Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Päätä perustuslakiin

Hallitus yrittää näyttää pontevalta hakkaamalla päätään sinnikkäästi sekä Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin että oman maan perustuslakiin. Tänään hallitus julkaisi pitkän listan toimenpiteitä, joihin se aikoo ryhtyä hillitäkseen turvapaikanhakijoiden saapumista.

Listassa on ihan hyviä ja toteuttamiskelpoisia asioita, mutta joukkoon on pujahtanut taas se erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän ajama eri väestöryhmien epätasa-arvoinen kohtelu, jonka perustuslaki kieltää.

hallitus

Minä voin selvittää hallitukselle heti tämän kohdan, niin ei tarvitse haaskata siihen virkamiesten työaikaa.

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ei voida asettaa eri asemaan muiden kanssa. Hänellä on perustuslain takaama liikkumisoikeus sekä oikeus valita vapaasti työpaikkansa ja asuinkuntansa. Hän on asuinpaikkansa kuntalainen muiden kuntalaisten joukossa eikä hänen sosiaaliturvansa voi millään hyväksyttävällä perusteella olla huonompi kuin muiden kuntalaisten.

Jos näin voitaisiin tehdä, niin silloin näin voitaisiin tehdä ihan mille tahansa satunnaisesti valitulle joukolle. Näin voitaisiin tehdä yksihuoltajille, leskille, ortodokseille, punatukkaisille, vasenkätisille tai ihan mille tahansa ihmisryhmälle.

Oleskelulupansa käsittelyä odottavien turvapaikanhakijoiden saama tuki on jo nyt huomattavasti alhaisempi kuin työmarkkinatuki ja jopa alhaisempi kuin toimeentulotuki. Jos vastaanottokeskus tarjoaa ateriat, niin vastaanottoraha on 92 euroa kuukaudessa. Jos turvapaikanhakija ostaa ja valmistaa ruuat itse, niin summa on 316 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuen perusosa on yksin asuvalla henkilöllä 485,50 euroa kuukaudessa, joten turvapaikanhakija saa huomattavasti vähemmän jo nyt.

Tätä alempaa tukea on perustuslakivaliokunta perustellut vuonna 2010 sillä, että vaikka toimeentulotuki on ihmisarvoisen elämän minimi, niin tukea pienemmän vastaanottorahan määrä vastaa kuitenkin toimeentulotuen perusosaa, koska siitä on vähennetty vastaanottokeskuksen hyödykkeinä järjestämä osuus.

Valiokunnan lausunnon mukaan vastaanottorahaa voitiin alentaa nykyiseen juuri hyödykkeiden tarjoamisen takia, mutta alemmaksi ei enää voida mennä vaarantamatta yhdenvertaisuutta ja toimeentulon minimiä.

Hallitus pyrkii alentamaa vastaanottorahaa ja korvaamaan sen ruoka- ja vaatekupongeilla. Jos tämä hyväksytään, niin kaikki toimeentulotukea saavat voivat ihmisten yhdenvertaisen kohtelun nimissä varautua siihen, että tulevaisuudessa heidänkin tukensa tullaan korvaamaan ostokupongeilla.

En ole varma onko turvapaikanhakijoiden tällä hetkellä ilmoittauduttava työvoimaviranomaisille vastaanottorahaa saadakseen, mutta heidän tukensa on jo nyt vastikkeellista. Jos joku ei osallistu aktiivisesti kotouttamistoimenpiteisiin, niin hänen vastaanottorahaansa alennetaan. Ja jos oleskeluluvan saanut henkilö ei ilmoittaudu työvoimaviranomaisille tai noudata kotouttamisohjelmaa, niin hänen tukeaan alennetaan ihan samalla tavalla kuin kenen tahansa työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyvän.

En ymmärrä miksi hallitus pyrkii koko ajan asettamaan turvapaikanhakijat ja jo oleskeluluvan saaneet eriarvoiseen asemaan kuin kantaväestön. Ei eriarvoinen kohtelu kotouttamista edistä, vaan herättää vain katkeruutta.