Juridiikan oppitunti

-Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat ääniä 538 805 kappaletta. Nyt tämä mies väittää, että kaikki nämä yli puoli miljoonaa äänestäjäämme ovat rasisteja. […]  Kiitos Maiju Tapiolinna, että olet tehnyt tästä tutkintapyynnön. […] Tulee olemaan mielenkiintoista seurata tutkintaa.

Näin siis sanoo kansanedustaja Sanna Antikainen (ps) Facebookissa tarkoittaen Husu Husseinin (sd) twiittiä, jossa Husu sanoi kaikkia perussuomalaisia ja heitä äänestäneitä rasisteiksi. Nurmijärveläinen valtuutettu Maiju Tapiolinna vei asian poliisin tutkittavaksi, kuten toissapäivänä kerroin.

Minä voin kertoa, että esitutkintaa ei tule. Jos tulee, niin se ei johda syytteeseen. Jos johtaa, niin laintulkinta on heittänyt häränpyllyä. Lakeja säätämään valitun kansanedustajan olisi syytä tutustua lainsäädäntöön ennen kuin ennakoi poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa.

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetään rikoslain 11 luvun 10 §:ssä. Siellä sanotaan näin:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämän löytää yleensä moni, mutta siihen osaaminen sitten loppuukin. Lainkohtaa ei lueta kokonaan eikä sitä osata tulkita. Niinpä puolue tulkitaan rotuun, ihonväriin ja muihin laissa mainittuihin perusteisiin rinnastettavaksi kansanryhmäksi. Ilmeisesti sana ”vakaumus” aiheuttaa tämän virheellisen tulkinnan. Poliittinen vakaumus katsotaan samanarvoiseksi vaikkapa uskonnollisen vakaumuksen kanssa. Ei se ole, vaan se jää tämän lainkohdan soveltamisalan ulkopuolelle.

Asiaa selventää Valtakunnansyyttäjänviraston työryhmän raportti vihapuheen levittämisestä vuodelta 2012. Sen sivulla 21 sanotaan näin:

Poliittinen vakaumus voi monessa suhteessa rinnastua esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen. Poliittiset ryhmittymät jäävät kuitenkin käytännössä panettelu- ja solvaamistunnusmerkistön ulkopuolelle yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun erityisen vahvan sananvapaussuojan perusteella. Poliittisen mielipiteen perusteella muodostuneilla ryhmillä on lisäksi erilainen luonne kuin sellaisilla ryhmillä, jotka muodostuvat synnynnäisten ominaisuuksien ja identiteetin perusteella. Yhteiskunnallisten ja poliittisten mielipiteiden perusteella muodostuvat ryhmät eivät samalla tavoin ole pysyviä ja ne perustuvat henkilöiden vapaaehtoisiin valintoihin.

Koska säännöksen tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille vähemmistöryhmille, jotka yleensä ovat yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa asemassa ja sen vuoksi erityisen suojan tarpeessa, ja koska säännös on sananvapaudenrajoitus, ei vakaumus -termiä ole tästäkään syystä perusteltua tulkita laajentavasti kattamaan esimerkiksi poliittisen vakaumuksen perusteella määräytyviä ryhmiä.

Kuten jo toissapäivänä sanoin, niin Husun twiitti oli epäkohtelias, mutta ei rikoksen tunnusmerkistön täyttävä. Pääministeri Antti Rinteen mukaan emme tarvitse tällaista kielenkäyttöä:

-Olen ylipäätään ollut tosi paljon huolissani tästä keskusteluilmapiiristä viimeiset vuodet. Siitä on hävinnyt tai häviämässä sellainen toisten kunnioittaminen ja arvostaminen.

Minä olen huomannut ihan saman jo vuosia sitten. Se ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti juridiikkaa, vaan hyvien tapojen puutetta. Jos haluatte nähdä sitä lisää, niin vilkaiskaa tuota linkittämääni Sanna Antikaisen postausta ja erityisesti sen alla käytyä keskustelua. Osa siitä täyttää rikoksen tunnusmerkistön, muttta kuten tapana on sanoa, niin se on sitten toinen juttu.

Sellaistakin sanontaa muistan erään puolueen käyttäneen, että sitä saa mitä tilaa. Hyvien tapojen puuttuminen ei ole minkään puolueen lailla suojattu yksinoikeus.

***

Keskustelua ennakoiden kerrotaan vielä sekin, että puolueella ei ole lain tarkoittamaa kunniaa. Husu ei nimeltä mainiten sanonut ketään rasistiksi, joten asianomistajaa ei ole, ja kunnianloukkaus on asianomistajarikos. Tapiolinnan mainitsema ennakkotapaus ei sovellu tähän tilanteeseen, koska siinä afrikkalaistaustainen henkilö tuomittiin parkkisakon antaneen pysäköinninvalvojan sanomisesta rasistiksi. Siinä oli selvästi henkilöity kohde ja rikoksen tunnusmerkistön täyttävä loukkaus.

puheenaiheet politiikka yhteiskunta laki
Kommentit (33)
  1. Sairaanhoitajienkin (esim. Tapiolinna) koulutukseen tulisi sisällyttää hieman juridiikan perusopintoja. Parantaisi potilasturvallisuutta, edistäisi sairaanhoitajien omaakin asemaa selvitä elämästään ja vältyttäisiin kaikenmaailman sekoiluilta.

  2. Eihän tässävoi kuin toistaa eli lainaten vahvistaasanomaasi Saku.
    Minä voin kertoa, että esitutkintaa ei tule. Jos tulee, niin se ei johda syytteeseen. Jos johtaa, niin laintulkinta on heittänyt häränpyllyä. Lakeja säätämään valitun kansanedustajan olisi syytä tutustua lainsäädäntöön ennen kuin ennakoi poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa.
    Meinaan jotta ”se koira älähtää johon kalikka kalahtaa.
    Koiraksi,rasistiksi, muunliseksi huuhaapersoonaksi en ketään nimittele. Eihän totuus siinä kuitenkaan kasvaisi…

Kommentointi suljettu.