Sama laki kaikille

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, sanoo perustuslain 6 §. Tämän asian painottamiseen olen käyttänyt erinäisiä palstametrejä varsinkin silloin, kun on ollut puhetta maahanmuuttajien saamista tuista. Nyt kuitenkin näyttää ikävästi siltä, että pelkkänä virkamiestyönä valmisteltu lakimuutos aikoo vesittää tämän periaatteen. Muutosesityksellä mahdollistettaisiin sekä ulkomaalaisia että ulkomaalaisviranomaisten toimintaa koskevien tietojen salaaminen nykyistä helpommin, kertoo Helsingin Sanomat.

Kyseessä on siis lakihanke, jolla kahdessa eri laissa olevat maahanmuuttoa koskevat salassapitosäännökset yhdistettäisiin yhteen lakiin. Tällä hetkellä niitä on julkisuuslain lisäksi ulkomaalaisrekisteriä koskevassa laissa. Perustuslakivaliokunnan mukaan kaikki salassapitoa koskevat määräykset pitäisi koota julkisuuslakiin.

Tämä on tietenkin järkevää. Julkisuusperiaate ja hallinon avoimuuden periaate lähtevät siitä, että julkista on kaikki se, mitä ei ole erikseen lain nojalla määrätty salaiseksi. On ihan loogista, että julkisuutta ja salassapitoa koskevat määräykset ovat yhdessä laissa. Sen sijaan ei ole loogista, että ulkomaalaisrekisteriä koskevassa laissa olevat tiukemmat salassapitosäännökset yritetään ottaa lakiin vielä entistäkin tiukempina. Jo nyt käytännössä mikä tahansa syy riittää asioiden salaamiseen, ja sitä Migri on yrittänyt käyttää oman toimintansa salaamiseen.

Migri on yrittänyt salata esimerkiksi oleskelulupaa ja karkotusta koskevat päätöksensä ulkomaalaisrekisteriä koskevan lain nojalla. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin linjannut, että Migrin tekemien päätösten julkisuus ratkaistaan julkisuuslain perusteella. KHO:n linjaus on mahdollistanut Migrin päätösten julkisuuden ja kritiikin laajemmin kuin mitä uusi lainsäädäntö tekisi. Uusi laki mahdollistaisi myös poliisin toiminnan salaamisen nykyistä helpommin.  Ehdotuksen mukaan alhaisella haittakynnyksellä salattaisiin muun muassa ne poliisin asiakirjat, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä tai maassa oleskelua koskevien asioiden käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa.

Kuten uutinen kertoo, niin esitys vaikuttaa pienen piirin ideologiselta hankkeelta. Ehdotus julkisuuden kaventamisesta on syntynyt toisen lainuudistuksen sivutuotteena, valmistelu on tapahtunut kolmen sisäministeriön virkamiehen ryhmässä, salaamisen perustelut jäävät epäselviksi ja lausuntokierros on ollut suppea. Lisäksi sekä KKO että Asianajaliitto ovat esittäneet perusteltuja epäilyjä lakihankkeesta, ja jopa oikeusmisteriö on esittänyt omat epäilyksenä.

Näyttää ikävästi siltä, että ulkomaalaisten yksityisyyden suojaamisen varjolla halutaankin salata ulkomaalaisviranomaisten toimintaa. Erityisesti Migriä on arvosteltu voimakkaasti sen oleskelulupapäätösen laadusta, ja oikeuskansleri on jo vuonna 2017 antanut vakavan huomautuksen Migrin päätöksestä olla noudattamatta voimassaolervaa lakia sillä perusteella, että uusi, tiukempi laki on tulossa.

Ei tämä oikeasti voi näin mennä, ja tätä lakiesitystä vastustanevat sekä hallitus että oppositio. Esitys on vastoin nykyisen hallituksen avoimuuslinjaa, ja oppositio ei varmasti voi hyväksyä sitä, että vaikkapa ulkomaalaisen todistus kielitaidosta voidaan julistaa salaiseksi, vaikka jokaisen suomalaisen kaikki koulutodistukset ovat julkisia.

Ja ei, en todellakaan ole muuttanut omia linjauksiani. Olen edelleen sitä mieltä, että Suomessa noudatetaan perustuslakia, joka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Se tarkoittaa myös sitä, että viranomaiset eivät voi salata omaa toimintaansa eri tavalla eri ihmisryhmien osalta.

puheenaiheet laki yhteiskunta politiikka
Kommentit (8)
  1. Pandoran lipasta ei ole syytä avata. Jossain määrin ymmärränkin lakiesitysten tekijöitä ja luulen ymmärtäväni motivaatiotakin. Kielitodistukseni taitaa olla julkinen tieto, jos joku tuntee asiakseen sitä tutkailla. Turvapaikanhakijan kielitodistus on joillekin kiinnostavampi…
    Ulkomaalisen, turvapaikanhakijan hakemuspaperi lienee päätöstä odottava, eikä siten julkinen… jne
    Olisiko tässäkin asiassa ”suuri sekaannus” ja senmukainen kohina. Muutoksen tarvetta, varsinkin kun se törmännee sivistyneen? yhteiskuntamme perusajatuksiin en minäkään asiassa näe.

    1. Ulkomaalaisten kielitaidosta ovat varmaan eniten kiinnostuneita sellaiset joilla on vaikeuksia omankin äidinkielensä kanssa.

  2. Aina kun vaaditaan poliisille laajempia televalvonta ja salakuuntelu yms. lupia, niin ääliöitten perustelu on ”jos ei ole mitään salattavaa, niin…” Saman sanon nyt ihan kiusallani. Paitsi että totta kai migrillä on salattavaa. Vaikka kaikki humanistisesta työstään palkitut työntekijät, jotka ovat linjanneet, että lasten sukuelinten silpominen ei ole peruste turvapaikalle, tai lääkärinlausuntojen ohittaminen omalla asiantuntevuudella.
    Hauskasti Saku huomioi, että hallitus ja oppositio molemmat mahdollisesti vastustaa, mutta eri syistä. Ihmisten yhdenvertaisuus ei ole näitä syitä.

Kommentointi suljettu.