Uuninpankkopoika Saku Timonen
Uuninpankkopoika Saku Timonen

Maa ilman perustuslakia

Elokuussa Suomesta tuli maa, jossa perustuslaki on voimassa vain silloin ja siltä osin, kuin hallitusta ja eduskuntaa sattuu kulloinkin huvittamaan. 12.8.2016 presidentti vahvisti eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä kesäkuussa hyväksymät lakimuutokset, joilla turvapaikanhakijoiden valitusaikoja Maahanmuuttoviraston päätöksistä lyhennettiin ja oikeusapua turvapaikkahaastatteluun annetaan vain poikkeustapauksissa. Muutokset tulivat voimaan 1.9.2016.  Tästä kerroin heti tuoreeltaan elokuuussa.

Tuona päivänä yhdenvertaisuus lain edessä lakkautettiin ja mille tahansa ihmisryhmälle voidaan tehdä mitä tahansa perustuslain estämättä. Kun jotain on tehty kerran, niin se voidaan tehdä helposti uudelleen kenenkään korottamatta ääntään.

Nyt se tehdään uudelleen ja kohteena ovat tällä kertaa ihan kaikki oleskeluluvan saaneet ja kotoutumistukeen oikeutetut maahanmuuttajat. Tähän asti he ovat saaneet peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saman verran kuin syntyperäisetkin, mutta nyt heidän tukeaan aikotaan leikata säästösyistä. Lisäksi Suomesta aiotaan tehdä vähemmän houkutteleva maa turvapaikanhakijoille. Asiasta kertoi Yle verkkosivullaan. Myös viittomakielisissä uutisissa asiasta oli minimaalisen lyhyt maininta, mutta siinä kaikki. Näin helposti ja huomaamatta se voidaan tehdä.

Kotoutumistuki on monelle terminä epäselvä ja usein sen luullaan tarkoittavan jotain maahanmuuttajille annettavaa ylimääräistä rahaa. Ei se ole mitään muiden tukien päälle tulevaa discorahaa, vaan sen tarkoitus on kattaa työttömän maahanmuuttajan perusturva.

Laki kotoutumisen edistämisestä koskee ihan kaikkia maahanmuuttajia, ei pelkästään oleskeluluvan saavia turvapaikanhakijoita.

Lain 2 § 1 momentti sanoo näin:

Tätä lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.

Lain 19 § kertoo, että kotoutumistuki määräytyy joko toimeentulotukilain tai työttömyysturvalain mukaisesti riippuen siitä, kumman lain piiriin työtön ja kotoutumisuunnitelmaa noudattava maahanmuuttaja kuuluu.

Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Työttömyysetuus tarkoittaa Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja toimeentulotuen maksaa kunta. Kyseessä on siis täsmälleen sama summa kuin minkä suomalainen saa. Sitä vain sanotaan vanhasta muistista kotoutumistueksi, koska alkujaan siitä oli ihan omat säädöksensä.

Ne ovat myös sanktioituja ihan samalla tavalla kuin syntyperäisten saamat vastaavat etuudet. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 17 §:n 4 momentti sanoo asiasta näin:

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Työttömyysturvalaissa sanotaan, että kieltäytymisestä seuraa etuuden menettäminen määräajaksi ja toimeentulotukilain mukaan kieltäytyvän tukea voidaan alentaa 20 % ja toistuvasta kieltäytymisestä 40 %.

Etuudet ovat olleet samansuuruisia ja samalla tavalla sanktioituja kaikille niihin oikeutetuille perustuslain nojalla. Sen 6 §:n 1 momentti sanoo näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakimuutoksen, jolla oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja muut ulkomaalaiset eivät ole enää yhdenvertaisia lain edessä. Heidän saamastaan peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta nipsaistaan pois kymmenen prosenttia. Ministeriö vielä kehtaa väittää, että leikkaus ei ole vastoin perustuslakia, koska kaikkia oleskeluluvan saaneita kohdellaan samalla tavalla. Oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset eivät ilmeisesti ole ministeriön mielestä lain edessä suomalaisten kanssa yhdenvertaisesti kohdeltavia ihmisiä ja arvaanpa, että perustuslakivaliokunta on samaa mieltä.

Oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset eivät ole mikään yhtenäinen joukko, vaan jokainen mistä syystä tahansa maahan tullut ja oleskeluluvan saanut ulkomaalainen kuuluu joukkoon. Hän voi olla turvapaikanhakija, mutta ihan yhtä hyvin hän voi olla olematta. Yhteistä heille sosiaali- ja terveysministeriön mielestä on vain se, että he eivät ole eikä heidän tarvitsekaan olla lain edessä yhdenvertaisia suomalaisten kanssa.

Miettikääpä tätä. Jos näin voidaan tehdä heterogeeniselle joukolle ulkomailta Suomeen tulleita, niin ihan sama voidaan tehdä millä tahansa perusteilla valitulle joukolle suomalaisia. Alennetaanko seuraavaksi vaikkapa vasenkätisten ortodoksien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea? Sehän ei ministeriön logiikan mukaan ole vastoin perustuslakia, koska alennus koskee kaikkia vasenkätisiä ortodokseja. Tai otetaanko kohteeksi vaikkapa oppositiopuolueiden kannattajat? Vaiko romanit, juutalaiset ja homoseksuaalit työttömät? Ei ole vastoin perustuslakia, koska alennus koskee kaikkia nähin ryhmiin kuuluvia.

Ei näin tehdä. Tehdään niin, että kun oleskeluluvan saaneiden tukia on alennettu, niin hallitus muistaa perustuslaissa taatun yhdenvertaisuuden ja alentaa tasapuolisesti kaikkien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea samalle tasolle.

Siinä vaihessa minä sanon, että mitäs minä sanoin. Ette uskoneet ajoissa, vaan iso osa teistä luuli, että sehän koskee vain niitä mamuja.

***

Kommentointi vain etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Jos aiotte ruveta väittelemään kanssani perustuslaista, niin lukekaa ensin se laki ja pari selitysteosta päälle. Olen kyllästynyt selittämään perustuslain alkeita aloittelijoille.

Kommentit (40)

 1. Arja Paakkanen

  Kiitokset hyvästä kirjoituksesta. Meillä tehdään rajuja isoja muutoksia tosiaan hivuttamalla niin, etteivät luultavasti päättäjätkään ymmärrä mitä ovat tekemässä puhumattakan mediasta.

  • Hannu Hietala

   Kyllä päättäjät ymmärtää, suunnitelman mukaan edetään. Ja kuka niitä ”median nappuloita” vääntelee. Juuri näiden päättäjien taustapirut.

   • erkki

    Tiedä ovatko taustapiruja, kun tunnistamisen vaikeuttamiseksi ei ole sorkkia ja sarvia. Tautatoimijoita kumminkin. Minun on annettu ymmärtää, että ministerit vaihtuvat, virkamiehet säilyvät. Ihan nimiäkin olen kuullut.
    Virkamiehet esittelevät ymmärtämättömille ”kukkulan kuninkaille” mieleisiään aatoksia. Tavoite on tietysti oman vallan säilyttäminen ja ehkä muukin hyötyminen.
    Kukapa sen pilkunpaikan huomaa… Kuulemma (tsaarin avustajan lähettämässä) sähkeessä luki: ”Armoa ei, Siperiaan”. Nokkimisjärjestyksen säilyttämiseksi pilkunpaikka siirtyi: ”Armoa, ei Siperiaan”.

 2. seppo mahkonen

  Ei hätää. Kun pakolaiset on vainottu maasta, reservissä odottaa romanit, homot ja suomenruotsalaiset, näin alkajaisiksi. Sitten nujerretaan työntelijöiden ammattiliitot jne. Sarkaa riittää, nyt kun isopyörä on saatu liikkeelle.

  • Veli-Pekka Saarinen

   Veikkaan, että ammattiliitot ovat jo liipasimella. Sen takia en ymmärräkään niiden asennetta hallituksen toimiin, kun ne uskovat kaikki lupaukset ja valheet hallitukselta, joka ei ole pitänyt ensimmäistäkään lupausta ja jolle päin naamaa valehtelu on täysin hyväksyttävä toimintatapa. Ammattiliitot menevät köysi kaulassa iloisesti teuraalle.

  • Heikki

   Ammattiliittojen nujertaminen on jo käynnissä. Ne pakotettiin pakkolakien uhan alla tekemään kiky-sopimuksen, joka heikentää merkittävästi työehtoja. Nyt hallitus kertoo noudattavansa työmarkkinajärjestöjen tekemää sopimusta. Kun kikyn karu todellisuus iskee vasten kasvoja, niin hallitus kertoo ay-liikkeen tehneen kiky-sopimukset, joita hallitus kunnioittaa. Laskiämpäri kaadetaan ay-liikkeen niskaan.

   Nyt ollaan ”neuvottelemassa” työttömyysturvan heikennyksistä. Ay-liike on mukana neuvottelemassa sen toteuttamisesta. Seuraavaksi ay-liike otetaan ”neuvottelemaan” työvoimahallinnon yksityistämisen teknisistä yksityiskohdista. Sitten kaadetaan parikin laskiämpärillistä ay-liikkeen päälle: hallitus ei tehnyt päätöksiä, vaan noudattaa ay-liikkeen tekemiä sopimuksia.

   Kaiken jälkeen melko moni saattaa kysyä, mistä hyvästä maksaa jäsenmaksunsa.

 3. Veli-Pekka Saarinen

  On uskomatonta, että hallitus pystyy säätämään perustuslainvastaisia lakeja. Mistä lähtien se on noussut lain yläpuolelle? Uskomatonta on mhyös, että tämän annetaan tapahtua. Mitä tekevät oppositiopuolueet. Jos he eivät tähän reagoi,kuka sitten?

  Mitä tuohon kotouttamisrahaan tulee, minulla on kertoa siitä ja Kelasta opettavainen tarina. Palasin Suomeen läntisestä EU-maasta kotoisin olevan avovaimoni kanssa 2010 ja rekisteröidyimme asianmukaisesti ulkomaalaispoliisilla, jossa hänelle myönnettiin perhesuhteen jatkuva oleskelulupa. Perhesuhteen perusteella myönnettävään lupaa vaaditaan todistettu yhdessäasuminen oliko se nyt vähintään 2,5 vuoden ajalta, jolta ajalta toimitimme todisteet ulkomaalaispoliisille ja heilläei ollut asiasta mitään huomautettavaa. Seuraavaksi sitten rekisteröidyimme kirjoille asuinkaupunkiimme ja TE-keskuksessa avopuolisonj ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi ja hänelle tehtiin asianmukainen kotouttamissuunnitelma. TE-keskuksessa meitä opastettiin seuraavaksi hakemaan hänelle kotouttamisrahaa Kelalta, jonka myös teimme. Jonkin ajan kuluttua Kelalta tuli päätös, jonka mukaan avopuolisoni ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, koska emme ole asuneet yhdessä Kelan vaatimaa puolta vuotta. Kela siis de facto ohitti ulkomaalaispoliisin oleskelulupaa myöntäessään tekemän päätöksen, jonka mukaan avopuolisoni oli oikeutettu jatkuvaan oleskelulupaan perhesuhteen perusteella. Myöhemmin kuulin myös muilta samoin perustein maahan muuttaneilta, että tämä on yleinen käytäntö Kelassa. Kela siis laskee yhdessäasumisen vain siitä päivästä lähtien, kun rekisteröidyimme kotikuntaamme eikä ota huomioon lainkaan sitä lähes 3 vuotta, jonka asuimme yhdessä toisessa EU-maassa. Valitin luonnollisesti päätöksestä ensin Kelalle, jossa valitus luonnollisesti hylättiin ja sitten sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka myös hylkäsi valituksen yllättäen täsmälleen samalla sanamuodolla kuin Kela omassa päätöksessään.

  Olin tuolloin mikroyrittäjä, eli tulinn juuri ja juuri toimeen tuloillani, ja se että jouduin nyt tilanteeseen, jossa maksoin kahden aikuisen ihmisen asumisen ja muut menot pääkaupunkiseudulla puolen vuoden ajan ennen kuin avopuolisoni löysi töitä, johti yritystoimintani alasajoon vero- ja muiden velkojen takia – näitä velkoja maksan edelleen, nyt työttömäksi juuri joutuneena. Näin yhtäläinen sosiaaliturva toimii Suomessa. Tämänm takia en myöskään hirveästi jaksa kuunnella mölyämistä siitä, miten helposti Suomeen pääsee asumaan. Voin tietysti olla väärässä ja Kela jonkin pykälän perusteella oikeassa, mutta ihmisen pakottaminen elämään vailla mitään yhteiskunnan tukea, vaikka hänellä on voimassaoleva oleskelulupa, ei kuulosta kovinkaan tasavertaiselta.

  Anteeksi pitkä viesti….

 4. Markku Hänninen

  Ei tuo ”ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä” ole toteutunut Timosen esittämällä tavalla koskaan. Muistan käyneeni puolustusvoimissa toteuttamassa velvollisuutta jota naisilla ei ole.

  Perustuslakihan jatkuu tuosta yhdenvertaisuudesta seuraavasti ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

  Jonka perusteilla niitä erotuksia voidaan tehdä ”hyväksyttävillä perusteilla”. Hyväksyttävissä perusteissa lienee aika paljon joustovaraa kun asevelvollisuuskin voidaan perustella sen piiriin.

  • Rintsu

   Asevelvollisuus on vain yksi osa perustuslakiin kirjattua maanpuolustusvelvollisuutta. Ja se koskee molempia sukupuolia. Niinpä se, että asevelvollisuus ei koske ihan kaikkia ei ole perustuslaillinen ongelma.

   Sekään ei ole, että Ahvenanmaalaiset on asepalvelusta vapautettu koska Ahvenanmaa on demilitarisoitu.

   Jehovan todistajien vapautus asepalvelusta on sitten selkeästi yhtä uskontoryhmää suosiva joten tuon voisi muuttaa ”uskonnollisista syistä” myönnettäväksi vapautukseksi ja korjata laista tuon vääristymän. Etenkin nyt kun reserviä on pienennetty.

   • Saku Timonen

    Noin kymmenen ihmistä on tänään eri sivuilla ottanut esille tuon asevelvollisuuden muka perustuslain vastaisena. Yksikään heistä ei ymmärrä, että siitä on aikoinaan säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja että nykyisessä perustuslaissa jokaisella kansalaisella on velvollisuus osallistua maanpuolustukseen siten, kuin siitä lailla säädetään. Jos ihmisten tietämys perustuslaista olisi edes pikkuisen paremmalla tasolla, niin säästyisimme paljolta turhalta keskustelulta.

    • Rintsu

     Ja se (uusi perustuslaki) aikanaan jaettiin jokaiseen kotiin.

     Jos se on tavalliselta kaduntallaajalta jäänyt lukematta niin mikäpä siinä. Ei jokaisen tarvitse olla perustuslakiasiantuntija.

     Mutta nykymeno vaikuttaa siltä, että se on jäänyt lukematta monelta sellaiselta jolle sen pitäisi olla jokapäiväinen työkalu.

    • Markku Hänninen

     Missasit pointin. Oli asevelvollisuus säädetty minkä pykälän kautta hyvänsä, sitä pidetään hyväksyttävän perusteena tuollaiselle massiiviselle poikkeukselle yhdenvertaisuudessa, kyllä me voisimme vaikka huomenna muuttaa asevelvollisuuden eduskunnassa eri suuntaan jos niin päätettäisiin.

     Eli jos asevelvollisuuden kaltainen järjestelmä voi luoda tuollaisen poikkeuksen ja se on hyväksyttävä peruste, en nää mitään ongelmaa etteikö turvapaikkakriisi ja sen aiheuttamat seuraamukset olisi riittävä hyväksyttävä peruste eriarvoiseen kohteluun.

     Laissa olennaista on ne arvot ja moraalit mille se on rakennettu. Jos meillä hyväksytään maan tapana se että vain miehet käyvät armeijassa ja tämä poikkeus koskee n. miljoonaa henkilöä. En todellakaan näe ongelmaa siitä että poikkeustilanteessa muutamaakymmentätuhatta ei kansalaista kohdellaan jostain syystä hiukan eri tavalla.

     Onhan se raflaavaa lööppiä kun kirjoittelee että ”maa on ilman perustuslakia”. Ei maa ole ilman perustuslakia, joillain ihmisillä on vain eri käsitys siitä mikä on hyväksyttävä peruste poikkeukselle.

     Jos hyväksyt sen että poikkeus voidaan tehdä miljoonan miehen kanssa, miksi sinulla on niin iso ongelma että poikkeus tehdään 20 000 ei kansalaisen kanssa erikoistilanteessa?

     • Markku Hänninen

      Jäi vielä edellisestä:

      ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

      Jos käsittää tilanteen hyväksyttävänä perusteena, missä perustuslaillinen ongelma on?

      • Saku Timonen

       Jos eduskunta pitää vähäistä säästämistä, Suomen tekemistä mahdollisimman epämiellyttäväksi ulkomaalaisille ja persujen miellyttämistä hyväksyttävänä perusteena kohdella ihmisiä eriarvoisesti, niin lainsäädännöllistä ongelmaa ei ole. Ongelma on silloin moraalissa.

      • Markku Hänninen

       Minä näen tämän nimenomaan arvokeskustelun paikkana, en niinkään perustuslakiongelmana, koska perustuslaista se ”mutta” lause löytyy. Jos ei löytyisi niin sitten voitaisiin sanoa että perustuslaki ei enää päde.

     • Rintsu

      Ihan tolkullinen peruste siihen miksi näin on on se, että millään lailla ei voi käskeä miehiä synnyttämään.

      Ja kas kummaa… biologia sanoo, että nainen on hedelmällisimmillään ns. asevelvollisuusiässä mutta kutsunnat menevät käytännössä mahdottomiksi jos puolet kutsuttavista on joko raskaana tai imettää. Joten hommaa voi miettiä muultakin kannalta kuin sinun perustuslakitulkintasi kautta.

      Kommenttiani ei kannata tulkita sovinismiksi eikä siten, että naiset olisivat mielestäni ”synnytyskoneita”. Toi on ihan puhdasta biologiaa joka sanoo, että naisten yleisessä asevelvollisuudessa on lapsen kokoinen ongelma.

      • Markku Hänninen

       Hyvin tuntuu Israelissa toimivan. Lisäksi en ole vielä synnyttämistä nähny lakivelvoitteena. Jos se sellaiseksi säädetään niin tämähän olisi fiksu keskustelu.

      • liisa hirvonen

       Markku, et ole ihan täysin ymmärtänyt mitä yhdenvertaisuus on ja mitä se tarkoittaa.

       Yhdenvertaisuudesta kerrotaan mm näillä verkkosivuilla: http://www.yhdenvertaisuus.fi.
       Sivujen ylläpidosta vastaa oikeusministeriö. Kannattaa tutustua.

      • Markku Hänninen

       En minä argumentoi että tilanne olisi yhdenvertainen, minä argumentoin että perustuslain perusteilla voidaan ihmisiä käsitellä eri tavalla jos asia on hyvin perusteltu.

      • liisa hirvonen

       Sinä nimenomaan aloitit tämän keskusteluketjun puhumalla yhdenvertaisuudesta lain edessä. Perustuslaista et ole sanonut oikeastaan yhtään mitään. Tutustu nyt edes vähän kuinka moniin lakeihin yhdenvertaisuus liittyy. Ja myös siihen perustuslakiin.

 5. Jouni Suonsivu

  Tekstisi tuo mieleeni Martin Niemöllerin sanat toisen maailmansodan ajalta, ks alla:

  ”Ensin ne tulivat hakemaan kommunistit, ja en puhunut mitään koska en ollut kommunisti. Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, ja en puhunut mitään koska en ollut ammattiyhdistyksessä. Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, ja en puhunut mitään koska en ollut juutalainen. Sitten ne tulivat hakemaan minut, ja silloin ei enää ollut ketään joka olisi puhunut puolestani.”

  Elinkustanukset tässä maassa ovat kaikille samat, muualla syntyneille ruokakaupan hinnat, autovakuutus, hammaslääkärillä käynti, vaatteet ja asunnon vuokra ovat samat kuin syntyperäisillekin. Tämänkin perustosiasian valossa jokainen ymmärtää, että perustuslain edellytys on mielekäs: kaikki ihmiset.

  Kiitän Sakaria tästäkin tekstistään. Yksi ihminen ei kuitenkaan voi tehdä kaikkea ja Niemöllerin sanojen hengessä me jokainen, sinä ja minä, voimme tehdä osamme. Voimme jättää asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja vapaamuotoinen teksti riittää. Voimme kirjoittaa asiasta somessa ja lehtien mielipidepalstoilla, voimme ottaa yhteyttä kansanedustajiimme ja pyytää heitä toimimaan niin, että perustuslakia noudatetaan ja monta muutakin tässä listaamatonta mahdollisuutta on. Tärkeintä on olla vaikenematta – jollakin kerralla sinä ja minä olemme kohteina. Demokratia ei pysy itsestään, se on voitettava joka päivä uudestaan takaisin, pienin ja isoin teoin.

  • liisa hirvonen

   Olipa hyvin sanottu! Somessa näkee jo hyvin paljon kirjoituksia sekä kommentointia ihmisiltä, jotka esittävät olevansa jopa tuikitavallisen ihmisen yläpuolella, koska voimakkaan dualistinen ( mustavalkoisiin ääripäihin ja stereotypioihin juuttunut ihmiskuva ja maailmankuva) kiskoo heitä vuorotellen ylemmyyden- tai alemmuudentuntoisuuteen. Silloin kuvitteellisista ihmisryhmistä tulee vain kohde omalle jäsentymättömälle ahdistukselle, vihalle, peloille ja turhautumiselle.

   Vain yhdessä voimme puolustaa demokratiaa, kaikille yhteisiä perusoikeuksiamme ja yhteiskuntaa joka ei polje ihmisoikeuksia eikä jätä heitteille kaikkein haavoittuvimmassa ja heikoimmassa asemassa olevia.

  • Martta Heino

   Virtuaalinen kukkakimppu Jouni Suonsivulle pysäyttävästä sitaatista ja kommentista.

   Martta

  • Rintsu

   Tämä maa ei ole ihan vielä menetetty kun täällä on Timosen ja Suonsivun kaltaisia ajattelijoita.

   • Maana Backman

    Nimenomaan näin Martta ja Rintsu.

 6. Heikki

  Eivät persut jytkyä tehneet, vaan se joukko, joka kävi viime vaaleissa antamassa protestiäänen. He saivat, mitä halusivat. Tosin valtaosa katuu protestiaan, ainakin gallupien mukaan. Vielä on kuitenkin olemassa joukko, jonka mielestä pakolaisia ja maahanmuuttajia pitäisi kohdella vielä kovemmin.

  Monen kokkarin tai kepulaisen mielestä työttömyys on jokaisen työttömän omaa syytä ja lisäksi he välttelevät työn vastaanottamista. Köyhyyskin on oma valinta. Siksi heitä pitää ”kannustaa” kovin ottein.

  Tuo on mahdollista siksi, että ne ”vaikeat päätökset” kohdistuvat johonkin muuhun, joten hiljainen enemmistö on – niin, se on hiljaa, se sallii kaiken tapahtuvan. Kaikki on hývin niin kauan, kun joku muu joutuu kärsimään.

 7. Rintsu

  Jos tuo menee perustuslakivaliokunnassa läpi niin se johtaa siihen, että ihmiset alkavat käyttää lakeja vessapaperina.

  Jo perustelu on ihan omaa luokkaansa. ”Ei ole perustuslain vastainen koska kaikkia maahanmuuttajia kohdellaan samoin”. Tuolla logiikalla pystyy eväämän vaikkapa vasenkätisiltä mitä tahansa koska kaikkia vasenkätisiähän kohdeltaisiin samoin.

  Maassa on puoli miljoonaa työtöntä mutta ministeriössä on lainvalmistelutehtävissä henkilöitä joiden osaaminen näyttää olevan olematonta. Nuokin työpaikat voisi antaa joillekin osaavammille joita varmasti löytyy.

  Eikä paljoa päätä palella perustella asiaa ”säästöillä”. Sokea Reettakin näkee, että nuo säästöt sulavat saman tien kasvavaan toimeentulotuen tarpeeseen.

  Sipilän hallituksen piti käynnistää ”byrokratian purkutalkoot” Ainoa siihen viittaava asia on pysäköintikiekon uudistus. Jos joku luulee, että tukimuodon muuttaminen maksuperiaatteiltaan erilaiseksi yhdelle ihmisryhmälle jotenkin vähentäisi byrokratiaa niin hän asuu kuun pimeällä puolella. Tai istuu hallituksessa.

 8. Angie

  Ja tämän kaiken toteuttaa demokraattisesti vaaleilla valittu eduskunta ja persuoikeistohallitus! Äänestäjät ovat vastuussa siitä, millaista politiikkaa maassa harjoitetaan. Tyhmyys äänestyskopissa ei ole lieventävä asianhaara.

 9. Kallio Pekka

  Eikö Suomessa ole riippumatonta ja itsenäistä perutuslakituomioistuinta ? Pitäisi olla. hyvin monessa demokratiassa on. Istuin koostuu perustuslain tarkasti tuntevista sitoutumattomista juristeista, joiden tehtavänä on konrolloida lakien ja säädösten sekä näiden tulkintojen sopivuutta perustuslain kannalta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan suvereenisuutta ja asiantuntemusta tässä suhteessa pitänee epäillä. Tietysti 10:n käskyn ja sen selitysten tunteminen antanee jo vähän juridista pohjaa, mutta se ei ehkä vielä aivan riitä!

  • Rintsu

   Ei ole.
   Ennen perustuslakiuudistusta oikeusministeriltä vaadittiin oikeustieteellinen korkeakoulututkinto mutta ei enää.
   Eduskunnan perustuslakivaliokunta on se joka perustuslain tulkinnasta päättää.
   Mutta nykyään kun kansanedustajan pätevyysvaatimuksena on näkyä seiska- lehdessä mahdollisimman usein niin perustuslain vartijaksi voi päästä vaikka ei olisi koskaan lukenut muuta kuin AkuAnkkaa.

   Sen seurauksena meillä on nyt hallituspuolue jota harmittaa kun perustuslaki estää harjoittamasta mieluista politiikkaa joten sitä pitää joko muuttaa tai tulkita miten kulloinkin huvittaa.

 10. Marita

  Tänään luin miten HS- kansanedustajat tilittivät tuntojaan siitä miten vähän heillä on valtaa ottaa lakien sorvaamiseen kantaa. Miten saisi kansanedustajat ottamaan sen heille kuuluvan vallan ? Kaikki viisaus ei ole ministereillä eikä virkamiehilläkään.
  Kiitos hyvästä pohtivasta kirjoituksesta

 11. Jari-Pekka Vuorela

  Ehkä jonkun mielestä pikkuasia suuressa epäoikeudenmukaisuudessa, mutta perustuslakiteknisesti mielenkiintoinen:

  Hallituksen suunnitelman mukaan myös toisista EU-maista muuttavat olisivat ”ulkomaalaisia”. Tehdäänkö meillä Fixit ilman äänestystä?

 12. Sirkku Varjonen

  Kiitos kun nostat esiin näitä jatkuvia ihmisen tasavertaisuutta polkevia tekoja, jotka toden totta eivät saa julkisuudessa paljoakaan tilaa. Tuo mainittu kotoutumislakiakin koskeva lakimuutosehdotus on räikeässä ja perustavanlaatuisessa ristiriidassa myös kotouttamislain itsensä kanssa, jonka ensimmäisessä pykälässä määritellään koko lain tarkoitus näin:

  ”1 §
  Lain tarkoitus
  Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.”
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386

  Mikä onkaan parempi tapa edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri ryhmien kesken, kuin alkaa julkisen vallan taholta avoimesti kohtelemaan yhteen ryhmään kuuluvia huonommin kuin toisia…

 13. Maa ilman perustuslakia | Suomi Tykkää

  […] Elokuussa Suomesta tuli maa, jossa perustuslaki on voimassa vain silloin ja siltä osin, kuin hallitusta ja eduskuntaa sattuu kulloinkin huvittamaan. 12.8.2016 presidentti vahvisti eduskunnan yksink… …read more […]

 14. Jari Kähkönen

  Ja mitähän kummaa luullaan itsenäistymishetkellä tapahtuvan eriytymättömyydessään heikon vallanjako-opin hädintuskin perustuslaillisessa maassa, joka oli miehitettynä ja joutui kestämään edeltävät parikymmentä vuotta aika kattavaa ja raakaa väkivaltaa sekä mielivaltaa siltä miehittäjältään? Suomessa ollaan vieläkin niin solmussa, että jotuu lukemaan ennen toista maailmansotaa kirjoitettua fiktiota käsittääkseen mikä oli venäläinen santarmisto ja mitä se teki. Kyllä sillä oli poliittisen poliisin luonne, joka kuristi mahdollisesti ehkä jonain päivänä tulevaa kansalaisyhteiskuntaa aivovaurion asteelle. Kaikki ei todellakaan jäänyt muutamaan Siperiaan karkoitettuun valtiomieheen, lakkautettuun lehteen ja sun muuhun viralliseen taruun. Tämä sen estämättä, että samoja aikoja ei aina erottanut parlamentin ylähuonetta hallituksesta, hallitusta ylimmästä oikeusasteesta tai lääninhallitusta hallinto-oikeudesta. Hienot pohjat, eikömitä?

  Sitten tulee pari pelimiestä, jotka hommaavat nimen paperiin pomo-bolsulta, kenellä ei ole tapahtumahetkellä mielessään mitään muuta kuin vallankumous Suomessa ja enemmän tai vähemmän vapaaehtoinen liittyminen nyttemmin entiseen Neuvostoliittoon. Missä tässä on sellainenkin käsite kuin perusoikeudet? Pröötkuramoottori täällä oli jo vennäänperintöä ja parlamentinasiamies/järjestyksenvalvoja piti keksiä koska sellainen on maailmalla niissä muissakin eduskunnissa, mutta kaiketi piirustukset saatiin halvalla Ruåttista joten tuollainen nynny ombuudsmanni siitä sitten lopulta tuli. Kaikkien väistämättä seuraavien pakkovallan ylilyöntien luetteloon en nyt käyne, mutta todetaanko vaan näin että niitä kyllä riitti. Ja nyt, sieltä tulee sillointällöin ihan huomautus, että jo tapahtunut tosiasia on ongelmallinen tai antaa aihetta arvostelulle!? Ja joku pellepoliitikkojen parlamentinsisäinen valiokunnallinen kvasituomioistuin tulkitsee perustuslakia?! Just joo. Hieno tuli. Tosi hieno. Elä uso!

  Sadassa vuodessa oikeudeton kansa on muuttunut rahastettavaksi, pompoteltavaksi ja nimissään puhuttavaksi perusoikeuskarjaksi, jonka tehtävänä on ongelmallistua kärsien tai toisinaan jopa kuolla oikeudenjanoonsa, että joku nokkava nuori juristi voi julkisesti messuta perustulaista heihin vedoten, mutta mielessä lähinnä omat rahat/oma ura. Oho. Tuli tehtyä virkarikos ja hankittua todisteita laittomin keinoin poliisina? Ei se mitään, kuittaatte vaan sakot ja vuoden sisällä lakimuutos kulkee jo täyttä häkää eduskunnassa. No voi hitsi, tuli riistettyä vapaus heiluvin perustein ja kohdeltua asiakasta huonosti hallinnossa tai sotessa, laillisuusvalvoja huomauttaa vastaisuuden varalle: älkää vaan enää tehkö niin toiste ja kyllä se taas siitä. Otteet voivat olla pehmeämmät ja kohdistua entistä pienempiin ihmisjoukkoihin, mutta anteeksi vaan ellen suhtaudu tähän suurenakaan menestystarinana.

  Perustuslaista puhuttaessa rikki on siis enemmän vähemmän kaikki kansalaisten perusoikeuksista aina vallan kolmijako-oppiin asti. Eikä edes kovin hyvästä syystä. Indoktrinaatiolla kasvaneet väkivaltakoneiston edustajat suhtautuvat kansalaisiin yhä isännänvaltaisella omistajuudella, joten eivät ne kansalaiset oikeastaan taida edes tietää että mitä ne sellaiset perusoikeudet edes ovatkaan. Katsokaapa joskus niitäkin vähiä niin sanotun poliisirealityn oikeaa totuutta vastaavia välkähdyksiä, jotka ovat päässeet kaiketi sensuurista läpi ihan silkan omanapasokeuden takia: pidätetään poissaolevana ilman päätöksentekijän läsnäoloa tai kirjallista päätöstä ja niin edelleen. Tai lukekaa papereista, että ainahan nykyään partiot osaavat sinne kirjoittaa kuinka säilöönottopäätös oli päivystävän yleisjohtajan tekemä, mutta tämä ei edes koskaan tapaa päätöksen kohdetta kenellä ei myöskään ollut ketään puhumassa vapauttamispäätöksen puolesta. Pitäisipä muuten joku kerta tehdä sellainen temppu, että haastattelisi näitä vuorokomisarioita kokeillen muistavatko oikeastaan ainoatakaan tapauksista. Kun kyllin monta tarkistuskysymystä menee väärin, löisi paperit nokan alle ja kysyisi että onko tämä merkintä edes todelliseen tapahtumainkulkuun perustuva vai kirjoitatteko te näin kaikista?

  Sakarin tämänkertaisen blogimerkinnän ydinalaan, eli perusoikeuksien luonteeseen heikompien suojana palaan amerikanismillä, jonka mukaan on paradoksaalista että ne jotka tarvitsisivat julkisen vallan suojaa kaikkein eniten myös vihaavat sitä kaikkein eniten. Näin siksi, että kansalaisyhteiskuntamme ei voi kaksisestikaan, koska siellä ei tunnusteta kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa eikä ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ole olemassakaan. Henki mikä vallitsee, tai oikeammin ottaen lähes haisee, on tavallaan kuin se sama vanha tunkkainen kansalaissotapohjainen blokkipolitiikka, jonka piti olla ohi 1960-luvun ensimmäisten televisiovaalien myötä. Kun sanotaan perustuslaki, ei siis puhuta maahanmuuttajista ja heidän eduistaan vaan aivan kaikista ihmisistä Suomen lainkäyttöalueella.

  Sakari kysyy siis vallan aiheellisesti, että miksi aivan kaikki ihmiset Suomen lainkäyttöalueella eivät syystäkin kavahda sitä perustuslain alennustilaa mitä eletään. Kuinka voidaan kuvitella, että sama oikeuselämän mädännäisyyden sallima karkea poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei voi koskaan osua omaan itseen? Minä tiedän. Männäiltapäivänä syyttäjä antoi päätöksensä Suomen kuuluisimmassa henkkareidenkysymisjutussa, joka oli ettei esitutkintaa poliisia vastaan toimiteta. Ihan se ilkkuvan lyttäävä vahingonilo puhkesi, jota oli syytä odottaakin. Äänessäolijat eivät pysty sopeutumaan ajatukseen, että sama heikosti perusteltu töykeä poliisin mielivalta ei voi muka kohdistu aitseensä, koska he ovat erivärisiä kuin ne kaksi naista joita ilkkuvat. Kantaväestön etuoikeus, white privilege englanniksi. Siksi heidän matuina haukkumiensa kela- ja sossurahojakin saa leikata…kröhöm…värisyistä.

  Syytä olisi kyetä samaistumaan, koska jos epäoikeudenmukaisuudessa eletään niin on vain ajan kysymys koska saa itsekin osansa. Ei mene niinkuin NKVD:n noutopartion kanssa, jolloin ylin onni oli sopertaa puoliunissaan aamuyöstä että Ivan Denisovits asuu kyllä tässä talossa ja samassa kohtaa mutta yhtä kerrosta ylempänä. Tuon kaskun päähenkilön ja nykypäivän suomalaisen välillä on niin pieni ero, että ei jälkimmäinenkään tajua vielä hyvään aikaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia tai perustuslakia. Oppi tulee vasta kriisitilanteessa, kun totutut menetelmät eivät enää auta. Kyllähän Ruotsissakin majesteetin ja kansallisen edun nimissä tehtiin männävuosikymmeninä niin paljon räikeää vääryyttä, että edistystä tapahtui. Syystäkin.

 15. Jari van Wonterghem

  Jos budjettimme ei kestä, ja perustuslakimme ei muuta salli, leikatkaamme siis kaikkien sosiaaliturvaa samalla tavalla. Menisiköhän tämä kansamme keskuudessa hyvin läpi?

 16. Meri

  Niin kauan kuin 17-20 v. suomessa syntyneiden suomalaisten opiskelijoiden perusturva on ensisijaisesti opintolainan varassa sekä riippuvainen vanhempien aiemmista tuloista, kirjoitus on turhaa valitusta. Ei tule työmarkkinatukea eikä toimeentulotukea eli Suomen syrjityin ihmisryhmä. Minusta. Jopa jo alaikäisinä.

  • Liisa

   Opiskelijat saavat opintorahaa (opintolainasta valtio kuittaa 40% mikäli valmistuu suunnitelman mukaisesti) ja lisäksi opiskelija voi myös saada toimeentulotukea samoin perustein kuin kaikki muutkin. Suunnitteilla käsittääkseni on, että opiskelijat siirtyisivät myös yleisen asumistuen piiriin. Muut opintososiaaliset edut riippuvat oppilaitoksesta, mutta yleensä edulliset opiskelija-ateriat sekä alennetut hinnat monissa asioissa opiskelijakortilla. Joten: ei opiskelijat ihan vaille jää.

   Nämä kyllä tulisi korjata:
   Opintoraha on liian alhainen ja toimeentulon lainapainotteisuus väärin. Ja se, että alle 25- vuotiailla ei ole samat oikeudet työmarkkinatukeen kuin kaikilla muillakin.

 17. Mika P.

  Jos sammakko heitetään suoraan kiehuvaan veteen, se pyrkii sieltä heti pois. Jos se sen sijaan laitetaan viileään veteen ja vettä lämmitetään hitaasti, sammakko ei huomaa mitään, vaan kiehuu lopulta kuoliaaksi. Tällainen ”sammakonkeittäminen” on ollut Suomessa meneillään jo vuosikymmeniä. Nyt alkaa kiehumispiste lähestyä.

 18. erkki

  Ei se nyt sentään noin mene:
  Valitkaa turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tilalle vapaasti juutalaiset, romanit, seksuaaliset vähemmistöt tai ihan vain vaikka vasenkätiset punatukkaiset.
  Meinaan jotta taloudellisesti tuo voisi olla punatukkaisten kohdalla briteille sopivaa. Meillä punatukkaisia vasenkätisiä on harvakseltaan. Juutalaisuus ja seksuaalinen suuntautuminenkaan ei juuri ulospäin katukuvassamme näy ja romanikin halutessaan sulautuu joukkoon. Tulitukka senkun joukosta erottuu….
  Toisaalta jonkun tietolähteen mukaan Antiikin roomalaiset arvostivat punapäitä. Se näkyi muun muassa siinä, että punapäisistä orjista sai muita kovemman hinnan. Uskottiin myös, että punapäät ovat orjina työteliäämpiä ja sinnikkäämpiä ja siksi he pääsivät parempiin oloihin. Monet orjat yrittivätkin värjätä hiuksiaan punaisiksi tämän vuoksi. Toimisiko tuo nykyisinkin. Vai joutuisiko punatukka eläkeläinen sittenkin internoitavaksi?Ikä kun tuppaa ulospäinkin ilmentymään.

Kommentoi »

Comments are closed