Julkisen sektorin vika

Eilen kerroin, että koronakriisi ja sen hoitamisessa havaitut puutteet näyttävät olevan hallituksen vika. Tänään näyttää siltä, että syyllinen on koko julkinen sektori. Kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat julkaisseet yhteisen kirjeen, jossa he kritisoivat suojavälineiden puuttumista. Yksityiset terveydenhoito- ja hoivayritykset puolestaan ovat moittineet sosiaali- ja terveysministeriötä näytteiden ottamisessa ja hoitopaikoissa tarjotun avun torjumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen selitti rauhallisesti ja toimittajan provosoinnista piittaamatta suojavälinetilannetta eilisillan A-studiossa. Hän muistutti, että lakisääteisen, pysyvän määräyksen mukaan suojavarusteita pitäisi olla kaikilla toimijoilla riittävästi 3–6 kuukauden ajalle normaalioloissa. Nyt on käynyt ilmi, että läheskään kaikki eivät ole noudattaneet lakia. Tästä voi päätellä, että kovimmalla äänellä suojavarusteita valtiolta vaativat peittelevät omia laiminlyöntejään.

Sanotaan se vielä kerran. Kaikilla terveydenhuollon yksiköillä, niin julkisilla kuin yksityisillä, on lakisääteinen velvollisuus pitää suojavarusteita 3-6 kuukauden varasto. Kunnan ylläpitämässä laitoksessa asiasta vastaa kunta, sairaanhoitopiirissä sairaanhoitopiiri ja yksityisessä yksikössä yksityinen palveluntarjoaja. Valtio vastaa omien yksiköidensä lisäksi Huoltovarmuuskeskuksen varastosta.

Kun asiasta ei ole huolehdittu lain määräämällä tavalla, niin annetaan lehteen haastattelu, jonka mukaan hallitus on tehnyt virheen. Ilmeisesti Suomessa ei enää nykyisin voi odottaa, että kaikki toimittajat perehtyisivät asioiden taustoihin ja haastateltavien motiiveihin. Tärkeintä näyttää olevan saada aikaan keskustelua herättävä juttu.

Kuten suojavälinekeskustelu osoittaa, niin kriisin hetkellä julkinen sektori on ainoa tuki ja turva. Tästä tosiasiasta pyrkivät hyötymään myös apua tarjoavat yksityiset toimijat, joiden maine ja tulot ovat kokeneet kovia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Nyt ne ovat haistaneet tilaisuuden paikata talouttaan myymällä virustestejä ja hoitopaikkoja julkiselle sektorille markkinahintaan, johon ehkä voi sujauttaa vielä koronalisän.

Kaikki resurssit pitää tietenkin voida ottaa käyttöön, mutta maksajana on aina julkinen sektori. Se sama, joka verottaa ja jonka taloutta on tasapainotettu leikkauksin. Innokkaimmat leikkaajat suunnittelevat jo tulevaisuudessa välttämättömiksi nähtyjä leikkauslistoja, jotta koronan aiheuttamat kustannukset saadaan tasoitettua. Tämä on kummallista ideologista sokeutta, sillä viimeistään nyt kaikkien pitäisi tajuta julkisen sektorin rooli. Sillä on lakisääteinen kokonaisvastuu terveydenhoidon järjestämisestä, tekipä käytännön työt kuka tahansa. Jos ne työt tekee yksityinen sektori, niin silloin julkinen sektori on maksumies.

Paras systeemi on tietenkin se, että julkinen sektori vastaa hoidon järjestämisestä ja pääosin myös käytännön toteuttamisesta. Tarpeen mukaan se sitten täydentää omia palvelujaan ostamalla niitä yksityissektorilta. Näinhän meillä on tehty ja tehdään, vaikka viime vaalikaudella tämä järjestelmä aiottiin romuttaa ja siirtää vastuuta yhä enemmän yksityissektorille.

Siis sille, joka kovasta huudosta päätellen on varustautunut suojavälineidenkin osalta kaikkein huonoimmin.

Kun seuraavan kerran kuulette puhetta julkisen sektorin laiminlyönneistä, niin kuunnelkaapa ensin, kuka puhuu. Sitten voitte miettiä, miksi hän puhuu niin. Julkisen sektorin moittijoilla on yleensä aina oma lehmä ojassa. Se lehmä voi olla yksityistämisen ideologia, johon liittyy kiinteästi julkisen sektorin toimintojen leikkaaminen. Tai sitten se voi olla ihan vain omien laiminlyöntien peitteleminen.

Kyllä valtionkin toiminnasta varmasti puutteita löytyy, mutta se tekee koko ajan parhaansa paikatakseen sekä omat että erityisesti muiden laiminlyönnit.
***

EDIT 8.4.2020 klo 16.15: Juttua korjattu siten, että 3-6 kuukauden varasto perustuu lakisääteiseen, pysyvään määräykseen, ei suoraan lakiin.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka
Kommentit (101)
 1. Jos tarkkoja ollaan, niin ei ole mitään lakia, joka velvoittaisi ketään varastoimaan tarvikkeita. Laki löytyy vain lääkkeiden varmuusvarastoinnista. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten on STM:n julkaisu, ei lainsäädäntöä. Sen huomaa aihetta koskevasta lainauksesta: ”Terveydenhuollon laitosten tulisi pitää varmuusvarastossa aina vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muitakin keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita.” Konditionaalin käyttö kertoo suunnitelman olevan ohje ja ”normaali kulutus” ei tosiaankaan ole sama koronaepidemian käyttömäärät.

  Varautumissuunnitelma ei myöskään koske yrityksiä, koska siinä puhutaan ”laitoksista”, jotka siis ovat joko kunnallisia tai valtion hallinnoimia. Ministeri Pekosen väärinymmärrys asiassa on tietysti luonnollista, koska hän ei ole juristi, vaan lähihoitaja, jonka tulisikin olla koulutustaan vastaavassa, arvokkaassa työssä.

  Vanhusten kotihoidossa, joka itselleni on varsin tuttua, ei myöskään normaalisti käytetä hengityssuojaimia, joten sellaisten varastoiminen mahdollista pandemiaa varten ei ole edes STM:n julkaisun perusteella tarpeellista.

  Kyllä tässä varmastikin on tehty virheitä hallinnon jokaisella tasolla, mutta valmiuslakien julistamisen jälkeen hallituksella on sellainen mandaatti, että Yhdysvaltojen presidentti Harry S. Trumanin sanoin ”The buck stops here” eli vastuu on hallituksen. Turha yrittää selittää muuta.

  1. Mirja Pekkonen
   8.4.2020, 13:39

   Ihan turha on yrittää kierrellä ja kaarella tätä asiaa. Siellä tulisi olla riittävä määrä suojaimia, nyt ei ollut.

   Äläkä viitsi ottaa vastuuta pois yksityisiltä toimijoilta, heidän kuuluu varautua myöskin pandemioihin.

   Ministeri Pekonen on toiminut tehtävässään erinomaisesti.

   Nimimerkillä olen siellä yksityissektorilla ollut minäkin töissä. Vieläkin löytyi iso läjä hengityssuojaimia,suojatakkeja ja monta litraa käsidesiä, josta siitäkin on kuulemma ollut pulaa.

  2. Edellisten hallitusten ja ministeriöiden johtavien virkamiesten laiminlyönnit kaatuvat nyt nykyisen hallituksen syliin, vaikka se on yrittänyt tehdä parhaansa ongelman hoitamiseksi.

   Huoltovarmuudesta säästäminen on ollut lyhytnäköistä. Kansalaisten turvallisuutta ja perusoikeuksia koskevissä lakiteksteissä ei pitäisi olla suosituksia ja konditionaaleja eli pitäisi- tai tulisi sanontaja, vaan ehdottomia sitovia määräyksiä: “tulee olla”, “on oltava”. Lisäksi laiminlyönneistä tulee säätää rikosoikeudelliset seuraamukset ja valvonnan on oltava ajantasaista.

   Ex-pääministeri Juha Sipilän toitottamat tavoitteet: “normien purku” ja “omavalvonta” sote-alalla ovat nyt näyttättäneet toimimattomuutensa, mutta syntipukiksi nykyinen oikieisto-oppositio ja valtamedia nimeää nykyisen hallituksen, jolla on ennestääkin ollut paljon tekemistä Sipilän hallituksen tekojen korjaamisessa.

   Huoltovarmuudesta aiheutuu etukäteen aina kustannuksia, mutta se on parempaa riskeuihin varautumista kuin pelkät vakuutukset. Aikaisemmin tehdyt riskiarvioinnit ovat menneet täysin pieleen.

  3. Erkki Posti
   8.4.2020, 13:43

   Caritas ja muut loiset elävät juuri noilla periaatteeilla: rahat pois kuleksimasta. Hädän tullen vastuun kantaa kuitenkin valtio ja lypsetyt rahat saa pitää. Firma vaihtaa nimeä ja konkurssin jälkeen puhtaalla taseella uuteen kusetukseen kokoomuspoliitikkojen tuella.

  4. Raimo Korhonen
   8.4.2020, 14:07

   Siis “vastuu on hallituksen. Turha yrittää selittää muuta” – mutta vasta valmiuslain käyttöönoton jälkeen. Turha selittää muuta.

  5. Antero Pönni
   8.4.2020, 14:25

   Samalla lailla ne yksityiset toimijat ovat vastuussa niistä varmuusvaraistosta. Joten on ihan turha venkoilla. Vai oletko itse yksityinen toimija? Kirjoitus viittaa siihen suuntaan.
   Eiköhän nuo varmuusvarastot kirjoiteta lakiin tämän pandeman myötä. Sinne on myös saatava sanktiot jos niistä lipsutaan. Vielä tarpeeksi järeät ettei kellään tule mieleen ohittaa määräyksiä käden heilautuksella.
   Nyt kaupungit ja kunnat toivat esiin oman tyhmyytensä, samoin yksityiset yritykset. Suojavarusteiden riittävyys on jokaisen yksikön, kunnan, kaupungin ja yksityisen yrittäjän vastuulla!
   Valtio/ hallitus huolehtii varmuusvarastosta joka avataan sitten 3-6 kuukauden päästä pandeman alusta jos ei muualta ole saatu varusteita. Nyt taisi olla enintään viikoksi lepsummissa paikoissa varusteita.
   Nyt jouduttiin menemään varmuusvarastolle kuukauden jälkeen.
   Sankioita huutaa näin löperö toiminta.

   1. Erik arkinen
    8.4.2020, 18:48

    Jos kaipaat täsmällistä ja edes lähes täydellistä lakiehdotusta eduskuntaan tämän krrisin mentyä, niin anna pari vaalikautta etumatkaa, että kokoomus on saanut kaunokirjoituksella piilotetuiksi kaikki sellaiset ehdottumuudet, jotka koskisivat joitain yksityisen sekstorin yrittäjiä.
    Äsken tuli uutisissa miten härskisti eräs Attendo jossain Savonmualla aiheutti n. 10 vanhuksen kuoleman.
    Jossain laissa on mainittu, että kuolemantuotamuksen aiheuttaminen on myös rangaistava.

  6. Nyt toimitaan 2012 varautumisuunnitelman ja vastuiden pohjalta ja kyllä siellä on aivan selvä velvoite 3-6kk varautumisesta. Se, että sanamuoto on tyyliin “tulisi, on hyvä testata jne.” ei poista vastuuta huolehtia asioista, tapa miten huolehditaan ei ole oleelisinta kunhan vaan huolehtii. Nyt esimerkiksi Vapaavuoren organisaatio, Helsinki, ei ole huolehtinut, vaan on alkanut saivarrellen pakoilemaan vastuutaan. Nyt nähdään se miksi kokoomus suhtautuu niin nihkeästi kaikkiin vieläkin selväsanaisimpiin kirjauksiin, siksi että se haluaa jättää nimenomaan yksityisille palveluiden tuottajille porsaanreikiä joilla rahastaa tai yrittää pelastaa itsensä jos palvelun laatutaso ei ole riittävä. Osittain tuohon kirjausten “väärinymmärtämiseen” sorrutaan myös julkisella puolella, vaikkei olisi edes syytä, mutta jotkut siihen sortuvat säästöpaineiden pakottamina. Yksityisille nuo ovat suoraan rahanarvoisia “väärinymmäryksiä”. Onneksi valinnanvapaussote ei totutunut, se olisi ollut ryöstö ja loputon selitysten viidakko kuten korona osoittaa.

   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72870

   Eivätkä vastuut ja velvollisuudet ole mihinkään hävinneet nytkään, edelleenkin pätee sama 3-6kk varautumisvelvoite! Ei velvoite ole siirtynyt hallitukselle, vaikka toki hallitus auttaakin parhaansa mukaan ja toivottavasti muutkin.

   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vmlouek/marin-osa-sairaanhoitopiireista-kunnista-ja-muista-toimijoista-laiminlyonyt-varautumisvelvoitteensa-nyt-hallituksen-vika/

   Ja hallitushan on jo ottanut pallon varautumissuunnitelmaan päivittämisestä. Siinä on tukittava ainakin Vapaavuoren ja muiden vastuullisten mentävät porsaanreiät ja kirjattava vastuut niin, ettei asia ole jatkossa epäselvä pahimmillekaan selittäjille ja vastuunpakoilijoille.

   1. Pieni kulkija
    10.4.2020, 23:48

    Jan Vapaavuori on kyllä hävytön. Helsinki on Suomen ainoa kaupunki/kunta joka on plussalla. Eikä mitään hiluja vaan 310 miljoonaa euroa!

  7. Mari Ryyppö
   8.4.2020, 15:48

   “Ministeri Pekosen väärinymmärrys asiassa on tietysti luonnollista, koska hän ei ole juristi, vaan lähihoitaja, jonka tulisikin olla koulutustaan vastaavassa, arvokkaassa työssä.”
   Siinäpä se kiteytettynä eli ministerin olisi pitänyt pysyä lestissään. Vaikka Pekonen ei olekaan juristi, löytyy ministeriöstä taatusti henkilöitä, joilta sellainen koulutustausta löytyy.
   Missä muuten on määritelty, että laitos-sana ei tarkoittaisi yksityisiä toimijoita?

   1. Mari Ryyppö
    8.4.2020, 16:04

    Vilkaisimpa tuota julkaisua ja sellähän on loppupäässä pitkä lista eri lakeja ja viittauksia niiden pykäliin, joihin julkaisu nojaa, joten en ymmärrä kommentoijan väitettä, että mitään lakia ei olisi.

  8. J. Jörgensen
   8.4.2020, 16:01

   Yksi selvimpiä Suomen armeijan jakamia oppeja oli se, että jos homma kusee, niin vastuu on aina johtajan. Kun johtaja antaa jonkin käskyn, hänen on myös valvottava sen noudattamista. Jos alainen ei noudata saamaansa käskyä – jonka hän on kysyttäessä ilmoittanut ymmärtäneensä, ja jonka noudattaminen on hänen koulutuksensa ja taitojensa perusteella odotettavissa kohtuudella – asia siirtyy kurinpitotoimien puolelle. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole.

   1. Ja tuon periaatteen mukaan nyt olisi kurinpitotoimenteiden paikka. Vapautta ja omavalvontaan luottamista vaaditaan, mutta kun tulee tiukka paikka, niin nämä vapauden vaatijat kysyvät kenen vastuulla on valvonta ja miksei valvottu. Saman kaltainen ilmiö esiintyy kun vaaditaan koko ajan yhteiskunnan roolin pienentämistä, mutta kun tulee tiukka paikka niin huudetaan yhteiskuntaa apuun vailla mitään rajaa. Tässä kaksinaismoralismissa kunnostautuu erityisesti kokoomus.

    Se huono puoli kurinpitoimilla on etteivät ne koskaan vaikuta menneeseen ja siksi kannattaa keskittyä ennakoiviin toimenpiteisiin. Mikä olisi sopiva rangaistus Vapaavuorelle kun Helsingin terveydenhuollossa ei ole pidetty huolta riittävästä valmiusvarastosta? THL:n määräyshän on tarkkaan luettuna sellainen, että jos sitä noudatetaan, eivät varusteet lopu koskaan oli tilanne mikä tahansa.

   2. Ei ole rakettitiedettä, eikä kyllä äkkiseltään keksi mitään muutakaan koulutusta, joka valmistaisi tuohon trendiammattiin… johtaja. Luku-ja kirjoitustaidosta tuskin on apua, tai sydämensivistyksestä. Pörssikurssien tuntemuksesta kyllä voisi olla…

    Voisiko joku talvisodanhengentolkuttaja esittäytyä ja valaista tällaista vajaavaista naista. Että olitteko te heitä, jotka siellä etulinjassa olivat taistelemassa,vai miten tässä itsekin pääsisi sille talvisotalaiselle jalolle yhteiselle juhlamielelle? Ehkä ne sotakorvaukset tuli maksettua ihan omasta pussista vai miten sinne ylpeään joukkoon ylipäätään nyt pääsee? Vai mistä tästä repisi sitä hienoutta. No ehkä ne luvut näyttävät näille todellisille matemaatikoille mielenkiintoisina myös niissä kuolintilastoissa. 25 904 kaatunutta tai kadonnutta 43 557 haavoittunutta 1 000 vangittua 957 siviiliä… Huhhuh, kyllä se on sitten vaan niin hienoa.

    …Mutta kun minä vieläkin niin kovasti silti tahtoisin päästä osalliseksi tuosta suuresta yhteismeiningistä… Että voi kunpa nyt vaan äkkiä pääsisi sinne, niin monen ihannoimaan nostalgiseen SUOMEN TALVISOTAAN! Oikein höristämään korviaan kun meidän Suomen sotapojat huuteli sieltä rintamalta komentajille eikä tulleet takaisin. Varmaan huusivatkin että stana te muut mitään osaa! Tai tiiä! Mä vedän tätä pervitiiniä nyt ihan yksin, eikä niinku paskaakaan kiinnosta. Suksikaa kaikki kuuseen, se vihollinen meni jo vapaaehtosesti, ehkä. Joku karhu tuolla mettässä vilahti mutta se olikin se meidän kahdenkeskeisen prikaatin harhauttaja, nimittäin NALLE! Lähetään, Nalle vetään sitä hunajaa ja peiton alle. Kylmäkin alkaa vähän jo olla.

    No mutta hei! SA-kaupasta saa edullisesti suksia. Ja kun nytkin on se valmiuslaki. Niin minäpä lähden jo edeltä hiihtelemään sinne ja katselemaan, että onkos hyvä meininki! Raivaan vähän latua teille ja viritän kranaatilla makkaranpaistotulet… Tulkaa sitten perässä. Nähään siinä keskellä tulilinjaa vaikka kello viisi, tai kuusi, tai joskus siinä sitten kun olet levänny hyvin ja muuten sopii ja kotiväellekin sinne tulla leikkimään. Mutta muista sinä tuoda niitä munkkeja sieltä sotilastuvasta niin minä otan älypuhelimen varmuudeksi mukaan, niin voidaan sitten ihan itte miettiä rauhassa, että mihinkä suuntaan sitä kannattaa tästä lähteä. Siinä on sellanen Googlen kehittämä ohjelma jolla voidaan katsoa missä ollaan, jos eksytään. Älä muuten unoha niitä makkaroita! Mietitään sitten yhdessä että mistä saataisi niitä tikkuja joilla paistaa, ettei kuole nälkään.

    Minä taisin olla jälki-istunnossa kun meillä oli Talvisotaa käsittelevä historian oppitunti. Onneksi tätä talvisodanhenkeä hoetaan nyt niin urakalla, että sen varmaan jokaisen päähän iskostuu. Miten kullekkin.

  9. Lennokas kirjoitelma sinulla “caritas”. Käsien pesu ilman saippuaa. Minusta sinun kannattaa jatkossa pitäytyä vanhusten hoivassa. Anna niiden analysoida, joilla on kyky siihen ja asiaosaaminen. Kirjoituksesi on kuin persujen käsikirjasta. Hallituksen vika. En viitsi selittää. Tuskin ymmärtäisit.

  10. Matti Eskelinen
   8.4.2020, 22:19

   Hienosti dissattu lähihoitajataustainen ministeri: “ei ole juristi, vaan lähihoitaja, jonka tulisikin olla koulutustaan vastaavassa, arvokkaassa työssä”

   Jospa sinäkin pitäytyisit palkkatyössäsi ja lopettaisit pseudoälykkäät kommenttisi, sillä aivan ilmeisesti sinulla ei siihen kapasiteettia ole. Lienetkö roskakuski?

   1. Miksi roskakuski: tavoittelemisen arvoinen duuni minulle ainakin! (Kaksinkertainen ylempi korkeakoulutettu, mutta alaltani en töitä saa.)

    1. Matti Eskelinen
     9.4.2020, 16:34

     No joo, roskakuski on kyllä todellakin arvostettava ammatti. Pahoittelen huonoa sanavalintaani. Itseasiassa en keksi tähän hätään yhtään dissattavaa ammattialaa, kaikkia tarvitaan.

 2. Tarja Laaksonen
  8.4.2020, 13:05

  Näin asia on, mitä kirjoitit. Eilen katsoin A-studiota hämmästellen, miten hyökkävä oli toimittajan asenne. Samalla kuitenkin ihastelin Aino-Kaisa Pekosen rauhallista ja asiantuntevaa suhtautumista ko. haastattelussa. Kyllä on kova tarve saada hallitus näyttämään epäonnistuneelta. Onneksi suuri osa kansaa näkee hallituksen osaamisen ja parhaansa tekemisen.

  1. Ässä hihassa nro 50
   9.4.2020, 13:46

   Useammankin toimittajan haastatteluja on vastenmielistä katsoa em hyökkäävän asenteen vuoksi. Mielestäni kyseisen kaltainen asenne lähentelee maanpetturuutta, ei istuvaa hallitusta kesken maailmanlaajuisen kriisin aleta haukkua ja vetää mattoa pois jalkojen alta. Epäkohdista voi keskustella aivan asiallisesti. Hallitus on onneksi niin asiantunteva, että haastattelijoiden konnankoukut eivät heitä provosoi. Kansallisen yleisradioyhtiön tehtävä on välittää hallituksen tiedonantoja ja valistaa kansalaisia hallituksen ohjeiden nodattamisessa tässä valtaisassa maailmanlaajuisessa kriisissa. Nyt ei olla keräämässä poliittisia irtopisteitä. Tosin sitäkin jotkut tekevät, mutta luulen sellaisen toiminnan herättävän laajemmaltikin vastenmielisyyttä juuri tuota politikoijaa kohtaan.

   1. Ässä hihassa nro 50
    9.4.2020, 13:49

    Eilinen kello 16.00 huoltovarmuuskatsaus oli erinomaisesti toteutettu. Kukin asianomainen virkamies vuorollaan selkeästi selvitti oman alueensa tilanteen. Tällaista lisää!

Kommentointi suljettu.