Yhdellä silmällä

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ajaa sinnikkäästi vastikkeellista sosiaaliturvaa, mutta yksisilmäisyyttään hän luulee ajavansa sitä vain oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä on nyt valmisteilla kotouttamisjärjestelmä, jossa nimenomaan lähdetään siitä, että se on vastikkeellista ja etenkin oleskeluluvan saaneilta henkilöiltä edellytetään monenlaisia asioita

– Lähdemme siitä, että tämän sosiaaliturvan taso on merkittävästi pienempi kuin mitä se on ollut tähän saakkajulistaa Mäntylä.

Mäntylä aikoo alentaa myös oleskelulupansa käsittelyä odottavien turvapaikanhakijoiden vastaanottorahaa.

Mäntylä toteaa, että jo nykyisenkin lain mukaan turvapaikanhakijioille myönnettävän vastaanottorahan ei tarvitse olla rahaa, vaan se voi tarkoittaa asuntoa tai muita aineellisia asioita.

Mäntylä ei ole vieläkään lukenut kotiläksyjään.

Kun henkilö on saanut oleskeluluvan, niin häntä kohdellaan kuten ketä muuta tahansa. Jos hänellä ei ole työtä, niin hän saa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saman verran kuin muutkin.

Mäntylä aikoo pontevasti asettaa yhden ihmisryhmän eriarvoiseen asemaan ja määrätä sen ryhmän sosiaaliturvan vastikkeelliseksi. Hän ei vieläkään tunne perustuslakia, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Jos oleskeluluvan saaneen voidaan katsoa selviävän pienemmällä minimituella kuin muiden ja tekevän sen eteen vielä työtä, niin silloin kaikkien on selvittävä sillä pienemmällä minimituella sen eteen työtä tehden. Ihmisiä ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan työmarkkinatuen ja toimeentulotuen suhteen.

Se tarkoittaa sitten alennettua ja vastikkeellista työmarkkinatukea ja toimeentulotukea ihan kaikille niitä saaville.

Entäpä sitten tuo aikomus pienentää oleskeluluvan käsittelyä odottavien vastaanottorahaa? Vastaanottoraha on yksinäiselle henkilölle 316 euroa kuukaudessa, jos vastaanottokeskus ei tarjoa aterioita. Se on vähemmän kuin toimeentulotuki. Jos ateriat tarjotaan, niin summa on 92 euroa.

Mäntylä sanoo, että vastaanottorahan ei tarvitse olla rahaa, vaan se voi tarkoittaa asuntoa ja muita aineellisia asioita.

Tästä asiasta on jo olemassa perustuslakivaliokunnan lausunto 59/2010.  Silloin vastaanottorahaa alennettiin nykyisiin määriin. Lausunnon ydin tiivistettynä kuuluu näin:

Toimeentulotuki on ihmisarvoisen elämän minimi. Tukea pienemmän vastaanottorahan määrä vastaa kuitenkin toimeentulotuen perusosaa, koska siitä on vähennetty vastaanottokeskuksen hyödykkeinä järjestämä osuus.

Suomeksi sanottuna vastaanottorahaa sai alentaa nykyisiin määriin loukkaamatta perustuslakia, mutta ei yhtään enempää.

Jos vastaanottorahaa voidaan alentaa, niin silloin voidaan ja pitääkin alentaa samassa suhteessa kaikkien toimeentulotukea. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Mäntylä hakkaa sinnikkäästi päätään perustuslakiin, koska äänestäjille tuli luvattua turvapaikanhakijoiden aseman kurjistamista. Se on ainoa koko Perussuomalaista puoluetta nykyisin kiinnostava asia. Kaikkihan on turvapaikanhakijoiden syytä, Timo Soinin mukaan he aiheuttivat jopa puolueen kannatuksen romahduksen pienpuolueeksi.

Kun kyvyt eivät riitä ja kaikki vaalilupaukset on syöty, niin syytetään turvapaikanhakijoita. Yksisilmäisesti ajetaan järjetöntä ja vastoin perustuslakia olevaa tukien alentamista ja vastikkeellisuutta tajuamatta, että se kurjistaminen tulee koskemaan kaikkia. Tästä köyhät äänestäjät taas kiittävät.

 

Kommentit (82)
 1. Raiko Karvonen
  4.12.2015, 11:41

  On tämä Suomi hölmöläisten maa. Tuensaajia ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan ja silti tälläistä lakimuutosta yritetään viedä eteenpäin.
  Päättäjät ovat todellisia turvenuijia välillä.

  1. Eivätkä nuo Mäntylän unelmoimat toimet ainakaan paranna oleskeluluvan saaneiden kotoutumista.

   1. ”Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden kotimaansa elämänmenoon. Toiset maahanmuuttajista kotoutuvat helposti, toiset tarvitsevat sopeutumiseen enemmän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia. Suomen tai ruotsin kielen taito ja tieto suomalaisesta yhteiskunnasta ovat kotoutumisen tärkeitä edellytyksiä.

    Kotouttaminen on osa monen viranomaisen työtä valtiolla ja kunnissa. Viranomaisten kotouttamistoimien tavoite on, että Suomeen muuttanut henkilö tuntee yhteiskunnalliset oikeutensa ja velvollisuutensa ja tuntee olevansa suomalaisen yhteiskunnan tervetullut jäsen.

    Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä.”

    Lähde: Sisäministeriö

  2. Eiköhän taka-ajatuksena ole, että kaikki tuki asetetaan niin alas, että hakijat omatoimisesti vetäisivät hakemuksensa pois ja poistuisivat maasta. Kotouttamisen suhteen tässä varmasti lyödäänkin omaan polveen ja asetetaan kantasuomalaisetkin entistä huonompaan asemaan.

 2. valkoihoinen lihaa syövä heteromies suvakki Jumalan armosta
  4.12.2015, 11:50

  Saku, ei tuohon voi mitään lisätä. Arvostan henkilökohtaisesti suuresti kaltaisiasi ajattelijoita.

Kommentointi suljettu.