Epämääräistä jämäkkyyttä

Muistan vielä ajan, jolloin ministerit olivat edes alustavasti jyvällä Suomen oikeusjärjestelmän perusteista ja ainakin oman alansa voimassaolevasta lainsäädännöstä. Jos eivät olleet, niin ennen tiedotteiden julkaisemista he ymmärsivät kysyä itseään viisaammilta mitä laki jo nyt sanoo tiedotteen käsittelemästä asiasta.

Nykyisin on toisin. Jopa oikeusministeri julkaisee epämääräisen tiedotteen, jossa lupaa tarttua jämäkästi johonkin epäkohtaan, josta laki on jo kauan puhunut ihan selvää kieltä. Pääpaino onkin jämäkkyyden korostamisessa. Ministeri haluaa antaa äänestäjilleen sellaisen mielikuvan, että nyt on vallankahvassa toimen mies ja se vehnästely loppuu justiinsa.

Perjantaina työ- ja oikeusministeri Jari Lindström lähetti lehdistötiedotteen, jossa lupasi ottaa tiukemman linjan maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ministerin mukaan maahanmuuttajien on nyt sitouduttava noudattamaan yhteiskunnan sääntöjä ja kotouttamistoimiin aktiivisesti osallistuminen asetetaan sosiaaliturvan saamisen ehdoksi.

Minulla on ministerille ja hänen kannattajilleen ihan uutta tietoa. Maahanmuuttajien on noudatettava lakia siinä missä muidenkin eikä kukaan ole koskaan eikä missään mitään muuta vaatinutkaan. Kotouttamiseen kuuluu koulutusta, jossa lainsäädännöstä ja maan tavoista kerrotaan. Jokaisen tämän maan rajojen sisäpuolella olevan on noudatettava lakia siinäkin tapauksessa, että ei tunne sen sisältöä.  Ignorantia legis neminem excusat, kuten jo muinaiset roomalaiset sanoivat.

Kotouttamistoimiin aktiivisesti osallistuminen on jo nykyisen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan saamisen ehto. Ihan alkajaisiksi ministeri voisi lukea kotoutumisen edistämisestä annetun lain. Sen 7 §:n 1 momentissa sanotaan näin:

Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä ja tämän luvun mukaisista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Kotoutumissuunitelman velvoittavuudesta ja sanktioista säädetään lain 17 §:n 3 ja 4 momenteissa näin:

Maahanmuuttajan on noudatettava suunnitelmaansa sekä hakeuduttava ja osallistuttava säännöllisesti kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään suomen tai ruotsin kielen opetukseen ja muihin suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin ja palveluihin.

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään. 

Kotouttamistoimiin osallistuminen on siis sosiaaliturvan saamisen ehto jo nyt ihan ministerin vaatimalla tavalla. Työmarkkintukea saava kieltäytyjä menettää tukensa ja toimeentulotukea saavan tukea alennetaan 20 % ja toisesta kieltäytymisestä 40 %. Toivottavasti ministeri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maahanmuuttajille laaditaan ihan oma laki, jonka mukaan heiltä voidaan poistaa sosiaaliturva kokonaan. Jos tarkoittaa, niin sitten hän ei tunne edes perustuslakia.

Ministerin tiedotteesta ei jää käteen muuta kuin työharjoittelu ja velvollisuus osallistua yleishyödylliseen työhön kuntien palveluksessa. Ne tarkoittavat sitä palkattoman työn tekemistä, josta kerroin eilen.

Ministerin mainitsema luontaisetujen käyttö rahallisten avustusten sijaan tarkoittanee sitten sitä, että palkattomaan työhön velvoitetuille maahanmuuttajille tarjotaan majoitus, ruoka ja vaatetus, mutta ei mitään muuta. Vaikka tämä olisi mielestänne ihan oikein maahanmuuttajille, niin muistakaapa vanha viisaus. Se, mikä voidaan tehdä yhdelle, voidaan tehdä myös toiselle. Se toinen voitte olla te itse.

Ministerin osaamattomuus ja kova halu lausua jotain jämäkää ja kannattajia miellyttävää johti tässä tapauksessa lupaukseen järjestää maahanmuuttajilla leiritystä työvelvoitteella.  Saattaahan tämä olla tarkoituskin ja siinä tapauksessa sama tulee perustuslain yhdenvertaisuuspykälän nojalla koskemaan kaikkia.

Kommentit (26)
  1. Jussi Ahokas
    25.10.2015, 09:08

    Ei oikeastaan mitään uutta alla persuauringon. Näillä tyhjillä sanoillahan ne huijasivat itselleen jo jytkynsä. Onneksi mielipidemittauksissa näkyykin valheiden lyhyet jäljet. Toivottavasti asiat pysyy äänestäjien muistissa seuraaviin vaaleihin asti.

    1. Toivoisin kyllä vieläkin, että persut lähtisivät uudistautumaan, vaikka menettäisivät osan äänestäjistään. Löytyykö puolueelta rohkeutta häätää puoluestaan immosen tapaiset toimijat? Ilmeisesti nyt selvinnyt, että immonen svl:n facebook sivun ylläpitäjä?

    2. …ja saavat mätkynsä…mikä lienee melko pian

  2. Mut kun suomalainen on eri asia. Eikun… ei voikaan olla. Muuten joutuu ottamaan rasistikortin vastaan. Mä olen jo pitkään ihmetellyt niin poliitikkojen kun tavan kaduntallaajien ajattelua, jossa ei osata ensin peilata asiaa myös ihan itseensä ensin. Aina vain joku ulkopuolinen on se jonka pitää tehdä eri tavalla ja kuten minä haluan, mutten mä siltikään ole mikään rasisti tai tuomitsija. Kunhan vaan itse saan enemmän kuin muut. Olis aika jo tuosta päästä eroon.

Kommentointi suljettu.