Vain yhden pykälän tähden

Kuten viimeksi toissapäivänä kerroin, niin perussuomalaiset ovat valmiita estämään valmiuslain muuttamisen kiireellisen käsittelyn vain sen takia, että lakiin ei sisälly EU-lainsäädännön vastaista mahdollisuutta keskeyttää kokonaan turvapaikkahakemusten vastaanotto hybridivaikutustilanteissa. Samalla he estävät myös koko hybridivaikuttamisen kirjaamisen poikkeusolojen toteamisen perusteeksi sekä ihan koko valmiuslain päivittämisen nykyhetkeä vastaavaksi. Lukekaa ensin tuo toissapäiväinen juttuni, niin tiedätte mistä on kysymys.

Minulle on tarjottu monta kertaa totuutena kansanedustaja Mari Rantasen (ps) blogijuttua, jossa hän toivoo median lukevan hallituksen esityksen ja perustelee perussuomalaisten vaatimuksia. Hänen mukaansa perussuomalaisille kelpaisi hybridivaikuttamisen lisääminen poikkeusolojen toteamisen perusteeksi, mutta heille ei kelpaa se, että valmiuslain 57 §:n nojalla laajan maahantulon tilanteessa suomalaisten sosiaaliturvaa voitaisiin leikata 50 prosenttia kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

He eivät myöskään hyväksy uutta rajaturvallisuuteen liittyvää 17 lukua, jossa esitetään mahdollisuutta ottaa haltuun kuljetusyrittäjien kuljetusvälineitä, suomalaisten kiinteistöjä ja rakennuksia sekä rajoittaa liikkumista tietyillä alueilla.

Rantanen ei ole tainnut huomata, että valmiuslain 57 § sisältää jo nyt mahdollisuuden leikata kaikkia sosiaalietuuksia enimmillään 50 prosenttia. Nykyisen lain 78 § ja 112 § mahdollistavat moottoriajoneuvojen luovutusvelvollisuuden, 113 § alueiden ja tilojen luovutusvelvollisuuden ja 115 § liikkumisrajoitusten määräämisen. Perussuomalaiset siis vaativat joko laissa jo nyt olevien pykälien poistamista, tai sitten he haluavat, että näitä pykäliä ei sovelleta hybridivaikutustilanteissa.

Tulkitsen hyväntahtoisesti heidän tarkoittavan, että näitä lainkohtia ei saisi soveltaa hybridivaikutustilanteissa. Tässä vaatimuksessa on kuitenkin sellainen ongelma, että hybridivaikuttaminen on ihan nimensä mukaisesti monien vaikutustapojen yhdistelmä, ja turvapaikanhakijoiden lähettäminen rajalle on vain yksi keino monien joukossa. Jos lakiin kirjattaisiin, että juuri näitä lainkohtia ei sovelleta hybridivaikutustilanteissa, niin silloin lainkohtien merkitys katoaisi kokonaan.

Sanomaansa perussuomalaiset näkyvät tehostavan jo ennestään tutulla turhalla pelottelulla. Sen mukaan turvapaikanhakijoiden takia suomalaisten sosiaaliturvaa alennetaan, heidän autonsa ja kiinteistönsä annetaan turvapaikanhakijoille ja kantasuomalaisten liikkuminen rajalla estetään, jotta he eivät häiritsisi turvapaikanhakijoiden tuloa.

Tämä on hölynpölyä. Kaikki nuo edellä mainitut ja jo nyt laissa olevat rajoitukset on tarkoitettu otettavaksi käyttöön vasta sitten, kun on pakko. Kaikkia valmiuslain pykäliä ei oteta käyttöön poikkeusolojen toteamisen yhteydessä, vaan niistä aktivoidaan vain kulloinkin välttämättömäksi katsottu osa. Tämä pitäisi jokaisen muistaa koronapandemian ajalta, jolloin aktivoitiin vain muutamia valmiuslain pykäliä. On ihan turhaa pelottelua sanoa, että turvapaikanhakijoiden tuominen rajalle laukaisisi automaattisesti näiden mainittujen lainkohtien käyttämisen.

Perussuomalaiset vaativat turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämistä lisättäväksi myös uudistettavana olevaan rajavartiolakiin. Perusteluksi he ovat esittäneet, että myös Viro aikoo sallia rajan sulkemisen turvapaikanhakijoilta. Viron rajalainsäädännön muutosta koskevan esitysluonnoksen mukaan Viron poliisi ja rajavartiolaitos voisivat hätätilanteessa kieltäytyä ottamasta vastaan tai käsittelemästä turvapaikkahakemuksia, jos hakija on tullut Viron rajan yli laittomasti eli muun kuin rajanylityspisteen kautta. Tulkitsen tämän esityksen niin, että rajanylityspisteillä jätetyt hakemukset otetaan vastaan entiseen tapaan.

Suomi on tekemässä vähän samanlaista uudistusta rajavartiolakiin. Vireillä olevassa lakiuudistuksessa mahdollistetaan rajanylityspaikkojen sulkeminen niin, että kaikki turvapaikanhakijat ohjataan vaikkapa vain yhdelle rajanylityspisteelle. Suomi tosin aikoo ottaa vastaan myös metsien kautta tulevien hakemukset, mutta selvästi aiheettomat hakemukset hylätään jo nykyisen lainsäädännön perusteella.

Perussuomalaisten toiminta näyttää nyt ikävästi siltä, että ensin päätettiin kiristää lakiin mahdollisuus estää turvapaikkahakemusten vastaanotto. Vasta sitten ruvettiin miettimään perusteluja, mutta siinä kiireessä jäi nykyinen laki lukematta.

LISÄYS 8.6.2022 klo 22.30
Illan A-Studiossa Riikka Purra esitti kolme ilmeisen väärää väitettä.

  1. Purra sanoi Puolan viime talvena sulkeneen rajansa kokonaan turvapaikanhakijoilta. Toimittajan mukaan raja oli osittain auki. Saman on sanonut myös sisäministeri Krista Mikkonen.
  2. Purra sanoi Viron aikovan mahdollistaa lainsäädännöllä rajansa sulkemisen turvapaikanhakijoilta. Tuossa ylempänä kerron, että se ei ainakaan lehtitietojen mukaan pidä paikkaansa, vaan Viro aikoo vain ohjata turvapaikanhakijat yhdelle rajanylityspisteelle.
  3. Purra sanoi rajavartiolain alkuperäisessä muutosluonnoksessa olleen pykälän, joka mahdollistaa turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisen. Toimittajan selvityksen mukaan sellaisia pykälää ei siellä ole ollut.

Ohjelman jälkeen Purra luonnehti toimittajaa näin:

puheenaiheet yhteiskunta politiikka laki
Kommentit (23)
  1. Edelleen jankkaa, että Nato-myönteisyydessä moni poliitikko on ketunhäntä kainalossa.
    Persut näyttävät vaativan yleisvenäläistä lainsäädäntötapaa ja lakien sisältöä Suomeenkin.

  2. Seikkaperäisesti tiivistetty perussuomalaisten strategia. Pelottelu etusijalla, aina joku siihenkin lankeaa.

Kommentointi suljettu.