Raportin mukaan työllisyyttä voidaan kasvattaa lisäämällä nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien sekä pienten lasten äitien työvoimaan osallistumista ja alentamalla rakenteellista työttömyyttä. Työmarkkinoiden toimintaa parantaisi palkkojen ja muiden työehtojen laajempi sopiminen yritys- ja toimipaikkatasolla. Lisäksi työmarkkinoiden toimintaa parantaisi työn vastaanottamisen kannustimien parantaminen ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka.