Arveluttava linjaus

Hallituksen ministerityöryhmä sai viimeinkin valmiiksi linjauksen ilman oleskelulupaa maassa olevien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oikeudesta toimeentulotukeen. Hallituksen asenteellisuutta kuvaa hyvin puhuminen laittomasti maassa olevien hätäavusta.

Perustuslaki sanoo, että hätäapu eli välttämätön toimeentulo ja huolenpito on kaikille järjestettävä. Päädyimme siihen, että kunnat järjestävät avun ja kunnille korvataan apu täysimääräisesti. Hätäapu saa olla vain lyhytaikaista, välttämätöntä apua, mutta ei rahaa. Toimeentulo­tuen piiriin ei laittomasti maassa olevia lueta.

Näin täsmentää ministerityöryhmän linjaa sisäministeri Paula Risikko. Katsotaanpa tätä linjausta voimassaolevan lainsäädännön valossa.

Ensinnäkään perustuslaki ei tunne sanaaa “hätäapu”. Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Perustuslaki edellyttää, että oikeus perustoimeentulon turvaan taataan lailla. Se laki on nimeltään Laki toimeentulotuesta. Sen 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Lain 4 §:n mukaan lain toimeenpanosta kunnassa vastaa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu monijäseninen toimielin eli käytännössä lautakunta.

Kunta siis toimii perustuslain edellyttämän toimeentulotukilain täytäntöönpanijana ja sen on noudatettava lakia. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät lain edellyttämällä tavalla, ei poliittisten tuulahdusten mukaisesti. Mikään maahanmuuttopoliittinen ministerityöryhmä ei voi määrätä kuntia poikkeamaan laista.

Tai tietysti voi, mutta jos kunta noudattaa työryhmän ohjeita, niin se on itse vaarassa syyllistyä lain rikkomiseen. Toimeentulotuen määrä on lain 6 §:n mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotukilaki määrittelee tarkasti toimeentulotuen rahana annettavan määrän. Mistään tavarana annettavasta hätäavusta ei tässäkään laissa puhuta. Ministereillä ei ole sellaista perustuslain ja lain tulkintavaltaa, että he voisivat rajata toimeentuloten koskemaan vain tavarana annettavaa välttämätöntä ruoka- ja lääkeapua.

Siihen tarvitaan toimeentulotukilain muutos ja sen valmistelutyö on ilmeisesti nyt käynnistetty. Siinä tullaan taas kerran törmäämään perustuslakiin. Sen 6 §:n 1 momentissa lukee yhä edelleen, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Hallituksen on taas yritettävä löytää hyväksyttävä peruste, jolla ihmiset voidaan asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Saa nähdä onnistuuko se sillä perustella, että henkilöllä ei ole oleskelulupaa.

Siihen asti ministerityöryhmän linjaus on vastoin lakia ja sitä noudattavat kunnat ottavat riskin syyllistyä lain rikkomiseen. Näin käy, kun hallituksessa ei ole yhtään juristia ja kun maahanmuuttopolitikka ajaa perusoikeuksien ohi.

***

Kommentointi vain omalla etu- ja sukunimellä, jos kanssani ei ole muuta sovittu. Jos olette juridisista tulkinnoista kanssani eri mieltä, niin perustelkaa. Pelkkä mielipide ei riitä.

Kommentit (47)
 1. suomalainen koneinsinööri
  17.12.2016, 10:06

  Kyllä Sinun pitäisi päästä oikeihin töihin juristina kun oot noin tietävä.

  1. Saku Timonen
   17.12.2016, 10:17

   Martti Nykäselle tiedoksi, että minä teen töitä juristina, kunnan luottamushenkilönä ja bloggaajana. Kaikista niistä maksetaan. Ja kun minä sanon, että täällä kommentoidaan vain omalla nimellä, niin minä tarkoitan sitä. Siksi kerron nimesi.

 2. Markku T Koivisto
  17.12.2016, 10:12

  Hieno kirjoitus taas, Sakari. Parasta näissä on, että osaat lain. Itse olen koko elämäni ollut, no, köyhä. Mutta ei koskaan olisi tullut mieleenikään kadehtia maahanmuuttajia. Tämä maa osaa olla kantasuomalaisellekin tyly. Eikä se ole maahanmuutajien syy.

  1. Pirkko Ryyppö
   18.12.2016, 04:40

   Samaa mieltä kanssasi. Elämä on heitellyt hyvästä, huonoon ja vielä kurjempaankin elämään. Ei ole ollu omasta tahdosta aina kiinni ettenkö oisi ite halunnu olla se hyväksyttävä , ei “toisten” elätti” niinku jokki asian haluavat ilmaista.

   Sillon ko oli terve, niin ei sitä arvannukkaan, että joutuu tilanteeseen jossa joutuu kulkemaan luukulta toiselle jotta pärjäis: ei menis asunto alta, ruokaa riittää ja lääkkeetkin saa ostettua.

   Mutta niinhän se on aina sanottu, että köyhä antaa siitä vähästäki .

Kommentointi suljettu.