Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Kun hallinto mokaa

Suomen perustuslain mukaan oikeusvaltiolla tarkoitetaan lainalaisuutta, kaiken vallankäytön sitomista lakiin. Maa on lailla rakennettava, kuten joku suomalainen valtioviisas on aikoinaan sanonut. Tämä viisaus on kadonnut, tai oikeammin se on häivytetty näkyvistä. Kun ihan selkeä hallinnon…

Aikuisten oikeesti

-Kaikesta hallituksen vakuuttelusta huolimatta valmistelu on ollut varsinaista vuoristorataa. Valiokuntatyötä on vaikeuttanut pirstaleisesti valmistellut hallituksen esitykset. On annettu useita täydentäviä hallituksen esityksiä, ministerin kirjelmiä, vastineita sekä täydentäviä vastineita. Tilannetta kuvaa hyvin se, että valiokunta sai…

Voi ihme ja kumma!

Eilen uutisoitiin Työministeriön ennusteesta, jonka mukaan työllisyyden kasvu jatkuu vahvana.  Tänä vuonna työllisyyden ennustetaan kasvavan varsin hyvin, noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvu on noin 30 000 henkeä. Työttömiä työnhakijoita ennustetaan vuonna 2018 olevan noin…

Laillistettua laittomuutta

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, sanoo Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentti. Nyt on näyttöä siitä,…

Halvin tarjous voitti

Kuvitellaanpa tilanne, että kunnan järjestämän kilpailutuksen kaava-alueiden lumenaurauksesta voittaa halvimman tarjouksen tehnyt yritys, jolla itsellään ei ole edes lumikolaa, mutta joka sitoutuu järjestämään tarvittavan kaluston alan yrittäjien kanssa sopimalla. Kun ensimmäisen lumipyryn aikana lumia ei…

Valvooko Valvira?

Vaikuttavaa valvontaa terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, kertoo Valvira verkkosivullaan. Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, jonka tehtävät ovat moninaiset. Yksi keskeisimpiä on terveydenhuollon lupien myöntäminen ja lupaehtojen noudattamisen valvonta. Useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella…

Kaikki sileäksi

Olen vuosien varrella monta kertaa muistuttanut Pentti Haanpään kuvaamasta Töräpään isännästä, joka takatalven aiheuttamassa mielenhäiriössä teurasti koko monikymmenpäisen, talven heikentämän lypsykarjansa. Lihaa ei paljon tullut, ja jo seuraavana päivänä alkoi kesä. Isäntä menetti kaiken. Meillä…

Niinhän me luulemme

Me tiedämme, että meitä suojaa perustuslaki, jonka mukaan kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei syrjitä, ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan. Oikeudenmukaisuuden toteutumisesta pitävät huolen puolueettomat virkamiehet. Me vain luulemme…

Isännästä rengiksi

Kun taksiliikenne huomenna vapautuu, niin monet iloitsevat. Viimeinkin markkinat vapautuvat ja yksi sääntelyn linnake murtuu. Taksiliikennettä saa harjoittaa käytännössä ihan kuka tahansa, millaisella kulkuneuvolla tahansa ja millä hinnalla tahansa. En tiedä miten tämä tulee kokonaisuutena…