Taannehtivaa lainsäädäntöä?

Suhtautuminen ennen vuotta 2011 eduskuntaan valittujen kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen näyttää olevan hyvä keino testata kansanedustajiemme lakitietämystä. Tai halua sivuuttaa ikävä asia tekemättä sille mitään. Nyt jotkut edustajat ovat keksineet, että eläkkeeseen puuttuminen olisi vastoin oikeusvaltion periaatteisiin kuuluvaa taannehtivan lainsäädännön kieltoa.

– Yksi oikeusvaltion ennustettavuuteen ja luotettavuuteen liittyvä periaate on, että takautuvaa lainsäädäntöä ei säädetä, siksi muuttaminen jälkikäteen ei ole mahdollista, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Samoilla linjoilla ovat myös vihreiden ja RKP:n ryhmien puheenjohtajat.

He ovat käsittäneet taannehtivan lainsäädännön kiellon väärin. Jos heidän tulkintansa olisi oikea, niin yhtään lakia ei voitaisi milloinkaan muuttaa tai kumota. Kaikki aiemmin säädetty pysyisi sellaisenaan voimassa maailman tappiin. Mitään kerran myönnettyä etuutta ei voitaisi poistaa tai edes alentaa. Nykyisen hallituksen aikana tehdyt leikkaukset olisivat vastoin oikeusvaltion periaatteita.

Jos taannehtivan lainsäädännön kieltoa tulkittaisiin näin, niin kaikki hallituksen työttömiin kohdistamat uudet leikkaukset ja velvoitteet olisivat vastoin oikeusvaltion periaatteita. Samoin koulutusleikkaukset. Kun on kerran päätetty maksaa jotain, niin se on kiveen hakattu. Yhtään kriminalisointia ei voitaisi poistaa laista eikä uusia lisätä. Rangaistuksia ei voitaisi lainsäädännöllä koventaa tai alentaa, sillä sehän olisi väärin niitä kohtaan, jotka on tuomittu aiemman lain mukaan tai niitä kohtaan, jotka tuomittaisiin uuden lain säätämisen jälkeen tehdystä teosta, joka ei aiemmin ole ollut rikos.

Taannehtivan lainsäädännön kielto liittyy rikosoikeuteen. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että tehdystä teosta ei voida tuomita, jos se ei ollut rikos tekoaikana. Tämä periaate on johdettu legaliteettiperiaattesta, josta on säädetty perustuslain 8 §:ssä näin:

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. 

Kyllä tätä voidaan laajentaa koskemaan muutakin lainsäädäntöä. Jos nyt säädettäisiin laki, jolla kaikkien sopeutumiseläkettä saaneiden olisi maksettava takaisin jo saamansa eläkkeet, niin se olisi vastoin taannehtivan lainsäädännön kieltoa. Tällaista ei kuitenkaan ole kukaan ehdottanut. On vain ehdotettu epäoikeudenmukaiseksi huomatun eläkkeen lakkauttamista. Nyt sopeutumiseläkettä saaville kansanedustajille voitaisiin ruveta maksamaan sopeutumisrahaa samoilla perusteilla kuin vuonna 2011 ensimmäisen kertaan eduskuntaan valituille. Se ei olisi vastoin taannehtivan lainsäädännön kieltoa, vaan asettaisi kaikki yhdenvertaiseen asemaan.

Kansanedustajat voitaisiin myös siirtää yleisen työttömyysturvan piiriin. Kuten Anna Kontula eilen minulle huomautti, niin se olisi joillekin kansanedustajille yhdenvertaisuuden lisäksi jopa taloudellisesti edullisempaa kuin nykyinen järjestelmä.

Yhdenvertaisuus lain edessä on myös yksi oikeusvaltion periaatteita, ja se sekin lukee perustuslaissa. Lainsäätäjämme tarvitsisivat näköjään juridiikan ja oikeusjärjestelmän alkeiden opetusta.

 

Kommentit (31)
  1. Todella silmät avaava kirjoitus, kiitos.
    Ihmeellistä, että tälläistä kähmintää sallitaan nyky-Suomessa, meno on kuin Italiassa tms. Kyllä toisilta leikataan, mutta kansanedustajille sallitaan pitkä etuus vieläpä huonosti tehdystä työstä, kun ei ole tullut enää valituksi eduskuntaan. Tämä on niin väärin. Onneksi uusille edustajille on jo joku tolkku, mutta pois myös vanhoilta.

  2. Onko sopeutumiseläkettä pidettävä eläkkeenä vai työttömyyskorvauksena? Kukaties kultaisena kädenpuristuksena tai optiona?

    Joka tapauksessa palomiehille tehtiin ikävä “taannehtiva” muutos eläkeikään. Kaikkien eläkeikä nostettiin 55:stä 65 vuoteen. Ei ketään vaadittu silti palaamaan töihin eläkkeeltä, jos oli jo siinä iässä. Muutos koski vain vielä laukeamattomia eläkkeitä. Eläkkeen tasoon taas voidaan tehdä vaikka mitä heikennyksiä, kuten on tehtykin.

    Kansanedustajien lokopäiväraha on minusta työttömyysturvaan rinnastettava tuki, joten kyllä sitä voi leikata kuten muitakin tukia.

    Kansanedustajat vetoavat saavutettuun etuun, mikä kansalaisten kohdalla ei auta.

Kommentointi suljettu.