Oikeusvaltion häpeätahra

Suomi on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen toista ja kolmatta artiklaa palauttamalla joulukuussa 2017 Irakiin turvapaikanhakijan, johon kohdistui todellinen hengenvaara. Mies tapettiin kolme viikkoa paluun jälkeen. Toinen artikla turvaa jokaisen oikeuden elämään, kolmas artikla kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun. Sopimusvaltiot eivät saa palauttaa ketään maahan, jossa hänen henkensä on uhattuna tai jossa häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Näin päätti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin eilen. Migri ja tuomioistuimet pahoittelevat asiaa ja sanovat järjestelmän pettäneen. Sisäministeri Maria Ohisalo lupaa selvittää tapahtumien kulun ja varmistaa, ettei tällaista enää koskaan pääse tapahtumaan.

Minä voin auttaa asian taustojen selvittämisessä. Näin pääsi tapahtumaan, koska otettiin tietoinen riski, joka toteutui.  Sen riskin otti Sipilän hallitus vuonna 2016. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma oli käytännössä perussuomalaisten kirjoittama.

Kesällä 2016 hyväksyttiin lakimuutokset, joilla ihmiset asetettiin eriarvoiseen asemaan lain edessä vastoin Suomen perustuslakia. Silloin poistettiin turvapaikanhakijoilta oikeus käyttää puhuttelussa avustajaa. Oikeus avustajaan annettiin vasta valitusvaiheessa, ja silloinkin avustajan palkkio määräytyi tavallisen tuntiveloituksen sijaan kiinteästi. Tämä houkutteli alalle asiat huonosti hallitsevia avustajia, joille asiakkaan etua tärkeämpää saattoi olla laskun kirjoittaminen. Kiinteä palkkio ei houkutellut osaajia hoitamaan vaikeita ja paljon työtä vaativia juttuja.

Va­li­tu­sai­ka hal­lin­to-oi­keu­teen lyhennettiin 21 päi­vään ja Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen 14 päi­vään. Yleinen valitusaika on 30 päivää, joten turvapaikanhakijat asetettiin lain edessä eriarvoiseen asemaan. Päätöstä perusteltiin turvapaikanhakijoiden aiheuttamalla kuormituksella tuomioistuimille ja valtiontaloudelle.

Kirjoitin silloin, että jatkossa ihan mikä tahansa ihmisryhmä voidaan asettaa lain edessä eriarvoiseen asemaan ihan vain sillä perusteella, että nämä ihmiset ovat taloudellinen rasite valtiolle.

Vielä pahempaa seurasi joulukuussa 2016. Silloin vain neljän ministerin päätöksellä käynnistettiin toimenpideohjelma paperittomien etsimiseksi ja palauttamiseksi. Tämä paperittomien ongelma aiheutettiin ihan itse poistamalla kokonaan mahdollisuus myöntää oleskelulupa humanitäärisistä syistä niille, jotka eivät täytä turvapaikan myöntämisen edellytyksiä, mutta joita heidän kotimaansa ei suostu ottamaan vastaan. Heistä ihan tekemällä tehtiin paperittomia eli laittomasti maassa oleskelevia.

Kielteisen päätöksen saaneille annettiin kaksi mahdollisuutta. He voivat poistua vapaaehtoisesti tai pakolla. Irakissa surmattu mies poistui vapaaehtoisesti. Nyt Migri ja oikeuslaitos selittelevät vain noudattaneensa lakia ja määräyksiä. Selitys kuulostaa tutulta, mutta oikeastaan se on ihan totta. Oikeusvaltiossa viranomaisten ja tuomioistuinten on noudatettava lakia. On kuitenkin yksi tärkeä poikkeus. Tuomioistuimet eivät saa noudattaa lakia, joka on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Tämä unohdettiin tässä prosessissa.

Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan turvapaikanhakijoille palautetaan oikeus käyttää avustajaa turvapaikkapuhuttelussa. Avustajille maksettavissa palkkioissa palataan työtuntien mukaiseen laskutukseen, ja valitusaika kielteiseen päätökseen palautetaan ennalleen 21 päivästä 30 päivään. Kielteisen päätöksen saaneiden palautukset jatkuvat, mutta työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat jatkossa saada oleskeluluvan työn perusteella nykyistä joustavammin.

Nämä lakimuutokset esitellään varmaan ensi keväänä, ja epäilemättä EIT:n päätös nopeuttaa niitä. Tämän turvapaikanhakijan ja Suomen maineen kannalta päätökset ovat kuitenkin myöhässä. Edellisen hallituksen osaamattomuus tuli kalliiksi.

Eilen eduskunnan kyselytunnilla Jussi Halla-aho sanoi, että ei Suomi voi taata palautettujen tai edes Suomessa olevien henkeä kaikissa tilanteissa. Ei voikaan, mutta Suomi voi olla lähettämättä jo kerran turvaan päässeitä kuolemaan.

Jos oikeusvaltio ei pysty takaamaan yhden oikeutta elämään, niin kenenkään oikeus elämään ei ole varmaa. Mikä voidaan tehdä yhdelle, voidaan tehdä ihan kenelle tahansa.

puheenaiheet laki politiikka yhteiskunta
Kommentit (74)
  1. Antti Linnanvirta
    15.11.2019, 09:04

    Tämä ei ole ainoa asia, jonka sipilä hallituksineen onnistui pilaamaan. On hyvä muistaa että Suomi putosi myös lehdistön ja tiedotusvälineitä vapautta koskevassa tilastossa ykööspaikalta kiitos Sipilän Ylen toimittajien härskistä painostamisesta. Onneksi sipilän valtakausi päättyi ja toivoa sopii että Kempeleen Pillipiipari ei tule uudestaan esiin lurituksillaan johtamaan maatamme tuhoon.

    1. Tuskin kepulit niin idiootteja ovat että päästäisivät uudelleen vatulaa sipilöimään, mutta ölinästä päätellen persussuomaalaisten messias vai mikälie mestari tämä sivari muinaiskirkkoslaavin tohtori (tuskin naurettavampaa tutkintoa voi olla olemassa!) voi vielä tämän maan johtoon päästäkkin. Sitten tosiaan on Suomen tuho 100% varma.

    2. Näinpä. On yhtä aikaa huvittavaa ja järkyttävää, miten istuvan hallituksen tie on alkanut edellisen hallituksen tekemien lukuisten muutosten palauttamisessa ennalleen, kun niistä aiheutuneita ongelmia tulee nyt esiin vähän väliä joka kentällä. Olihan tämä tiedossa, mutta silti.

  2. Ihmisarvo on loukkaamaton. Näin painottaa mm Antti Rinne. Mikä nauru ja mylvintä alkoikaan siitä kun Rinne totesi vaalikamppailun aikana että laitetaan turvapaikanhakijat töihin. Kukaan ei tahtonut ymmärtää pointtia, ihmiset on kontrollissa kun heillä on tekemistä.

Kommentointi suljettu.