Oikeusvaltion paluu

Hyväksytyn hallitusohjelman mukaan turvapaikanhakijoille palautetaan oikeus käyttää avustajaa turvapaikkapuhuttelussa. Avustajille maksettavissa palkkioissa palataan työtuntien mukaiseen laskutukseen, ja valitusaika kielteiseen päätökseen palautetaan ennalleen 21 päivästä 30 päivään.

Kielteisen päätöksen saaneiden palautukset jatkuvat, mutta työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat jatkossa saada oleskeluluvan työn perusteella nykyistä joustavammin. Paperittomuutta ehkäistään ja torjutaan viranomaisyhteistyöllä, ja laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma päivitetään.

Tämä tarkoittaa paluuta takaisin oikeusvaltioksi lähes kolmen vuoden korpivaelluksen jälkeen. Kesällä 2016 hyväksyttiin lakimuutokset, joilla ihmiset asetettiin eriarvoiseen asemaan lain edessä vastoin Suomen perustuslakia. Silloin poistettiin turvapaikanhakijoilta oikeus käyttää puhuttelussa avustajaa. Oikeus avustajaan annettiin vasta valitusvaiheessa, ja silloinkin avustajan palkkio määräytyi tavallisen tuntiveloituksen sijaan kiinteästi. Tämä houkutteli alalle asiat huonosti hallitsevia avustajia, joille asiakkaan etua tärkeämpää saattoi olla laskun kirjoittaminen. Kiinteä palkkio ei houkutellut osaajia hoitamaan vaikeita ja työteliäitä juttuja.

Va­li­tu­sai­ka hal­lin­to-oi­keu­teen lyhennettiin 21 päi­vään ja Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen 14 päi­vään. Yleinen valitusaika on 30 päivää, joten turvapaikanhakijat asetettiin lain edessä eriarvoiseen asemaan. Päätöstä perusteltiin turvapaikanhakijoiden aiheuttamalla kuormituksella tuomioistuimille ja valtiontaloudelle.

Kirjoitin silloin, että jatkossa ihan mikä tahansa ihmisryhmä voidaan asettaa lain edessä eriarvoiseen asemaan ihan vain sillä perusteella, että nämä ihmiset ovat taloudellinen rasite valtiolle.

Vielä pahempaa seurasi joulukuussa 2016. Silloin vain neljän ministerin päätöksellä käynnistettiin toimenpideohjelma paperittomien etsimiseksi ja palauttamiseksi. Tämä paperittomien ongelma aiheutettiin ihan itse poistamalla kokonaan mahdollisuus myöntää oleskelulupa humanitäärisistä syistä niille, jotka eivät täytä turvapaikan myöntämisen edellytyksiä, mutta joita heidän kotimaansa ei suostu ottamaan vastaan. Heistä ihan tekemällä tehtiin paperittomia eli laittomasti maassa oleskelevia.

Kukaan ei vaivautunut pohtimaan mitä tehdään heille, jotka eivät saa turvapaikkaa, mutta joita heidän kotimaansa tai mikään muukaan maa ei suostu ottamaan vastaan. Vaikka heillä olisi ollut työpaikka, niin he olivat laittomia ihmisiä oikeusvaltiona itseään pitävässä maassa. Koska heitä ei virallisesti saanut olla olemassa, niin heistä tuli helposti pimeää halpatyövoimaa.

Nyt oikeusvaltio tekee paluun, ja jo oli aikakin. Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa saisi oleskeluluvan, sillä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautukset jatkuvat. Pitää kuitenkin olla maa, johon heidät voidaan palauttaa.

Oikeusvaltiossa ei ole laittomia ihmisiä eikä oikeusvaltio aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan lain edessä. Toivottavasti tästä kolmen vuoden harharetkestä opittiin jotain.

puheenaiheet laki politiikka yhteiskunta
Kommentit (6)
  1. Juuri näin, oikeusvaltiossa ei ole laittomia ihmisiä ja kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Jos tästä lipsutaan, me murennamme suomalaisen yhteiskunnan perustuksia. Sen jälkeen on vain lyhyt askelkuvio mielivaltaan, jossa ei ole voittajia – vain hyötyjiä ja hyödynnettäviä.

  2. Lasse Kosonen
    5.6.2019, 10:06

    Oikeusvaltion suoja on se tärkein, kun siitä aletaan lipsua tai sitä nakertaa vähänkin kerrallaan erilaisten poliittistenliikkeiden myötävaikutuksella ja niiden vaikutusvallan kasvattamisella jopa pelottelulla on kaikkien turvallisuus mennyttä.

Kommentointi suljettu.