Rakennuksen perustukset

Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä /vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Näin on jokainen hallituksen ministeri vannonut, mutta sisältö taisi jäädä ymmärtämättä. Vala ei ole vain juhlallinen muodollisuus, vaan se velvoittaa ihan oikeasti toimimaan vannotulla tavalla. Sen sisäistäminen edellyttää tietysti, että vannoja tietää mikä on perustuslaki ja mitä siellä sanotaan. Nykyisessä hallituksessa kukaan ei taida tietää.

Tietämättömyys kävi selvästi ilmi viime viikolla, kun hallitus ilmoitti selvittävänsä mahdollisutta ruveta maksamaan oleskeluluvan saaneille alempaa sosiaaliturvaa kuin syntyperäisille Suomen kansalaisille. Suunnitelma on vastoin perustuslakia, kuten julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Latvapuro ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen selkeästi kertovat Perustuslakiblogissaan.

He myös vastaavat jatkokirjoituksessaan yleisimpiin bloginsa herättämiin kysmyksiin, joten kannattaa ehdottomasti tutustua myös siihen tekstiin. Sitten puhumme samasta asiasta.

Perustuslaki on verrattavissa talon perustuksiin, jonka päälle muusta lainsäädännöstä muodostuva talo rakennetaan. Valmiista perustuksista ei voi ottaa palaa pois sieltä täältä kulloistenkin poliittisten voimasuhteiden, taloustilanteen tai ihan vain oikkujen mukaan ilman että koko rakennelma alkaa natista liitoksistaan perustuksen pettäessä.

Perustuslain 6 §:n  momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Momentissa mainittu hyväksyttävä peruste ei tarkoita kenen tahansa mitä tahansa hyväksyttävänä pitämää perustetta, vaan perusteiden on oltava hyväksyttäviä  koko perusoikeusjärjestelmän kannalta, kirjoittavat professorit. Tämä tarkoittaa kansantajuisesti sitä, että talon perustuksista ei voida ottaa yhtä nurkkaa pois ilman että koko talo keikahtaa sijoiltaan.

Kuvitellaanpa nyt tilanne, että perustuslakivaliokunta toimisi hallituksen tahdottomona työrukkasena ja hyväksyisi ehdotuksen maksaa laillisesti maassa asuville oleskeluluvan saaneille muita alempaa sosiaaliturvaa. Siitä seuraisi koko sosiaaliturvajärjestelmämme romahdus ihan samalla tavalla kuin romahtaa se talo, jonka perustuksista on kaivettu yksi nurkka pois.

Seuraavaksi hallitus rupeaisi laskemaan, että yhä edelleen kuluu liikaa rahaa sosiaalietuuksiin. Ministerit kertoisivat kansalle, että koska oleskeluluvan saaneet pärjäävät pienemmällä sosiaaliturvalla, niin kyllä muutkin pärjäävät.  Sitähän edellyttää jo perustuslaissa säädetty yhdenvertaisuus lain edessä.

Koska kaikkien sosiaaliturvan alentaminen kerralla olisi poliittinen itsemurha, niin perustusten nakertamista jatkettaisiin pala palalta. Valittaisiin uusi tarkasti määritelty kohderyhmä, jonka etuuksia voitaisiin alentaa ihan samalla tavalla kuin jo kerran tehtiin. Se ryhmä olisi luontevasti pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat rasite kansantaloudelle. Seuraavaksi ruvettaisiin katsomaan sairaita, vammaisia ja eläkeläisiä sillä silmällä, että nuohan ovat pelkkä rasite. Lopulta päädyttäisiin kurittamaan vaikkapa väärää poliittista suuntausta edustavia ruskeasilmäisiä, joilla on vääränvärinen lippalakki.

Mahdotonta, niinkö sanotte? Ei ole. Jos kerran lähdetään sille tielle, että sosiaaliturvaa saavat voidaan jakaa eri luokkiin joillain henkilöön liittyvillä perusteilla, niin sille tielle ei ole mitään loppua. Tai on, mutta en viitsi sanoa millaisen rakennuksen ovelle se tie päättyy. Tai suomalaisittain minkä rakennuksen taakse.

Jos hallituksessa olisi edes yksi juristi, niin se ei olisi koskaan edes harkinnut alemman sosiaaliturvan mahdollisuutta etnisin perustein valitulle ihmisjoukolle. Itse asiassa jos ministerit olisivat aikoinaan olleet hereillä yhteiskuntaopin tunnilla, niin heidän päässään olisi soinut jonkinlainen hälytyskello.

Älkää kuvitelko hallituksen tavoin, että perustuslaki on vain yksi muutettava laki muiden joukossa ja että valtiosääntöoppineet tahallaan yrittävät tunkea lakikirjaa kapulaksi rattaisiin. Älkää kuvitelko nykyisin ikävän yleisen ajattelun mukaan, että perustuslaki, laki ja niihin perustuvat päätökset ovat vain yksittäisten ihmisten mielipiteitä, jotka voidaan kumota ihan vain sillä perusteella, että lakia en tunne, mutta en nyt satu tykkäämään siitä mielipiteestä.

 

Kommentit (8)
  1. Se viimeinen rakennus on Saunaschwitz. Sielläkään työ ei ollut vapauttaja.

    Perustuslaki on tieten tahtoen tarkoituksella säädetty muutettavaksi sellaisessa järjestyksessä, että millään yhden asian poliittisella ihmeellä ei ole laillisia keinoja kajota siihen, ilman että muutokset joutuu hyväksyttämään koko joukolla istuvia kansanedustajia ja oikeusoppineita.

    Viime aikojen kvartaalitalouden tahdissa tehdyt tai suorastaan nettihuutoäänestysten mukaiset hätäiset tulkintayritykset ja muutosehdotukset ovat saaneet minut huolestumaan aika lailla. Suomeen pitää saada riippumaton perustuslakituomioistuin, jossa pitkän uran tehneet tuomarit sanovat viimeisen sanan. En luota paperimiehen kaltaisiin oikeusministereihin.

  2. Niin hallitus tosiaan tehnyt sen virheen että se puhuu maahanmuuttajien etuuksien alentamisesta. Jotta lakien ja pykälien mukaan mennään pitäisi varmaan lakiuudistus muotoilla tyyliin että työttömyyskorvauksen ehtoja rustataan paremmin aktivoivimmiksi maahanmuuttajille. Suomeksi sanottuna se lakkautetaan mikäli maahanmuuttaja ei ole löytänyt töitä. Sitten toimeentulotukea lunnollisesti alennettaisiin se 40% koska toimeentulotuki ei saa olla ensisijainen tukimuoto henkilölle.

Kommentointi suljettu.