Tynkkysen lista

Perussuomalaisten kolmanneksi varapuheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Sebastian Tynkkynen harmittelee Facebookissa, että suurin osa kansalaisista ei tiedä puolueen maahanmuuttopoliittisia linjauksia. Epätietoisuuden hälventämiseksi hän on julkaissut oman listansa tarvittavista toimenpiteistä ja antaa ymmärtää sen olevan koko puolueen linja. Jos ei nyt, niin ainakin tulevaisuudessa.

Katsotaanpa listaa vähän tarkemmin.

Ensimmäinen kohta kertoo, että Tynkkynen on oppinut maahanmuuttajien sosiaaliturvan alentamisen vaativan perustuslain muuttamista. Sitä hän ei kerro, että muutos pitäisi tehdä ihmisten yhdenvertaisuuden lain edessä takaavaan pykälään. Sen poistaminen antaisi täysin vapaat kädet minkä tahansa ihmisryhmän eriarvoiseen kohteluun missä tahansa asiassa. Tynkkynen voisi selittää kannattajilleen myös sen, miten perustuslakia muutetaan ja millaisen enemmistön se vaatii.

Toisen kohdan mukaan pakolaisen lomailu kotimaassa poistaisi pakolaisstatuksen. Näin voi käydä jo nykyisen lain mukaan, sillä pakolaisaseman voi menettää, jos turvautuu uudelleen vapaaehtoisesti kansalaisuusvaltionsa suojeluun tai asettuu sinne vapaaehtoisesti asumaan. Matkustaminen kotimaahan voidaan tulkita kansalaisuusvaltion suojeluun turvautumiseksi.

Neljännessä kohdassa vaaditaan automaattista ja nopeaa karkotusta henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Listasta ei selviä, missä vaiheessa karkotus pantaisiin täytäntöön. Karkotettaisiinko ennen rikoksesta tuomitsemista ja rangaistuksen kärsimistä vaiko vasta niiden jälkeen? Jos ennen, niin rikoksen tehneet ulkomaalaiset selviäisivät ilman rangaistusta, ja jos vasta niiden jälkeen, niin esitys on nykyisen lain mukainen.

Nykyisen lain mukaan karkottamiseen riittää syyllistyminen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta tai että henkilön on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin. Vankeuteen ei edes tarvitse tuomita vuodeksi, vaan riittää, että rangaistusasteikon mukaan sitä voidaan tuomita vuosi. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat tyypillisesti tällaisia.

Perheenyhdistämisen kriteerit ovat jo nykyisin tiukat, ja 3 000 euron minimitulovaatimus työperäiselle maahanmuuttajalle asettaisi suomalaiset maahanmuuttajia heikompaan asemaan työmarkkinoilla. Suomalaiselle voisi maksaa samasta työstä alempaa palkkaa kuin työperäiselle maahanmuuttajalle.

Nykyisin turvapaikka myönnetään neljäksi vuodeksi, ja sen jälkeen on haettava jatkolupaa. Tynkkysen esitys vuosittaisesta tarkastelusta vaatisi lisää resursseja, kuten vaatisi myös kolmannen kohdan mukainen lähtörahan korotus. Ilmeisesti mikään kustannus ei ole liikaa, kunhan vain ulkomaalaiset saadaan pois maasta.

Pahin kohta listassa on numero yhdeksän, jonka mukaan vastaanottokeskukset muutettaisiin säilöönottokeskuksiksi. Nykyisin säilöön voidaan ottaa ulkomaalaislain 121 §:ssä säädetyin perustein. Tynkkynen poistaisi kaikki säilöönoton esteet ja olisi valmis riistämään vapauden jokaiselta turvapaikanhakijalta riippumatta siitä, onko hän syyllistynyt mihinkään rikokseen tai käyttäytynyt muutenkaan moitittavasti. Tämäkin vaatisi perustuslain muuttamista, sillä perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin.

Jos yhdenvertaisuus lain edessä saadaan poistettua, niin tämäkin Tynkkysen vaatimus voidaan toteuttaa. Tosin sen jälkeen ihan kenet tahansa voidaan sulkea mielivaltaisesti ilman mitään syytä ja tuomioistuimen päätöstä säilöönottokeskukseen tai mihin tahansa vapaudenriistolaitokseen.

Kansanedustaja Tynkkynen ei selvästikään tunne sitä lainsäädäntöä, jota haluaa muuttaa ja josta hän tekee linjauksia koko puolueensa nimissä. Ennen kaikkea hän ei näytä tiedostavan vaatimuksensa vaaroja. Mikä voidaan tehdä yhdelle ihmisryhmälle, voidaan tehdä mille tahansa ihmisryhmälle.

puheenaiheet yhteiskunta politiikka laki
Kommentit (46)
 1. Eikös kohta kymmenen ole mahdoton ellei irtauduta melko liudasta kansainvälisiä sopimuksia? Mahtaisiko moisesta tulla meillekin pari ikävää seurausta?

  1. Saku Timonen
   4.8.2021, 22:11

   Kyllä. Pitäisi irtautua kaikista ihmisoikeus- ja pakolaissopimuksista.

 2. Ei mitään uutta auringon alla tuossa Tynkkysen listassa. Tällaista menoahan löytyy löytyy ihmiskunnan historiasta, vaikka viime vuosisadalta. Inhottavinta ihmisolennon kannalta on se, että päästä kohtelemaan mielivaltaisesti jotakin ihmisryhmää kiehtoo yllättävän monia ihmisiä.

  1. Juuri näin! Tyypillistä Tynkkystä tämäkin lista. Ko. poliitikolla ei ole muita tarkoitusperiä kuin pysyä näkyvissä ja huudattaa omaa kannattajakuntaa. Mitään aiheellista perustetta näin vahingollisille ja perustavaa laatua oleville lainsäädäntömuutoksille ei Suomessa ole.

Kommentointi suljettu.