Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Perussuomalaiset ja perustuslaki

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Tämä Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentti näyttää ihan johdonmukaisesti unohtuvan ainakin perussuomalaisten kansanedustajien mielikuvamarkkinoinnissa. He ovat jatkuvasti vaatimassa maahanmuuttajien asettamista eriarvoiseen asemaan ymmärtämättä, että perustuslaissa puhutaan ihmisistä, ei Suomen kansalaisista tai maahanmuuttajista.

Vesa-Matti Saarakkala esittää kansalaisuuslain mukaisen hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetyn Suomen kansalaisuuden menettämistä, mikäli kansalaistettu henkilö on syyllistynyt rikoslaissa määriteltyyn terrorismirikokseen.

Tämä lainmuutos edellyttäisi perustuslain säätämisjärjestystä, koska sillä puututtaisiin ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Perustuslain mukaan ei voi olla niin, että kansalaisuuden saanut voisi lisärangaistuksena kansalaisuuden menettää, mutta täsmälleen samaan rikokseen syyllistyneen syntyperäisen Suomen kansalaisen kansalaisuus säilyisi.

Juho Eerola puolestaan nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista poistamalla heiltä tulkkausavun ja syyllistyy samanlaiseen perustuslainvastaiseen vaatimukseen.

Tämän huomaaminen vaatii vähän pitempää ajatusketjua. Lähtökohtana on taas yhdenvertaisuus lain edessä. Tulkkauksesta säädetään hallintolain 26 §:n 1 momentissa näin:

Viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos:

1) romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä; tai

2) asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi.

Jos nyt oikeus tulkkaukseen poistettaisiin vain sitä tarvitsevilta maahanmuuttajilta, niin heidät asetettaisiin eriarvoiseen asemaan hallintolain mukaisten muiden tulkkausta tarvitsevien kanssa. Vai onko Eerola kenties halukas poistamaan tulkkausavun myös romani- tai viittomakielisiltä sekä vammaisuuden tai sairauden perusteella tulkkausta tarvitsevilta?

Jos on, niin silloin ei ole mitään ongelmaa ja lakia voidaan muuttaa ihan normaalissa järjestyksessä. Jos vaatimus koskee vain suomen tai ruotsin kieltä osaamattomia maahanmuuttajia, niin silloin vaaditaan taas perustuslain mukaista säätämisjärjestystä tai jopa koko perustuslain muuttamista.

Populististen heittojen ja vaatimusten esittäminen on helppoa ja ne uppoavat ns. maahanmuuttokriittisiin kuin kuuma veitsi voihin. Kansansuosio on taattu eikä kansanedustajien tarvitse edes yrittää vakavissaan saada vaatimiaan lakimuutoksia läpi. Riittää, että he ovat jotain vaatineet ja antaneet tomeran kuvan itsestään.

En minä edellytä kansanedustajien tuntevan ihan tarkalleen kaikkien lakien sisältöä, mutta jos joku ei tunne edes perustuslakia, niin hän istuu eduskunnassa liian köykäisin eväin.