Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Demokratian lakkauttajat

Saako yksityinen pysäköinninvalvoja kirjoittaa pysäköintivirhemaksun? Saako yksityinen keikkalääkäri lähettää ihmisen pakkohoitoon? Saako yksityinen sosiaalialan yritys huostaanottaa lapsen ja sijoittaa hänet yksityisen ylläpitämään sijaiskotiin?

Pitää saada, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA lobbarinaan entinen kansanedustaja ja entinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi. EVA:n mielestä perustuslaki kaventaa kansanvaltaa estämällä hallituksen suunnittelemia toimintojen yksityistämisiä. Tätä samaahan ovat kokoomusministerit valittaneet jo kauan. Kun  jokin yksityistämissunnitelma pysähtyy perustuslakiin, niin alkaa valitus. Ensimmäinen asiasta valittanut taisi olla pääministerinä toiminut Jyrki Katainen joka valitti uudistusten jarruna toimivaa ”lakikirja edellä menemistä”.

Kyse on demokratian itsesuojelupykäläksi sanotusta perustuslain 124 §:stä. Se kuuluu näin:

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Julkinen valta voi tarvittaessa puuttua yksittäisen kansalaisen elämään. Julkista hallintoa voi hoitaa vain viranomainen. Jos jokin julkisen hallinnon tehtävä annetaan muun kuin viranomaisen hoidettavaksi, niin sitä varten tarvitaan erillislaki. Silloinkin on pidettävä huolta siitä, että perusoikeudet, oikeusturva ja muut hyvän hallinon vaatimukset toteutuvat. Jos tehtävä sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä, niin sitä ei voi siirtää muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi.

Tämän perustuslain pykälän EVA haluaa kumota demokratian nimissä. Sen jälkeen ei yksityistämiselle olisi mitään esteitä, vaan ihan kaikki viranomaistehtävät voitaisiin antaa markkinavoimien hoidettavaksi. Pysäköintivirhemaksut, pakkohoidot ja huostaanotot olisivat mitättömiä pikkujuttuja, kun päästäisiin yksityistämään vaikkapa poliisi, tuomioistuinlaitos ja vankeinhoito.

Koko kunnallishallinto voitaisiin kilpailuttaa ja antaa halvimman tarjouksen tehneen kansainvälisen yrityksen hoidettavaksi. Kansallinen turvallisuus ja tiedustelutoiminta voitaisiin yksityistää ja maanpuolustuskin voitaisiin antaa amerikkalaisfirman tehtäväksi. Itse asiassa koko valtionhallinto eduskuntaa myöten voitaisiin jättää markkinavoimien hoidettavaksi, jolloin rahan vallalle ei olisi mitään demokratian kaltaisia esteitä.

Tämä olisi EVA:n mielestä sitä oikeaa demokratiaa.

Pahoin pelkään, että nykyiset hallituspuolueet tulevat kannattamaan esitystä. Kokoomus on jo valmiiksi pelkkä EVA:n ja EK:n etäispääte ja niin alkaa olla nykyinen Keskustakin. Perussuomalaiset puolestaan ovat harmitelleet perustuslain estävän ikävästi heidän pyrkimyksiään noudattaa haluamaansa politiikkaa ihmisten yhdenvertaisuuden suhteen. Heidän kärkihankkeensa on päästä kohtelemaan maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita alempiarvoisina sekä taloudellisesti että oikeudellisesti. Tähän asti Perussuomalaiset ovat hakanneet päätään perustuslain muuriin, mutta nyt EVA tarjoaa siinä muurissa pientä halkeamaa.

Kun nämä pyrkimykset yhdistetään ja halkeamaa laajennetaan, niin saadaan aikaan hirmuvalta. Siinä hirmuvallassa raha sanelee päätökset ja yksityiset poliisivoimat ja yksityinen tuomioistuinlaitos vaientavat epäilijät. Ketä tahansa voidaan kohdella miten tahansa ja kaikki tämä tapahtuu tietysi entistä laajemman demokratian nimissä.

EVA:n esitys on ilmiselvä provokaatio eikä tule menemään läpi. Perustuslain muuttaminen on tehty vaikeaksi juuri tällaisten ehdotusten varalle ja näiden ehdotusten tekeminen osoittaa, että perustuslain säätäjät olivat kaukaa viisaita.

Tosin mikään ei estä demokraattisesti valittuja päättäjiä lakkauttamasta demokratiaa laillisesti, jos he ovat riittävän hulluja. On sellaistakin Euroopan historiassa tapahtunut.