Pääkirjoitus: Uurnille siitä, hus!

Demokratia on yksi ihmiskunnan hienoimmista keksinnöistä. Siinä kansalaiset antavat äänestämällä valtakirjansa hallinnolle, jonka tulee toteuttaa kansan tahtoa.

Marja Aarnipuro

Marja Aarnipuro

Hyvin toimivassa demokratiassa enemmistö päättää asioista, mutta myös vähemmistön oikeudet turvataan. Tyytymättömyytensä voi ilmaista viimeistään seuraavissa vaaleissa äänestämällä jotakuta muuta.
Jotta demokratia toimisi, kansalaisten tulee äänestää. Millään muulla tavalla kansan tahto ei voi aidosti toteutua. Tämä kannattaa muistaa nyt, kun kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä.
Mistä kuntavaaleissa sitten päätetään? Sosiaali- ja terveysasiat ovat siirtymässä kunnilta sote-alueille ja maakunnille, mutta kunnille jää silti paljon tärkeitä tehtäviä.
Valtuutetut päättävät varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, kouluruoasta ja nuorisotiloista. Jätehuolto, vesi- ja viemäriverkostot, tiet, kadut ja ulkoilureitit ovat kunnan vastuulla. Kunta huolehtii myös kirjastoista ja teattereista. Maahanmuuttajien kotouttaminenkin on kunnan vastuulla.
Viisas kunta tukee myös yrityselämää säilyttääkseen alueensa elinvoimaisuuden. Erityisen tärkeää valtaa valtuutetut käyttävät tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta päättäessään.
Siis uurnille siitä, hus! Ja pitäkää mielessä Nobel-kirjailija George Bernard Shaw’n hieno sitaatti:
”Demokratia on järjestelmä, joka varmistaa sen, ettei kansaa hallita paremmin kuin se ansaitsee.”

Pääkirjoitus: Soinin perintö

Perussuomalainen puolue kertoo verkkosivuillaan kannattavansa ”populistista eli kansan suosioon perustuvaa demokratiakäsitystä elitistisen eli ­byrokraattisen demokratiakäsityksen sijaan”.

Marja Aarnipuro

Marja Aarnipuro

Perussuomalaisten puheenjohtajuuden kesäkuussa jättävä Timo Soini on Suomen paras populismin asiantuntija. Sen osoittaa hänen luomansa puolueen tähänastinen historia.
Kesäkuussa Soini jättää puolueen seuraajansa käsiin. Mutta mistä löytyy seuraaja, joka täyttää Soinin määrittelemät populistijohtajan vaatimukset?
Johtajalla on oltava valtava karisma, sillä populistisen puolueen johtajan tehtävä on Soinin vuonna 1988 tekemän pro gradu -työn mukaan saavuttaa ”mystinen kontakti kansaan”. Hänen tulee olla ”kansanomainen ihminen, johon on helppo samastua”.
Näettekö Jussi Halla-ahon tai Sampo Terhon karismaattisina johtajina, jotka saavuttavat mystisen kontaktin kansaan? Kumpi heistä on kansanomainen, kielitieteilijä vai tutkija? Miten olisi nainen? Löytyykö jostain muualta yllättävä kansanvillitsijä, joka saisi puolueen taas nousuun?
Smp:n populismi kului käytössä. ”Valta ja vastuu kesyttivät sitä”, Soini kirjoittaa opinnäytetyössään. Vastuu on kesyttänyt myös perussuomalaisia. Gradussaan Soini kirjoitti kesyyntyneestä Smp:stä: ”puolueen sisälle jää häiriköitä, jotka eivät kuitenkaan tule pääsemään hallitsevaan asemaan.” Oraakkelimaista.
Soinin ratkaisulla on valtava vaikutus kotimaan politiikkaan. Tästä tulee kiintoisa kevät.

Pääkirjoitus: Palvelut karkaavat

Seuraavan Suur-Avun teemana on rakennemuutos, jonka myötä syrjäseutujen työpaikat, palvelut ja työikäiset asukkaat karkaavat kasvukeskuksiin.
Piirretään 20 kilometriä leveä rantu Torniosta pitkin länsirannikkoa Helsingin kautta itärajalle – puolet Suomen työpaikoista ja 40 prosenttia väestöstä on siellä. Muu Suomi on siihen nähden pohjoiseen ja itään päin harventuva erämaa, toimittajamme Jorma Lehtola kirjoittaa ansiokkaassa artikkelissaan.

Marja Aarnipuro

Marja Aarnipuro

Suomi asutettiin aikoinaan rannikolta sisämaahan päin. Nyt pikkuhiljaa palataan siihen tilaan, josta lähdettiin liikkeelle, aluetutkija Timo Aro sanoo.
Keskittymistä kauhistellaan, mutta se on ajanhukkaa, sillä kehityksen suunta ei käänny. Maailma on tällainen. Ennusteiden mukaan 15 vuoden kuluttua kahdessa kunnassa kolmesta on vähemmän väkeä. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 66 prosenttia.
Ainoa vaihtoehto on sopeutua. Kaikki eivät halua eivätkä voi muuttaa kasvukeskuksiin, eikä heidän tarvitsekaan. Ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa. On kuitenkin turha kuvitella, että palaisimme aikaan, jolloin joka kylässä oli kauppa, posti, koulu, pankki ja terveyskeskus.
Poliitikkojen tehtävä on keksiä keinot, joilla peruspalvelut turvataan syrjäseutujen asukkaille.
On olemassa monia virkeitä kyliä, joissa asukkaat pistävät tuulemaan. Täällä punotaan parhaillaan isoja juttuja, Sorsakoskella asuva Kyösti Koponen, 86, paljastaa ja lähettää terveisiä kuntapoliitikoille. Asukkaat toimivat, mutta tukea tarvitaan.