapsiperheet, maahanmuuttajat, homot …jne…

   Toinen asia, jota korostetaan voimakkaasti on kansallisuus. Esimerkiksi suomalaisuudesta esitetään käsitys, että se olisi olemassa kaikesta vieraasta ja toisista kulttuureista puhdasta suomalaisuutta, ja että sitä uhkaa vieraat ja oudot kulttuurit, jotka tulevat ulkopuolelta. Tämä näennäisen yhtenäinen suomalaisuus, kansallinen identiteetti, sotketaan kansalaisuuteen.

   Kansalaisuus on aina jonkun valtion kansalaisuutta, se takaa kansalaisoikeudet kyseisessä maassa. Ihmisellä voi olla myös kaksoiskansalaisuus, kahden eri maan kansalaisuus ja kansalaisoikeudet näissä maissa. Kansallisuus, etninen tausta, on taas kulttuuris-uskonnollinen. Suomessa on uskonnonvapaus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin. Suomessa on oikeus harjoittaa oman kulttuurinsa tapoja ja elää sen arvojen mukaan, kunhan ei loukkaa muita tai syyllisty rikoksiin (lait säätelevät ihmisten toimintaa).

   Perussuomalaiset sotkevat toisiinsa kansalaisuuden ja kansallisuuden, vaikka ne merkitsevät oikeusvaltiossa eri asioita. Voit olla Suomen kansalainen, vaikka etninen taustasi olisi mikä hyvänsä. Arendt totesi, että kun nämä kaksi asiaa sotketaan hämärästi toisiinsa, se mahdollistaa joidenkin ihmisten oikeuksien polkemisen ja jopa täysin oikeudettomien ihmisryhmän syntymisen. Josta sitten on taas omat seurauksensa.

Kommentointi suljettu.