Mitkä ihmeen vaalit?

Googlettamalla “aluevaalien äänestysprosentti” saa suuren määrän uutisia, joissa vaalien äänestysprosentin ennustetaan jäävän alhaiseksi. Aika yleisesti povataan alle 40 prosentin lukemia. Ihan tavallisia ovat myös uutiset, joiden mukaan äänestäjät eivät tiedä aluevaltuustojen tehtäviä. Viimeinkin vauhtiin päässyt vaalimainonta puolestaan tuo mieleen 1970-luvun kouluneuvostovaalit, joissa kouluneuvostoon päästiin lupaamalla tupakkapaikka koululle. Erona on, että siitä tupakkapaikasta päättäminen oikeasti kuului kouluneuvostojen päätösvaltaan.

Aluevaaleilla valittavat aluevaltuustot päättävät hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta, eivät muusta. Ne päättävät siitä, missä on terveyskeskuksia ja millaista perusterveydenhuollon palvelua niissä järjestetään. Näitä palveluja ovat hoitajien ja lääkäreiden vastaanoton lisäksi muun muassa vuodeosastot ja hoitosolut, päivystys, röntgen, näytteiden ottaminen, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, hammashuolto ja työterveyshuolto.

Aluevaltuustot päättävät myös erikoissairaanhoidon järjestämisestä, kun nykyiset sairaanhoitopiirit siirretään osaksi aluehallintoa. Aluevaltuustot päättävät myös sosiaalihuollon palveluista, jotka liian usein unohdetaan kokonaan sotesta puhuttaessa. Näitä palveluja ovat muun muassa ikäihmisten hoito ja hoiva, lastensuojelu, vammaispalvelut ja mielenterveyspalvelut.

Aluevaltuustot päättävät myös pelastustoimen, ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä. Ne päättävät, missä ovat paloautojen ja ambulanssien tukikohdat. Tiivistäen voi sanoa, että aluevaltuustot päättävät kaikesta siitä, mikä koskee meitä apua tarvitessamme. Kenellekään ei pitäisi olla yhdentekevää, ketkä näistä asioista päättävät ja millä osaamisella.

Hyvinvointialueet ovat itsenäisiä juridisia toimijoita, joten oikeastaan aluevaltuutettujen pitäisi ajatella ensisijaisesti alueen etua. Koska kyseessä on ihan uusi järjestely, jossa kunnilta siirtyy iso osa niiden tehtävistä ja rahoituksesta alueille, niin myös kunnallisella ajattelulla on merkitystä. Aluevaltuustoihin tarvitaan edustajia pienistä kunnista puolustamaan palvelujen saatavuutta kaikkialla, sillä valitettavan helposti isot kunnat monine valtuutettuineen voivat jättää pienet vähemmälle huomiolle. Kestää varmaan parikymmentä vuotta ennen kuin alueellinen ajattelu syrjäyttää kunnallisen ajattelun. Monilla alueilla tätä on jo harjoiteltu, kun palvelut on siirretty kuntayhtymille, mutta lisää harjoitusta tarvitaan.

Miksi nämä asiat tiedetään niin huonosti ja miksi vaalit eivät kiinnosta? Sote-lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa viime kesänä, mutta aihe ei ollut riittävän mediaseksikäs. Seksihelle ja bikiniwau olivat paljon tärkeämpiä aiheita. Sotea valmisteltiin liki 20 vuotta, mutta siitä on harvoin uutisoitu kovin perusteellisesti. Mielenkiinto on kohdistunut enemmän yksityiskohtiin ja poliittisiin vääntöihin milloin mistäkin asiasta, ja se ei ole tehnyt hyvää kokonaisuudelle. Ihan omasta kokemuksesta tiedän, että sana “sote” otsikossa saa monet lukijat ohittamaan jutun.

Nyt ollaan sitten historiallisessa tilanteessa, kun ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna. Iso osa kansasta ei vieläkään tiedä, mistä vaaleissa on kysymys. Näyttää pahasti siltä, että kaikki ehdokkaatkaan eivät tiedä, tai sitten he luottavat siihen, että äänestäjät eivät tiedä eivätkä välitäkään tietää.

Tämä juttu ei ole puoluepoliittinen, vaan koskee ihan kaikkia puolueita, ehdokkaita ja äänestäjiä. Aluevaalit eivät saa olla yksittäisen ehdokkaan tai puolueen kannatusmittaus seuraavia eduskuntavaaleja varten, vaan aluevaltuustoihin on saatava asioihin oikeasti paneutuvia päättäjiä. Heitä löytyy ihan jokaisesta puolueesta.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka
Kommentit (58)
 1. Kari Heinilä
  11.1.2022, 12:31

  Teeveessä oli eräänä iltana juttua aluevaaleista. Keskustelijana oli myös Päivi Räsänen, joka esitti, että on tärkeää äänestää oman asuinkunnan edustajaa. Hänen mukaan näin varmistetaan se, että kotipaikan tarpeet saadaan kuuluviin, koska muodostettavat lautakunnat kootaan heistä. Onko niin, että hallintaan muodostetaan eri tasoja, lautakuntia?

  1. Seppo Kinnunen
   11.1.2022, 13:33

   Olen lähettänyt hyvinvointialueiden tulevaa hallinnonjärjestämistä koskevan kyselyn sitä valmistelevalle VM:n työryhmälle. Odottelen vastausta luvatun parin viikon sisällä. Vain siten uskon välttyväni turhalta tinkaamiselta kotitarvetietäjien kanssa. Heitä on myös ehdokkaiden joukossa aivan liikaa.

  2. Kyllä niitä muodostetaan: https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueen-johtaminen

   https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210611

   Vastaavia lautakuntia ei toki tarvita sitten enää kunnissa ja muodostettavien lautakuntien pitää mahtua annettuihin taloudellisiin raameihin. Aluevaltuusto ja valtuutetut voivat vaikuttaa siihen kuinka eri kuntien edustus hyvinvointialueiden toimielimisssä toteutetaan sillä he asettavat jatkossa nuo toimielimet.

   1. Kari Heinilä
    11.1.2022, 16:20

    Kiitos selventävästä vastauksesta.

 2. Olipa hyvä kirjoitus aluevaltuustojen tehtävistä. Toivottavasti tämä luetaan ajatuksen kanssa ja toivottavasti mahdollisimman moni vaivautuu äänestämään. SOTE-menot ovat huomattava osa kaikista menoista eikä todellakaan ole se ja sama, kuka niiden käytöstä on päättämässä. Toivottavasti aluevaltuustoissa toteutuu se, mikä ymmärtääkseni monissa kunnanvaltuustoissakin eli voidaan sopia asioista ilman jatkuvaa hallituspuolueet vs. oppositiopuolueet vastakkain asettelua.

Kommentointi suljettu.