Miksi en ole yllättynyt?

Toimeentulotuen alennus yleistyi roimasti, ja Kelan leikkuri heilui heti 24 000 kertaa, kertoo Taloussanomat ainakin kommenteista päätelleen monia ilahduttavan asian. Kyseessä on toimeentulotukilaissa oleva mahdollisuus alentaa perustoimeentulotukea 20 prosenttia silloin, kun henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota. Toistuva menettely aiheuttaa 40 prosentin alennuksen.

Kieltäytymiseksi voidaan katsoa käytännössä mikä tahansa menettely. Asiasta päättää Te-toimisto työvoimapoliittisessa lausunnossa, josta ei ole valitusoikeutta. Toimeentulotuen maksajalla on kuitenkin mahdollisuus olla alentamatta tukea, sillä laki ei siihen velvoita. Se antaa siihen vain mahdollisuuden.

Tuen alennuksen lisääntyminen ei tullut yllätyksenä kenellekään, vaan on suoraa seurausta toimeentulotuen maksatuksen siirtämisestä Kelalle. Kunnat käyttivät tätä mahdollisuutta vähemmän, koska niillä oli suora kontakti asiakkaaseen, jonka elämäntilanne tiedettiin. Alentamisesta päätettäessä pitäisi tehdä kokonaisarvio hakijan elämäntilanteesta, mutta Kela on kasvoton massaorganisaatio. Se leikkaa mekaanisesti.

Todennäköisesti se leikkaa myös vastoin lakia. Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työ- ja elinkeinoviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Sitä Kela ei tee, vaan ohjaa tuen saajan kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi suunnitelman laatimista varten. Kela voi heiluttaa leikkuria säälittä ja sysätä vastuun lain noudattamisesta kunnille.

Kunnissa taas suhtautuminen tähän suunnitelmaan on kirjavaa. Muistan takavuosilta tapauksen, jossa kunnan tekemä tuen alennuspäätös kumottiin hallinto-oikeudessa, koska suunnitelma puuttui. Kävi ilmi, että kunnassa ei edes tiedetty tällaisen suunnitelman laatimisvelvollisuudesta, eikä niitä oltu koskaan tehty.

Yleensä kunnissa tämä kuitenkin tiedetään, ja epäilemättä kiitellään Kelaa lisätyöstä. Sosiaalitoimi joutuu paitsi tekemään tämä suunnitelman, niin todennäköisesti myös maksamaan leikatun osan täydentävänä toimeentulotukena. Tämä johtuu siitä, että lain mukaan alennus ei saa vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentaminen saa muutenkaan olla kohtuuton. Näinhän se aina menee. Kun valtio säästää, niin kunnat maksavat.

Kirjoitin tästä monta juttua jo silloin, kun tuen siirtoa Kelalle vasta suunniteltiin, ja kaikki epäilyni ovat nyt osoittautuneet oikeiksi. Joskus on inhottavaa olla oikeassa.

En myöskään ole yllättynyt yleisön ilahtuneista reaktioista. Ne ovat osoitus tietämättömyydestä, ilkeydestä ja tyhmyydestä. Ihan samaa sarjaa on myös tämä yleisönosastokirjoitus, joka tervehtii ilolla työttömyysturvan aktiivimallia. Sen kirjoittaja ei tiedä, että eläkeläiset eivät rahoita kenenkään sosiaaliturvaa, vaan päin vastoin elävät itse toisten maksamilla rahoilla. Kukaan ei ole maksanut omaa eläkettään, vaikka monet niin luulevat. Järjestelmä on vain osittain rahastoiva, joten käytännössä työssä käyvät maksavat eläkkeellä olevien eläkkeet. Maksajina ovat myös työttömät, sillä työttömyysetuudesta maksetaan veroa.

Tämä onnellisen tietämättömänä työttömien ruoskimista katseleva joukko ei tajua, että seuraavana voi olla vuorossa ihan mikä tahansa muu ihmisryhmä. Siihen ei tarvita mitään muuta kuin päättäjien osoittava sormi, jota ensimmäisenä tottelee media.

Näin kävi työttömien kohdalla. Maan hallitus päätti ruveta antamaan heille keppiä, ja mediaan alkoi löytyä ilmeisen fiktiivisiä Sossu-Tatuja, jotka rehvastelivat laiskuudellaan ja runsailla tuillaan. Juttujen kommenttikentät ja yleisönosastot täyttyivät raivoavista kansalaisista, jotka vaativat lisää kuria ja tukien poistamista. Ihan sama voidaan tehdä mille tahansa ihmisryhmälle, ja todennäköisesti tullaan tekemäänkin. Jo nyt on väläytelty, että mikäli talouden korjaustoimet eivät pure, niin leikkuri on kohdistettava kaikkeen sosiaaliturvaan, mukaan lukien eläkkeet.

Ennen kuin rupeatte ilakoimaan työttömien saamasta kepityksestä, niin miettikääpä, että seuraavana kepitettävänä voitte olle itse.

 

 

Suma seisoo, köyhä kärsii

Kun Kela mokaa, niin kaikkein köyhimmät kärsivät. Tämän vuoden alussa Kelalle siirtynyt toimeentulotuen myöntäminen on ollut sarja näyttäviä epäonnistumisia. Kela on onnistunut epäonnistumaan suunnilleen kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa asioissa.

Aikaa siirron valmisteluun oli vuosia, mutta silti Kela yllätettiin. Se ei ollut varautunut ollenkaan uuteen toimintaan. Se ei varannut riittävästi henkilöstöä eikä saanut tietojärjestelmiä ajan tasalle. Ei sittenkään, vaikka tulevat ongelmat olivat tiedossa ja niistä oli varoiteltu.

Kunnissa toimeentulotukia käsitteli 1 500 henkilöä, mutta Kela aloitti yltiöoptimistisesti 750 henkilöllä. Sen seurauksena Kelan toimipisteet ruuhkautuivat, soittajat joutuivat maksamaan tuntikausien jonotuksesta ja henkilökohtaista tapaamista oli turha edes yrittää. Kela neuvoi, että älkää soittako älkääkä tulko käymään, vaan odottakaa päätöstä. Suma seisoi ja köyhä kärsi.

Kesään mennessä päästiin viimeinkin lain edellyttämään käsittelyaikaan eli seitsemään arkipäivään. Tämä uutisoitiin onnistumisena, vaikka seitsemän päivän käsittelyaika on lain ehdoton yläraja. Kuukausien ajan Kela rikkoi lakia ylittämällä käsittelyajat. Se myös sysäsi ongelman takaisin kunnille neuvomalla hakemaan kunnilta täydentävää toimeentulotukea sillä aikaa, kun perustoimeentulotukihakemus viipyy Kelassa. Täydentävää tukea ei myönnetä ennen kuin perustoimeentulotuesta on saatu päätös, joten kunnat joutuivat myös rikkomaan lakia paikatakseen Kelan osaamisvajetta.

Toinen tavallinen ongelma on ollut tulojen vyörytys. Työmarkkinatuki maksetaan neljän viikon välein ja toimeentulotuki myönnetään kalenterikuukaudeksi. Jokaiselle työmarkkinatukea saavalle sattuu sellaisia kuukausia, jolloin tukea maksetaan kahdesti. Kela katsoo kuun lopussa maksettavan työmarkkinatuen ylijäämäksi ja vähentää sen seuraavan kuukauden toimeentulotuesta. Näin siitä huolimatta, että sillä oli tarkoitus maksaa seuraavan kuukauden vuokra ja seuraavan kerran työmarkkinatuki maksetaan vasta neljän viikon kuluttua. Kunnissa käytetiin kokonaisharkintaa ja järkeä, mutta Kelassa ei.

Koko vuoden sarjamunimisen kruunaa veronpalautusten vaikutuksen unohtaminen pitäaikaisia tukia myönnettäessä. Kela oppi kantapään kautta tekemään tukipäätöksiä useammalle kuukaudelle eteenpäin, mutta ei ymmärtänyt veronpalautusten alentavan tukea. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, jota kaikki muut tulot alentavat. Kun tuen hakija saa veronpalautusta, niin tuki alenee veronpalautuksen verran.

Kukaan Kelassa ei tajunnut tätä jokaisen kunnan jokaiselle etuuskäsittelijälle ja sosiaalityöntekijälle itsestään selvää asiaa, vaan tukea myönnettiin ottamatta veronpalautuksia huomioon. Nyt Kela joutuu korjaamaan kymmeniä tuhansia päätöksiä, ja asiakkaat kärsivät taas. Useimmat heistä tietävät Kelaa paremmin veronpalautuksen vaikutuksen tukeen, joten asia sinänsä ei heitä yllätä. Tuen viivästyminen vain tekee heidän joulunodotuksestaan entistäkin kurjemman.

Kelassa näkyy olevan  toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus, jonka päällikköä tuossa linkittämässäni jutussa on haastateltu. Varsinainen osaamiskeskus näyttää olevan.

Jossain muualla näin massiivinen vuoden kestänyt epäonnistuminen olisi aiheuttanut ainakin pääjohtajan ja vastuuministerin eron. Meillä jokaisen oman munaamisen korjaus uutisoidaan isona parannuksena. Kaikkien köyhimmäthän siinä vain kärsivät, joten asia ei isommin kiinnosta ketään.

 

Viilataan sitten pilkkua

Olen kolmessa eri jutussani käsitellyt Siivooja-Mariaa, joka saa toimeentulotukea enemmän kuin sai palkkaa työstään siivoojana. Jutut löytyvät täältätäältä ja täältä. Kiinnostuin tapauksesta siksi, että ensimmäisen uutisen faktat olivat puutteelliset. Toinen, selventävä uutinen täytti aukot, mutta se oli myöhäistä. Asiasta tuli totuus, ja nyt leviää tieto siitä, että Kela myöntää näin voivan tapahtua. Tämä tietenkin luetaan niin, että sitä tapahtuu aina.

Maria kertoi saavansa Kelan kautta toimeentulotuen lisäksi 225 euron elatusmaksun yhdestä lapsesta sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella 143 euroa. Nämä molemmat ovat Kelan sivujen mukaan toimeentulotukilaskelmassa huomioon otettavia tuloja, jotka alentavat perustoimeentulotukea. Niitä ei siis saa toimeentulotuen lisäksi.

Lisäksi Kelan mukaan täysimääräinen elatustuki on 150,50 euroa, ei 225 euroa.  Mikäli elatussopimuksen mukainen elatusmaksu on 225 euroa, mutta elatusvelvollinen laiminlyö maksun, niin silloin huoltaja voi hakea sopimuksen mukaisen maksun Kelasta ja Kela perii sen sitten elatusvelvolliselta. Tämäkin elatusmaksu on toimeentulotukea laskettaessa tukea vähentävää tuloa eli sekään ei tule toimeentulotuen lisäksi.

Alle JHL:n talukkopalkan olevasta bruttopalkasta 1 512 euroa käteen jäi 350 euron työmatkakulujen jälkeen 900 euroa eli ilman matkakuluja 1 250 euroa. Minä sanoin oikean veroprosentin Marian tuloilla olevan 2, jolloin nettotulo olisi 1 398 euroa. Kun tästä vähennetään työmatkoihin tarvittavat 350 euroa, niin summa on 1 048 euroa. Se on enemmän kuin Marian kertoma 900 euroa.

Maria kertoo saavansa toimeentulotukena satasen enemmän kuin työstä käteen jääneet 900 euroa eli tuet ovat noin tuhat euroa. Oikea nettotulo on kuitenkin 50 euroa enemmän kuin Marian saama perustoimeentulotuki. Ilmeisesti täydentävä ja ennaltaehkäisevä tuki nostavat tuen määrän tilapäisesti yli nettotulon.

Kun kerroin tämän oikean veroprosentin, niin jotkut kommentoijat leimasivat minut valehtelijaksi ja vaativat minua todistamaan puheeni. Todistetaan sitten.

Laitetaan verolaskuriin vuosituloksi lomarahoineen 20 000 euroa. Otetaan kunnaksi ihan keskiverto kunta, jonka veroprosentti on 21,50. Nimen perusteella oletetaan Marian kuuluvan kirkkoon. Työmatkakuluiksi laitetaan Marian ilmoittamat 350 euroa kuukaudessa verottajan hyväksymän 11 kuukauden ajalta. Sitten annetaan laskurin laskea.

1

2

Maria maksaa veroja koko vuonna 1 307 euroa eli kuukaudessa 109 euroa. Hänen nettotulojensa pitäisi siis olla 1 400 euron luokkaa kuukaudessa. Niin ne lopullisessa verotuksessa tulevat olemaankin. Puheet käteen jäävää palkkaa suuremmasta toimeentulotuesta eivät verolaskurin mukaan pidä paikkaansa.

Jos tästä nettotulosta vähennetään vielä Marian polttoaineeseen ja auton ylläpitoon käyttämät 350 euroa, niin elämiseen käytettäväksi jäi 1 050 euroa. Alkuperäinen väitteeni pitää siis paikkansa. Marialle jäi töissä ollessaan käyttöön enemmän rahaa kuin nyt perustoimeentulotuesta. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki voivat nostaa tukien määrää tilapäisesti.

Miksi Mariasta ihan oikeutetusti tuntuu siltä, että työstä saadusta palkasta jää liian vähän käteen? No tietysti siksi, että siitä hänen tuloillaan jää oikeasti liian vähän käteen. Syynä ei ole verotus, vaan liian pieni palkka. Kun Marian ei nyt virkavapaalla ole tarvinnut ajaa päivittäin pitkää työmatkaa, niin rahaa ja aikaa säästyy. Ajan hän on käyttänyt hyödyllisesti ja rahaa säästäen, koska on voinut hyödyntää sekä kauppojen tarjouksia että ruoka-apua.

Mutta tarinahan elää. Kaikkien asiaa käsittelevien uutisten kommenttiosio on tätä. 1990-luvun laman aikaan tämä Lapinlahden Lintujen sketsi ymmärrettiin huumoriksi, mutta nykyisin ihmiset puhuvat näin tosissaan.

 

EDIT 23.7.2017 klo 12.20: Korvattu alkuperäisen jutun laskelmassa ollut työmatkakulujen verottajan hyväksymä määrä Marian ilmoittamalla 350 eurolla.

EDIT 23.7.2017 klo 14.15: Oikeasti Marian verot ovat vielä tätäkin pienemmät. Matkakulut lasketaan kilometrien perusteella 0,24 euroa/km. Maria kertoi kilometrien olevan päivittäin 160 km, eli 160 x 0,24 = 38,40 euroa/pv. Kuukaudessa työpäiviä on 21 eli 21  x 38,4o = 806,40. Tämä kerrotaan 11 kuukaudella 806,40  euroa x 11 = 8870,40 euroa/vuosi.

Näillä verottajan todellisuudessa hyväksymillä kuluilla laskelmasta tulee tällainen:

Vero 1

Vero 2

Todellisuudessa Maria maksaa veroja vain 248 euroa vuodessa eli 21 euroa kuukaudessa. Hänen nettotulonsa töissä ollessa olivat siis kuukaudessa euroa vaille 1 500, eivät hänen kertomansa 900 euroa.

Köyhyyttä ja hanurimusiikkia

Muistan vielä ajan, jolloin maan hallitukset olivat sodassa köyhyttä vastaan. Nykyinen hallitus on sodassa köyhiä vastaan. Köyhät ovat hallituksen mielestä laiskoja ja työtä vieroksuvia, joten heidät on saatava olemattomiin töihin tekemällä heidän elämänsä sietämättömäksi.

Hallituksen puoliväliriihen päätökset olivat juuri sitä, mitä tältä hallitukselta voi odottaa. Asumistuen indeksi muuttuu vuokraindeksistä elinkustannusindeksiksi ja asumistukeen tulee myös vuokrakatto, joka leikkaa asumistukea. Näin vuokrat kuulemma alenevat.

Hallitus siis oikeasti kehuu laskevansa vuokria alentamalla asumistukea eli sitä rahaa, jota tarvitaan vuokraan. Asumistuen määrästä päätettäessä on jo käytössä vuokrakatto eli enimmäisasumismenot, joiden ylittävältä osalta tuen saajat maksavat vuokransa kokonaisuudessaan itse. Ihan samanlaiset enimmäisasumismenot ovat käytössä myös toimeentulotukilaskemissa. Köyhimmät joutuvat jo nyt hakemaan täydentävää toimeentuotukea asumistuen ylittäviin vuokriin.

Hallituksen päätös tarkoittaa sitä, että asukas joutuu maksamaan itse entistä suuremman osan vuokrastaan. Vuokrat eivät alene, mutta kuntien maksaman täydentävän toimeentulotuen menot tulevat kasvamaan. Hallitukselle ei tullut mieleen estää vuokrien nousua säätämällä vuokrakatto, koska se vaarantaisi omistajien voitot.

Työttömien aktivontiin hallitus satsaa lisää 50 miljoonaa. Sen sijaan että hallitus olisi käyttänyt senkin rahan palkkatukeen, se päätti ostaa lisää kaiken maailman valmennus-, aktivointi- ja askartelukursseja. Näin kurssien leikinohjaajat työllistyvät, kurssien tarjoajat rikastuvat ja työttömyystilastot kaunistuvat, kun työttömät kirjataan hippaleikin ajaksi työllistämistoimenpiteessä oleviksi. Työttömyys johtuu palkanmaksuhaluttomuudesta, mutta hallitus katsoo tuttuun tapaansa paremmaksi kyykyttää työttömiä.

Työttömyysturvaa leikataan, jos työtön ei käy työttömänä ollessaan työssä. Tämä aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän on tehtävä kolmen kuukauden aikana yksi vähintään 18-tuntinen työviikko. Tunnit voi jakaa enintään neljän viikon ajalle. Työn tekemisen voi korvata myös olemalla kolmen kuukauden tarkastelujaksolla vähintään viisi päivää niin sanotuissa työllistymistä edistävissä palveluissa, eli esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Nämä ovat palkattomia töitä.

Jos työtön ei näin tee, niin hänen työttömyysetuuttaan leikataan 4,65 prosenttia. Työmarkkinatukeen se tarkoittaa 30 euron leikkausta, joka siis ei hallituksen mukaan ole leikkaus. Pitää vain olla aktiivinen, niin mitään ei leikata. Pitää mennä töihin.

Köyhiltä siis leikataan, mutta onneksi ei sentään rikkailta. Yritystukiin ei tietenkään kajota.

Kulttuurista keskusteltiin jo eilen. Valtiovarainministeri Petteri Orpo ihmetteli, että kuka penteleen tollo oli mennyt hyväksymään juhlarahan aiheeksi punaisten teloituksen. Nopeasti selvisi, että se tollo oli hän itse, mutta ei se vauhtia hidastanut. Nyt ministerisalkkuja jaetaan ja kulttuuri- ja liikuntaministeriksi tulee perussuomalainen.

Vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjassa perussuomalaiset vaativat tuen poistamista nykytaiteelta ja keskittymistä kansallista idenditeettä vahvistavaan taiteeseen. Joissain yhteyksissä muistelen Timo Soinin kehuneen kesällä laiturinnokassa kuunneltavaa haitarimusiikkia, joten sitä lienee tulossa.

Koska kulttuuriministeri päättää myös poliittisille nuorisojärjestöille myönnettävistä avustuksista, niin ehkä perussuomalaiset nuoret saavat lisää rahaa vaikkapa kirkon portailla vaipoissa konttaamisen kaltaiselle performanssitaiteelle. Siinä yhdistyy mukavasti kulttuuri ja poliittisen nuorisojärjestön tukeminen.

Meinasin linkittää tähän Severi Suhosta, mutta antaa olla. Laitan vain kuvan.

20110126-1704_jpeg_IMG_2010_00210799

 

EDIT 26.4.2017 klo 11.15: Lisätty aktiivimallia selittävät kaksi kappaletta.

 

Totta tuo lienee

Jokaista voi huijata joskus ja joitain kaiken aikaa. Ns. maahanmuuttokriittiset ovat niitä, joita heidän johtajansa huijaavat kaiken aikaa. He haluavat tulla huijatuiksi, he haluavat jatkuvasti vahvistusta omalle uskolleen.

Uskonveljet ja -sisaret eivät aina tarvitse edes johtajia, vaan hartaan seurakunnan tavoin he vahvistavat toistensa uskoa. Itse tarina saa olla miten läpinäkyvää valhetta tahansa, kaikki käy. Itse asiassa ne kaikkein läpinäkyvimmät valheet uppoavat ja leviävät kaikkein parhaiten.

Näin kirjoitin tammikuussa 2015 käsitellessäni somessa leviävää huhua maahanmuuttajasta, jonka kulttuuri vaati hampaisiin kultapaikkoja, jotka sitten tietenkin myönnettiin toimeentulotukena. Puolentoista kuukauden sisällä sattui kirjoitusvirheitä myöten täsmälleen samanlainen tapaus yli 2 500 kertaa, ja kertojana oli aina kirjoittajalle tuttu hammashoitaja.

Muistamme myös ne uudet lastenvaunut, jotka kustannetaan jokaiselle vauvalle erikseen. Sen tarinan keksi Jussi Halla-aho jo vuonna 2006. Siitä lähtien se on pulpahdellut pinnalle aika ajoin. Tosin syyskuussa 2014 se taidettiin ruotia niin perusteellisesti, että saattaa kulua vielä pari vuotta ennen kuin joku sen taas laittaa liikkeelle.

Mutta ei se mitään, sossun myöntämistä ajokorteista ja autoista riittää aina puhetta ja todistajia, jotka ovat kaverin siskoja. Joskus jutun liikkeelle laittaja on selvästi epävarma itsekin, joten hän hakee vahvistusta uskolleen. Näin vietti Facebookin Rajat kiinni -ryhmä pitkääperjantaita.

rk1

Ajokortti siis kustennetaan automaattisesti, ja lisäksi annetaan toimeentulotukena 3 000 euron maksusitoumus auton hankintaan. Pakko olla totta, koska internetissä niin lukee.

Mietitäänpä tosiaan. Ensinnäkään sosiaaliviraston päätöksen muoto ei vastaa todellisuutta. Joku kirjoittaa kuviteltua virkakieltä, josta puuttuu vain sana ”täten”. Täten sosiaalivirasto sitoutuu…

Tuollaisia päätöksiä ei missään tehdä. Jos jossain poikkeustapauksessa autokouluun annettaisiin maksusitoumus, niin sitä ei annettaisi liikenneopettajan katseltavaksi. Asia hoidettaisiin virkatietä autokoulun laskutuksen kanssa. Jos päätöksessä annettaisiin maksusitoumus auton hankintaan, niin sitä asiaa ei kirjattaisi autokoululle annettavaan maksusitoumukseen.

Mutta ei pilata hyvää tarinaa, vaan annetaan uskon vahvistua.

rk3

rk5

rk4

Jo löytyi tutun sisko, joka vaitiolovelvollisuutensa rikkoen kertoo salassa pidettävien päätösten sisällöstä. Jo löytyi varma tieto, jonka mukaan jo turvapaikanhakijoille kustannetaan autokoulu, auto ja polttoaine. Jo löytyi tuliterän polkupyörän myyvä maahanmuuttaja. Nyt päästään kokemaan pyhää vihaa niin kuin oli tarkoituskin.

parp

Ketään ei häiritse se tosiasia, että se kaverin sisko olisi saanut potkut, jos olisi levitellyt tukipäätöksen sisältöä koskevaa tietoa. Se sisältökin on niin paksua huttua, että vaaditaan vahvaa uskoa sen nielemiseen. Ketään ei häiritse se tosiasia, että turvapaikanhakija ei kuulu toimeentulotuen piiriin, vaan saa pelkkää vastaanottorahaa. Se on pienempi kuin alin toimeentulotuki. Summat voitte tarkistaa täältä.

Löytyy sentään yksi epäilyksen ääni, joka vaiennetaan vetoamalla salaperäiseen tarveharkintaiseen tai täydentävään toimeentulotukeen. Asia on selvä, sossun tiskin alla on salaperäinen rahasäkki, josta maahanmuuttajille jaetaan rahaa.

rak

Monet näistä kommentoijista kertovat tietävänsä omasta kokemuksesta, että sitä harkinnanvaraista eli viralliselta nimeltään täydentävää toimeentulotukea on vaikea saada. Niin on, mutta se ongelma selitetään näppärästi pois sanomalla, että kyllä maahanmuuttajat sitä saavat. Kaikkihan sen tietävät ja tutun siskonmies voi todistaa, kun se osaa lukea ja on nähnyt mamun heiluttelvan sossun päätöksiä.

Ei tämäkään juttu mitään auta, sillä oikea tieto ei mene perille. Nämä eivät itse viitsi sitä hankkia, ja jos joku sitä heille tarjoaa, niin he sivuuttavat sen raivokkaasti rähisten. Niin tulee tapahtumaan taas tänään kommentiosiossa ja Facebookissa tämän jutun alla.

Joskus mietin, että vanhan kansan tarinoissa noidista oli enemmän järkeä ja logiikkaa kuin näissä nykyajan nettitaruissa.