Perusasioiden äärellä

Eilen kerroin, että hallitus tarvitsisi jonkun selittämään kansalaisille kaikki koronatoimet ihan alusta lähtien. Hänen ensimmäinen neuvonsa olisi, että ota se paperi käteen ja katso, että se on oikein päin. Nyt näyttää siltä, että myös iltapäivälehtien lukijat tarvitsevat samanlaisen neuvojan.

Kun hallitus perjantai-iltana päätti antaa aluehallintovirastoille suosituksen ottaa koronan leviämisalueilla käyttöön kaikki välttämättömät, sisätilojen käyttöä ja tilaisuuksia koskevat rajoitukset kaikissa riskiluokissa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesti mukaan lukien lasten ja nuorten harrastustoiminta, niin Iltalehden mukaan se toteutuessaan tarkoittaa totaalista harrastuskieltoa.

Lehden mukaan tällä kiellolla rikotaan perusoikeuksia ja ajetaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toiminta alas ilman päteviä perusteluja ja päätöksentekoa edeltävää laajaa julkista ja avointa debattia. Odotettavissa on laajamittainen vastareaktio, kun ihmiset alkavat sisäistää, mitä hallitus on esittänyt.

Kävisikö perusteluksi vaikkapa leviämisvaiheessa oleva korona, vai pitäisikö esimerkiksi Kainuussa käydä ensin laajaa julkista ja avointa debattia, jota käytäessä tartunnat räjähtäisivät käsiin? Entä kävisikö perusteluksi tartuntatautilaki, joka velvoittaa valtion viranomaiset, asiantuntijalaitokset sekä kunnat ja kuntayhtymät torjumaan tartuntatauteja sekä varautumaan terveydenhuollon häiriötilanteisiin? Lain mukaan niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. Voivatko ne tehdä näin ilman päätöksentekoa edeltävää avointa kansalaiskeskustelua?

Kuten toissapäivänä selitin, niin maan hallitus ei anna sitovia määräyksiä koulujen ja liikuntapaikkojen sulkemisesta, vaan se antaa vain ohjeita ja suosituksia. Aluehallintovirastot tekevät useampaa kuntaa koskevat päätökset, ja jos päätös koskee vain yhtä kuntaa, niin päätöksen tekee kunta itse. Nyt hallitus ohjeisti kunnat ja aluehallintovirastot ottamaan käyttöön kaikki välttämättömät toimet, mutta ei yksilöinyt niitä toimia. Hallitus ei siis määrännyt mitään ehdotonta harrastuskieltoa, vaan ohjeisti asiasta itsenäisesti päättäviä viranomaisia. Ne päättävät itse, mitkä toimet ne katsovat välttämättömiksi. Päätöksensä ne tekevät virkavastuulla ottaen huomioon tartuntatautilain määräykset. Tätä asiaa pohtii yksityiskohtaisemmin Mika Hyvärinen blogissaan.

No niin, nyt olette saaneet ohjeet lehden lukemiseen, joten jatketaan periaatteellisella tasolla. Viranomaisilla on velvollisuus toimia tartuntatautilain mukaisesti silloin, kun lain edellytykset täyttyvät. Jos joku putoaa jäihin, niin pelastusviranomaisilla on oikeus ja velvollisuus toimia heti ilman laajaa ja avointa kansalaiskeskustelua siitä, onko nyt joku oikeasti hädässä ja pitäisikö viranomaisten yleensä toimia. Voihan olla, että kyseessä on asiakseen avantoon mennyt avantouimari, jolla on perustuslaillinen oikeus harrastukseensa.

Kun kyseessä on yleisvaarallinen tauti, niin viranomaisilla on velvollisuus toimia. Yksityinen etu väistyy yleisen edun tieltä. Siksi rajoituksista päättävillä viranomaisilla on oikeus tehdä rajoituspäätöksiä, joiden laillisuus tutkitaan sitten jälkikäteen. Niin on jo osittain tehty, kun ainakin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeyttänyt sulkemispäätöksen täytäntöönpanon.

Nykyisin ihmiset tietävät oikeutensa. Minulla ja minun lapsillani on oikeus harrastaa, eikä sitä saa valtiovalta kieltää. Kenelläkään ei tunnu olevan mitään velvollisuuksia muita ihmisiä kohtaan, eikä viranomaisten toiminta ainakaan helpotu, kun yksi maan luetuimmista medioista syyttää niitä jo etukäteen perusoikeuksien rikkomisesta ja ennakoi laajamittaisia vastareaktioita. Sananvapaus mahdollistaa senkin, mutta sen sanomisen vastuun perään taas vähän kyselen.

EDIT 9.1.2022 klo 19.15: Hallinto-oikeus ei ole kumonnut tilojen sulkemispäätöstä, kuten ensin sanoin, vaan ainoastaan täytäntöönpano on keskeytetty siksi aikaa, kun oikeus tutkii päätöksen laillisuuden.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka koronavirus
Kommentit (63)
  1. IMO. Oikeuksia rajattomasti ilman minkäänlaisia velvollisuuksia. Käsittämätön ajatusmalli😓

    1. Lea Bäckman
      9.1.2022, 15:40

      Ihan normisettii… sitä kutsutaan markkinataloudeksi tai uusliberalismiksi. Raha edellä mennään, terveydestä viis. Veronmaksua vältellään mutta yritystukia pitää saada valtiolta, oli tarvetta eli ei. Heeheh! Juu, äänestäkää vaan kokoomusta, raha ratkaisee! Myös terveydenhuollossa. Sitä taas kutsutaan priorisoinniksi. Vanhat, köyhät ja sairaat priorisoidaan ensiksi… hautuumaalle. 😉

  2. Täyttä asiaa taas Saku.

Kommentointi suljettu.